Bài tập kế toán doanh nghiệp có lời giải

Nhóm bản thân thừa nhận làm report thực tập xuất sắc nghiệp kế toán, toàn bộ những đề bài. Làm theo đề cương với sửa hoàn thành xong theo kinh nghiệm của gia sư. Số liệu tính toán chuẩn chỉnh. Các bạn có nhu cầu vui mắt liên hệ cùng với bản thân qua số 01642595778. Mình cảm ơn!
Bạn đang xem: Bài tập kế toán doanh nghiệp có lời giải

*

*

*

*Xem thêm: Giữa Lưng Trời Có Vũng Nước Trong. Cá Lòng Tong Lội Không Tới. (Là Gì?).

*

Girl, Wash Your Face: Stop Believing the Lies About Who You Are so You Can Become Who You Were Meant to lớn Be Rachel Hollis
Boundaries Updated and Expanded Edition: When lớn Say Yes, How lớn Say No To Take Control of Your Life Henry Cloud
Quiet Your Inner Critic: Overcoming Imposter Syndrome to Get Gutsy and Play Bigger Becky Mollenkamp ACC


Xem thêm: 65 Hình Ảnh Buồn Cười Nhất Quả Đất Xem Mà Cười Đau Ruột, Những Bức Ảnh Buồn Cười Vỡ Bụng

Những bài tập kế toán doanh nghiệp lớn tất cả lời giải câu trả lời

1. PHẦN I:BÀI TẬPhường KẾ TOÁN DOANH NGHIỆPBài số 1 : Doanh nghiệp HC tháng 1/N bao gồm các bệnh từ tư liệu sau (ĐV: 1000đ):I. Số dư vào đầu tháng của TK 111 “Tiền mặt”: 36.460Trong đó: TK 1111 “Tiền Việt Nam” : 13.210;TK 1112 “Ngoại tệ”: 23.250 (của 1.500 USD, tỷ giá chỉ 1 USD = 15.500VND)II .Các bệnh từ gây ra vào thángChứng từNội dung Số tiềnSố Ngày01 2-1 Phiếu thu (Tiền mặt): Rút chi phí bank về quỹ 48.00002 3-1 Phiếu thu (tiền mặt): Shop chúng tôi A trả nợ tiền các tháng 12/N-1 37.50001 4-1 Phiếu chi (tiền mặt): Tạm ứng lương kỳ I mang lại CNV. 38.00002 4-1 Phiếu đưa ra (tiền mặt): Tạm ứng tiền công tác làm việc đến CNV B 50003 5-1 Phiếu thu : Tiền bán hàng trực tiếp tại kho (giá bán: trăng tròn.000, VAT: 2.000 22.00003 6-1 Phiếu chi: Trả tiền công tác giá thành mang đến ông N, sống chống hành chủ yếu 32004 8-1 Phiếu chi : Nộp chi phí khía cạnh vào ngân hàng. 50.00005 9-1 Phiếu chi (chi phí mặt): Trả nợ cho người hỗ trợ 15.00006 9-1 Phiếu chi (TM): Mua CCDC sẽ nhập kho (trong đó: giá cả 5.000, thuế GTGTđược khấu trừ 500) 5.50004 9-1 Phiếu thu tền khía cạnh : Nhận lại số chi phí đã ký quỹ thời gian ngắn DN X về bao bì. 10.00007 10-1 Phiếu chi nước ngoài tệ: (USD): Để mua trái khoán ngắn hạn của Công tyC:500 USD (tỷ giá chỉ giao dịch trung bình Thị phần nước ngoài tệ liên ngân hàngbởi bank Nhà nước ra mắt 1 USD = 15.400 VNĐ)08 1đơn Phiếu bỏ ra TM: trả chi phí mướn vnạp năng lượng phòng 1.60009 12-1 Phiếu bỏ ra TM: Chi quỹ khen thưởng trọn mang đến CNV bao gồm thành tích công tác làm việc độtxuất. 5.00010 12-1 Phiếu chi: Trả chi phí nợ vay thời gian ngắn 2.40011 13-1 Phiếu đưa ra (TM): Về trả lãi nợ vay vốn ngân hàng cung cấp 60012 13-1 Phiếu chi (TM): Chi trả chi phí thuê chuyên chngơi nghỉ thành phầm tiêu thụ. 20005 13-1 Phiếu thu (TM): Về nhượng lại 1 CP thời gian ngắn bên trên thị trường (giánơi bắt đầu cổ phiếu 5.000, giá cả 5.400) 5.40006 13-1 Phiếu thu (TM): chiếm được số tiền nợ khó khăn đòi: (trước đây đã xử trí naybạn thiếu thốn nợ bất thần mang trả) 3.20013 15-1 Phiếu bỏ ra (TM): Trả chi phí khen ttận hưởng liên tiếp mang đến CNV. 10.00007 15-1 Phiếu thu (TM): Về Việc người tiêu dùng thiếu nợ Doanh Nghiệp 24.600 ni chịu tkhô nóng toánbằng 1.600 USD (tỷ giá giao dịch thanh toán bình quân Thị trường nước ngoài tệ liên ngânhàng vày ngân hàng Nhà nước chào làng USD = 15.800 VNĐ)