Bài tập kế toán công

*
*
*
4 Mẫu bài bác tập định khoản nhiệm vụ kế toán thù Hành chính sự nghiệp gồm đáp án lời giải

Mẫu bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp có đáp án

Những bài tập định khoản nghiệp vụ kế toán thù Hành chính sự nghiệp có đáp án

*

Bài 1 : Tại ĐV Hành chính vì sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Bài tập kế toán công

Số dư đầu tháng 2N:

– ¬TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các tài khoản khác bao gồm số dư vừa lòng lý

Những quá trình kinh tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKPhường hoạt động thường xuim về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng mang đến hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền giữ hộ sở hữu vật liệu chuyển vào sử dụng mang lại dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra lương:120.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang đến cán bộ viên chức vào ĐV: 1đôi mươi.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038Tạm ứng kinh phí đầu tư bằng tiền khía cạnh số chi phí 50.000

– Ngày 20/2 Số thu phí, lệ tổn phí cần nộp mang lại đơn vị nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp đến Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh bỏ ra tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để đưa ra theo lệnh đưa ra tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang đến HĐTX theo lệnh đưa ra tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các thao tác bên trên.

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký phổ biến, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký thông thường.

Yêu cầu: Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các thao tác trên

Đáp án lời giải:

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

CóTK46121(mối cung cấp KP. hay xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK66121(đưa ra TX năm nay)/CóTK111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK6622/CóTK112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK111/Có TK112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK112/CóTK5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

NợTK111/CóTK342(tkhô hanh toán nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

NợTK111/CóTK5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK336(trợ thời ứng KP)/CóTK111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK5111/CóTK3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK3332/CóTK111 : 40

– Ngày 23/2:

NợTK112/CóTK4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK111/CóTK112 : 200

– Ngày 30/2:

NợTK6612/CóTK111 : 200

Bài 2:

Tài liệu cho: Đơn vị Hành chính sự nghiệp M trong năm N nlỗi sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn như sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 CP chủ thể A).

– TK 1218: 350.000

– Các thông tin tài khoản khác bao gồm số dư hòa hợp lý

Các nhiệm vụ gây ra nhỏng sau:

– Các chứng khoán thù thời gian ngắn của bạn trong quý lúc đáo hạn hạch toán thù như vậy nào?

– Ngày 5/4 tải trái phiếu chủ thể M, kỳ hạn 10 mon lãi suất vay 1%/mon, mệnh giá chỉ 50.000, lãi được tkhô cứng toán thù ngay trong lúc download. Các chi phí tương quan 600 tất cả sẽ trả bởi chi phí mặt

– Ngày 7/4 phân phối 500 CP đơn vị A giá bán 120/CPhường thu bằng chi phí gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu cửa hàng D, giá bán cài đặt 500/CP, sẽ thanh khô toán bằng chi phí gửi, hoa hồng bắt buộc trả là 2%, vẫn trả bằng tiền mặt.

– Ngày 20/4 Ngân mặt hàng báo có (vốn góp ngắn hạn với công ty A): chủ thể A tkhô nóng toán thù số tiền mà lại đơn vị chức năng góp vốn bằng chi phí gửi số tiền: 30.000 và các khoản thu nhập được phân chia từ chuyển động góp vốn là 2.000

– Ngày 29/4 Ngân sản phẩm gửi giấy báo Có về khoản lãi tiền gửi bank 2 nghìn.

– Ngày 10/5 tải kỳ phiếu bank mệnh giá 50.000, lãi vay 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi thanh khô toán chu kỳ.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bằng tiền mặt 100.000.

Xem thêm: Top 12 Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ Đi Một Ngày Đàng Học Một Sàng Khôn ”

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu đơn vị N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá chỉ 45.000, lãi vay 12% được thanh hao toán thù vào trong ngày đáo hạn.

Yêu cầu: Định khoản cùng phản ánh vào sơ trang bị tài khoản

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/4:

Nợ TK1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi nhận trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

NợTK1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

NợTK112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

NợTK1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000

Khi đáo hạn những triệu chứng khoán:

– NV1:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

Bài 3:

Có số liệu về SP, HH tháng 6/N tại một đơn vị SNCT X nhỏng sau (đvt: 1.000đ).

Số dư thời điểm đầu tháng của các tài khoản

– TK 1551 A: 1đôi mươi.000 (con số 300 cái x 400/cái)

– TK 1552 C: 35.000 (con số 350 mẫu x 100/cái)

– Các tài khoản có só dư đúng theo lý

Trong kỳ tất cả những nghiệp vụ tài chính sau phạt sinh:

Ngày 5/6 bộ phận cung ứng chuyển giao 1.000 sản phẩm A trị giá bán 450.000

Ngày 8/6 nhập kho mặt hàng hoá C mua bằng chi phí mặt

– Số lượng: 300, thành chi phí 39.600, trong những số ấy thuế GTGT 10%.

Ngày 10/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán ra cho chủ thể Y

– Sản phđộ ẩm A: 350 mẫu giá bán đơn vị chức năng cả thuế GTGT 10% là 550

– Hàng hoá C: 450 cái, tổng giá thành 74.250, trong những số đó thuế 6.750

Ngày 15/6 tiếp tế nhập kho thành phầm A lần 2: 1.200 đơn vị chức năng, túi tiền đơn vị sản phẩm 420

Ngày 18/6 xuất kho sản phẩm, hàng hoá bán cho chủ thể Z.

– Hàng hoá C: 180 mẫu, giá thành đơn vị chức năng chưa tồn tại thuế GTGT 10% là 170.

– Sản phđộ ẩm A: 1.400 cái, tổng giá cả có thuế GTGT 10% cho một.400 thành phầm A là: 770.000

Ngày 20/6 rút tiền giửi ngân khố mua sắm hoá C về nhập kho cùng với con số 250, tổng giá bán tkhô cứng toán 30.250, trong số đó thuế GTGT 10%

Yêu cầu: Định khoản các nhiệm vụ kinh tế phạt sinh

Phản ánh vào sơ thứ tài khoản

Biểt rằng đơn vị chức năng thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, giá chỉ thực tế ẩm xuất kho được xem theo phương thức nhập trước xuất trước.

Đáp án lời giải:

– Ngày 5/6:

Nợ TK 1551A: 450000

Có TK 631 : 450000

– Ngày 8/6:

Nợ TK 1552C: 39600/(1+10%) = 36000

Có TK 111 : 36000

– Ngày 10/6

Nợ TK 3111Z : 770000+30600+73060

Có TK 531A : 700000

Có TK 531C: 170*180 = 30600

Có TK 33311 : (700000+30600)10% = 73060

Nợ TK 531: 142500 + 47000

Có TK 1551A= 300*400+50*450= 142500 (tồn 950SPA; solo giá chỉ 450)

Có TK 1552C = 350*100+100*120= 47000 (tồn 200hàng C; đối kháng giá 120)

– Ngày 15/6:

Nợ TK 1551A : 1200* 4trăng tròn = 504000

Có TK 631: 504000

– Ngày 18/6:

Nợ TK 3111 : 803660

Có TK 531C : 180 * 170 = 30600

Có TK 531A : 700000

Có TK 33311 : (30600+700000)10% = 73060

Nợ TK 531: 616500+ 21600 = 638100

Có TK 1551A = 950*450+(1400-950)* 216004trăng tròn = 616500

Có TK 1552C = 180*1đôi mươi = 21600

Ngày 20/6:

Nợ TK 1552C : 27500

Nợ TK 31131 : 27500*10% = 2750

Có TK 112 : 30250

Bài 4:

Tại một đơn vị chức năng Hành chính sự nghiệp tất cả tình trạng tăng bớt TSCĐ trong kỳ như sau:

Số dư thời điểm đầu tháng 12/N của một số tài khoản (đvt: 1.000đ)

– TK 211: 24.792.000

– TK 466: đôi mươi.300.000

– TK 214: 4.492.000

– Các tài khoản không giống bao gồm số dư phù hợp lý

Trong mon bao gồm những nhiệm vụ kinh tế sau tạo ra.

Đơn vị đón nhận của đơn vị chức năng cấp trên 1 TSCĐ hữu hình sử dụng đến vận động thường xuyên trị giá bán 25.000, ngân sách chuyên chở bằng chi phí phương diện 700 tính vào chi phí chuyển động hay xuyên

Đơn vị cài 1 TSCĐ hữu hình qua lắp đặt, giá download TSCĐ được lắp ráp chưa xuất hiện thuế 300.000, thuế GTGT nguồn vào 5% đã thanh tân oán bằng tiền gửi bank, tài sản này được đầu tư chi tiêu bằng nguồn kinh phí đầu tư dự án.

ngày 20/12 đơn vị chức năng thực hiện thanh khô lý 1 TSCĐ áp dụng trong lĩnh vực HCSN, nguim giá 37.680, cực hiếm hao mòn luỹ kế 37.400, thu tkhô nóng lý bởi tiền mặt 450, chi thanh lý bằng chi phí mặt 250, phần chênh lệch thu lớn hơn chi được phnghiền bổ sung quỹ cung ứng cải tiến và phát triển sự nghiệp.

Tính hao mòn gia tài cố định và thắt chặt trong thời điểm là 210.000

Yêu cầu:Định khoản đề đạt lên sơ đồ tài khoản.

Xem thêm: Du LịCh Singapore

Đáp án lời giải:

Nợ TK 211/Có TK 4612 :25000

Nợ TK 211/Có TK 111 : 700

Nợ TK 6612 – đưa ra liên tiếp : 25700

Có TK 466 – mối cung cấp kinh phí đầu tư đã tạo ra TSCĐ

Nợ TK 211/Có TK 112: 300000*1,05 = 315000

Nợ TK 662/Có TK 466: 315000

Nợ TK 466:37680 – 37400 = 280

Nợ TK 214 : 37400

Có TK 211 : 37680

Nợ TK 111/Có TK 5118 : 450

Nợ TK 5118/Có TK 111 : 250

Nợ TK 5118/Có TK 4314 : 200

Nợ TK 466/Có TK 214 : 210000

Trên đó là bài xích viết 4 Mẫu bài xích tập định khoản nghiệp vụ kế toán Hành chính vì sự nghiệp có giải đáp lời giải. Nếu bạn cần tò mò về kế toán thù hành chính sự nghiệp thì cần tsay đắm gia một lớp học kế toán hành chính sự nghiệp để lắp thêm thêm kiến thức cũng như nhiệm vụ nhé.