BÀI 95 TRANG 45 SGK TOÁN 7 TẬP 1

(A = -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight))

(B = left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight))


Bạn đang xem: Bài 95 trang 45 sgk toán 7 tập 1

(eginalign*A &= -5,13 : left(5dfrac528 - 1dfrac89.1,25 + 1dfrac1663 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac125100 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac179.dfrac54 + dfrac7963 ight)\&= -5,13 : left(dfrac14528 - dfrac8536 + dfrac7963 ight) \&= -5,13 : left(dfrac1305252 - dfrac595252 + dfrac316252 ight)\&=-5,13 : dfrac1026252\&= -5,13 : dfrac5714\&= -5,13.dfrac1457 \&= dfrac-71,8257 = -1,26 endalign* )

(eginalign*B &= left(3dfrac13.1,9 + 19,5 : 4dfrac13 ight) . left(dfrac6275 - dfrac425 ight) \&= left(dfrac103.1,9 + dfrac195:dfrac133 ight).left(dfrac6275 - dfrac1275 ight) \&=left(dfrac193 + dfrac195.dfrac313 ight).dfrac5075 \&= left(dfrac193 + dfrac58,1513 ight).dfrac23 \&= left(dfrac193 + 4,5 ight).dfrac23 \&=dfrac19 + 13,53 .dfrac23 \&=dfrac32,53 .dfrac23 \&= dfrac659 \&= 7dfrac29endalign*)

Lưu ý: khi biểu thức bao gồm không ngoặc thì ta tiến hành tính trong ngoặc trước.


*

Tđắm đuối khảo lời giải các bài xích tập Bài 12: Số thực - Luyện tập trang 45 khác • Giải bài xích 87 trang 44 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Điền những... • Giải bài 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Điền vào chỗ trống... • Giải bài xích 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Trong các câu dưới đây... • Giải bài xích 90 trang 45 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Thực hiện các phép... • Giải bài bác 91 trang 45 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 Điền chữ số thích... • Giải bài 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 Sắp xếp các số... • Giải bài bác 93 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Tìm(x,)biết:a)&nbs... • Giải bài bác 94 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1 Hãy kiếm tìm những tập... • Giải bài bác 95 trang 45 SGK Tân oán 7 Tập 1 Tính cực hiếm những biểu...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 7 theo chương •Cmùi hương 1: Số hữu tỉ. Số thực - Đại số 7 •Chương thơm 1: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên tuy vậy - Hình học tập 7 •Chương 2: Hàm số cùng trang bị thị - Đại số 7 •Cmùi hương 2: Tam giác - Hình học tập 7 •Chương 3: Thống kê - Đại số 7 •Chương 3: Quan hệ giữa các nguyên tố vào tam giác. Các con đường đồng quy vào tam giác - Hình học 7 •Chương 4: Biểu thức đại số - Đại số 7

Xem thêm: Chia Sẻ: Photoshop Cs6 Full Cờ Rắc( 4Share/Fshare) Link Mới Nhất 2015

Bài trước Bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 7
Bài 12: Số thực - Luyện tập trang 45
• Giải bài 87 trang 44 - SGK Tân oán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 88 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài 89 trang 44 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 90 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài bác 91 trang 45 - SGK Toán thù lớp 7 Tập 1 • Giải bài 92 trang 45 - SGK Toán lớp 7 Tập 1 • Giải bài xích 93 trang 45 SGK Toán thù 7 Tập 1 • Giải bài bác 94 trang 45 SGK Toán thù 7 Tập 1 • Giải bài xích 95 trang 45 SGK Toán 7 Tập 1
Chương 1: Số hữu tỉ. Số thực Chương 1: Đường trực tiếp vuông góc. Đường thẳng song song Cmùi hương 2: Hàm số với trang bị thị Chương 2: Tam giác Cmùi hương 3: Thống kê Chương 3: Quan hệ giữa những yếu tố vào tam giác. Các con đường đồng quy trong tam giác Chương 4: Biểu thức đại số