Bài tập kế toán tài chính có lời giải

Ngày 7, dìm vốn góp liên kết kinh doanh lâu năm của doanh nghiệp V bởi một TSCĐ sử dụng mang đến tiếp tế theo giá chỉ thỏa thuận nhỏng sau :

– Nhà xưởng tiếp tế : 300.000 , thờ gian thực hiện 10 năm :

– Thiết bị cấp dưỡng : 360.000, thời gian sử dụng 5 năm.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán tài chính có lời giải

– Bằng sáng tạo : 600.000, thời hạn khai quật 5 năm.

Ngày 10, triển khai thiết lập một dây chuyền sản xuất cung ứng của người sử dụng K dùng mang lại phân xưởng chế tạo .Giá cài đặt yêu cầu trả theo hóa đối kháng ( cả thuế GTGT 5%) 425.880.; trong các số ấy : quý giá hữu hình của sản phẩm chế tạo 315.000 (khấu hao trong 8 năm ); giá trị vô hình dung của công nghệ bàn giao 110.880 ( khấu hao vào 4 năm ). giá cả lắp đặt chạy test máy đã đưa ra bằng tiền trợ thời ứng ( cả thuế GTGT 5% ) là 12.600. Tiền mua công ty chúng tôi sẽ tkhô nóng toán bằng chi phí vay mượn lâu dài 1/2. Còn lại tkhô nóng toán thù bởi chuyển khoản qua ngân hàng nằm trong quỹ chi tiêu cải cách và phát triển.Ngày 13, Shop chúng tôi thực hiện mướn ngắn hạn của bạn M một đồ vật cần sử dụng mang lại cỗ phậnbán sản phẩm. Giá trị TSCĐ mướn 240.000. Thời gian mướn đến hết mon 10/N. Tiền mướn vẫn trả toàn thể ( của cả thuế GTGT 10% ) bằng chi phí vay mượn thời gian ngắn 16.500.Ngày 16, phát sinh các nghiệp vụ:

– Tkhô giòn lý một nhà kho của phân xưởng phân phối , đang khấu hao không còn từ tháng 5 /N., nguyên ổn giá bán 48.000, Phần Trăm khấu hao bình quân năm 12%. Chi phí thanh hao lý đã chi bằng tiền khía cạnh 5.000 , truất phế liệu tịch thu nhập kho 10.000.

– Gửi một sản phẩm công nghệ sản xuất khẩu tham mê gia links lâu năm cùng với Công ty B , nguyên giá bán 300.000 ; cực hiếm hao mòn lũy kế 55.000, Phần Trăm khấu hao bình quân năm 10%. Giá trị vốn góp được Shop chúng tôi B ghi nhấn là 320.000, khớp ứng 21% quyền kiểm soát.

Ngày 19 , thiết lập một trang bị làm chủ sự dụng mang đến văn uống chống công ty chúng tôi. Giá tải ( cả thuế GTGT 5% ) là 315.000, đã trả bởi tiền gửi ngân hàng. Chi phí vận động , bốc toá , lắp đặt đang đưa ra bởi chi phí khía cạnh 2.100 ( cả thuế GTGT 5%). Tỷ lệ khấu hao bình quân năm của TSCĐ là 15 % cùng thứ chi tiêu bằng nguồn ngân sách kinh doanh..Ngày 22, sát hoạch công ty văn uống phòng làm chủ bởi bộ phận XDCB bàn giao. Giá quyết tân oán của ngôi nhà là một.000.800, vốn xuất bản công trình là nguồn ngân sách đầu tư XDCB.

Xem thêm: Anh Bên Kia Sông, Em Bên Này Sông. Anh Đuổi Cùng Vòng, Chẳng Bắt Được Em? Là Gì?

Thời gian tính khấu hao hai mươi năm.

Ngày 25, thực hiện sát hoạch công trìnhsửa chữa upgrade một quầy sản phẩm của thành phần bán hàng bằng nguồn ngân sách khấu hao. Chi tiêu sửa chữa upgrade thuê ko kể không trả cho công ty V ( cả thuế GTGT 5% ) là 189.000. Dự loài kiến sau khoản thời gian sửa chữa thay thế dứt , TSCĐ này sẽ áp dụng trong vòng 5 năm nữa. Được biết thêm nguyên giá TSCĐ trước khi thay thế là 300.000 , hao mòn lũy kế 240.000, phần trăm khấu hao bình quân năm 10%.Ngày 28, tiến hành sát hoạch một vật dụng thêm vào mướn ngoàisửa chữa lớn sẽ xong xuôi, bàn giao mang lại thành phần thực hiện. Chi tiêu sửa chữa béo thuê xung quanh chưa trả cho công ty W ( cả thuế GTGT 5% ) là 56.700. Theo luồng thông tin có sẵn Doanh Nghiệp đã trích trước chi phí sửa chữa thay thế phệ theo chiến lược của sản phẩm này là 50.000.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ nêu trênXác định nút khấu hao tăng, giảm theo từng thành phần hồi tháng 6/N, biết Doanh Nghiệp tính khấu hao theo ngày với mon 6/N có 30 ngày.Xác định nút khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 6/N biết :

– Tháng 5/N không tồn tại dịch chuyển tăng sút TSCĐ

– Mức khấu hao TSCĐ đã trích hồi tháng 5/N ở bộ phận chế tạo : 30.000, bán hàng 7.000 , cai quản DN 10.000.

Giả sử tháng 7/N không có biến động về TSCĐ . Hãy xác định nút khấu hao TSCĐ trích vào tháng 7 ngơi nghỉ từng bộ phận.

Xem thêm: 1/ Thế Nào Là Hiện Tượng Thai Sinh Là Gì ??????????? Ý Nghĩa Của Hiện Tượng Thai Sinh

Giải

1 .Định khoản các nghiệp vụ nêu trên :

1)

Nợ TK 211: 660.000

Nợ TK 213 ( 2133) : 600.000

– Có TK 411 (V): 1.260.000

2 a )

Nợ TK 211( 2112) : 300.000

Nợ TK 213( 2138) : 105.600

Nợ TK 133( 1332) : 20.280

– Có TK 331( K ) : 425.880

2 b )

Nợ TK 331( K) : 425.880

– Có TK 341: 212.940

– Có TK 112: 212.940

2 c )

Nợ TK 211 ( 2113) : 12.000

Nợ TK 133( 1332) : 600

– Có TK 141 : 12.600

2 d )

Nợ TK 414 : 204.660

– Có TK 411: 204.600

3 a )

Nợ TK 001 : 240.000

3 b )

Nợ TK 641 ( 6417): 15.000

Nợ TK 133( 1331) : 1.500

– Có TK 311 : 16.500

4 a )

Nợ TK 214( 2141) : 48.00

– Có TK 211 ( 2112): 48.000

4 b )

Nợ TK 811: 5.000

– Có TK 111: 5.000

4 c )

Nợ TK 152( truất phế liệu) : 10.000

– Có TK 711: 10.000

4 d)

Nợ TK 222 (B): 3đôi mươi.000

Nợ TK 214( 2141) : 55.000

– Có TK 711: 75.000

– Có TK 211( 2112): 300.000

5 a )

Nợ TK 211( 2114) : 300.000

Nợ TK 133( 1332) : 15.000

– Có TK 112: 315.000

5 b )

Nợ TK 211( 2114): 2.000

Nợ TK 133 ( 1332) : 100

– Có TK 111: 2.100

6 a )

Nợ TK 211(2111) : 1.000.800

– Có TK 241( 2412) : 1.000.800 6 b )

Nợ TK 441: 1.000.800

– Có TK 411 : 1.000.800

7 a )

Nợ TK 241( 2413) : 180.000

Nợ TK 133( 1332): 9.000

– Có TK 331 ( V ) : 189.000

7 b )

Nợ TK 211( 2111): 180.000

– Có TK 214(2143): 180.000

8 a )

Nợ TK 241( 2412) : 54.000

Nợ TK 133 ( 1331): 2.700

– Có TK 331 ( W ): 56.700

8 b )

Nợ TK 335: 54.000

– Có TK 241( 2413): 54.000

8 c )

Nợ TK 627: 4.000

– Có TK 335: 4.000

Yêu cầu 2:

Mức khấu hao TSCĐ tăng trong tháng 6/N tại:

– Sở phận chào bán hàng: (60.000 + 180.000) *6/( 5*12*30) = 800;

– Bộ phận cai quản doanh nghiệp: 302.000*15%*12/( 12*30) +1.000.800*9/ ( 20*12*30) = 1.510 + 1251= 2.761

– Sở phận thêm vào : 300.000*24/ ( 10*12*30) + 360.000* 24/( 5*12*30) + 600.000*24/

(5*12*30) + 312.000*21/(8*12*30) + 105.600*21/(4*12*30)= 2000 + 4.800 + 8.000 +

2.275 + 1540 = 18.615

Mức khấu hao TSCĐ sút hồi tháng 6/N tại:

– Sở phận phân phối : 300.000 *10%*15/(12*30) = 1.250 – Sở phận bán hàng : 300.000 * 10% *6/ ( 12*30) = 500 Yêu cầu 3:

Yêu cầu 3:

Mức khấu hao TSCĐ trích hồi tháng 6/N tại:

– Sở phận thêm vào : 30.000 + 18.615 – 1.250 = 47.365

– Sở phận bán sản phẩm : 7.000 + 800 – 500 = 7.300

– Bộ phận cai quản doanh nghiệp : 10.000 + 2.761 = 12.761

Yêu cầu 4

Mức khấu hao gia sản cố định trích trong tháng 7/N:

– Sở phận cung cấp : 30.000 + 300.000*(10*12) + 360.000/ ( 5*12) + 600.000 /( 5*12) + 312.000/ ( 8*12) + 105.600/(4*12) – 300.000* 10%/12= 30.000 + 2.500 + 6.000 + 10.000 + 3250 + 2200 – 2500 = 51.450.

– Sở phận bán hàng : 7.000 + ( 60.000 + 180.000 )/(5*12) – 300.000 *10%/12 = 7.000 + 4.000 – 2.500 = 8.500