Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 hk2

Chuỗi phản nghịch ứng hóa học 10 Có đáp án

Các chuỗi phản nghịch ứng chất hóa học lớp 10 Chương thơm Oxi sulfur được hocbong2016.net biên soạn là chuỗi các làm phản ứng hóa học phía bên trong chương thơm 6: Oxi sulfur, với những dạng bài xích tập thắc mắc chuỗi đã liên tục mở ra trog các bài chất vấn, hi vọng tài liệu góp chúng ta ôn tập củng cụ ghi lưu giữ một phương pháp rất tốt.

Bạn đang xem: Các chuỗi phản ứng hóa học lớp 10 hk2

Phần I. Các phương thơm trình chất hóa học 10 chương 6

* O2

2Cu + 2H2SO4 + O2 → 2CuSO4 + 2H2O

2Cu2O + Cu2S → 6Cu + SO2 ↑

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2

2Fe(OH)2 + 1/2O2 + H2O → 2Fe(OH)3

H2S + ½ O2 → S + H2O

(Trắng xanh) (nâu đỏ)

H2S + 3/2 O2 → SO2 + H2O

2Fe(OH)2 + ½ O2 → Fe2O3 + 2H2O

* H2O2, O3

H2O2 + KNO2 → H2O + KNO3

H2O2 + Ag2O → 2Ag + H2O + O2

H2O2 + 2KI → I2 + 2KOH

O3 + 2Ag → Ag2O + O2

2KI + O3 + H2O → I2 + 2KOH + O2

2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 →2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 + 8H2O

* S

3S + 2KClO3 → 3SO2 + 2KCl

S + 2H2SO4 (đặc) → 3SO2 + 2H2O

S + 2H2SO4 (đặc) → 3SO2 ↑ + 2H2O

3S + 6NaOH → 2Na2S + Na2SO3 + 3H2O

S + 2HNO3 → H2SO4 + 2NO

S + 6HNO3 → H2SO4 + 6NO2 + 2H2O

Phần 2. những bài tập sơ đồ vật, chuỗi phản nghịch ứng

a/ A + B → D ↑ (mùi hương trứng thối)

D + E → A + GA + O2 → E ↑

F + G → XE + O2 → F

E + G + Br2 → X + Y

X + K2SO3 → H + E ↑ + G

Đáp án 

A: SB: H2D: H2SE: SO2F: SO3
G: H2OX: H2SO4Y: HBrH: K2SO4

b/ A + B → C ↑ (mùi trứng thối)

C + Cl2 → F + B

C + O2 → E ↑ + H2O

Dd F + H → FeCl2 +C ↑

B + O2 → E ↑

C + G → T ↓ (đen) + HNO3

Đáp án gợi ý giải 

A: SB: H2C: H2SB: SF: HCl
H: FeSE: SO2G: Fe(NO3)2T: FeS

c/ A + C → D ↑

D + E → A ↓ + H2O

A + B → E ↑

D + KMnO4 + H2O → G + H + F

A + F → D ↑ + H2O

E + KMnO4 + F → A ↓ + G + H + H2O

d/ FeS → H2S → Na2S → FeS → Fe2(SO4)3 → FeCl3 → Fe(OH)3

Đáp án 

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S

2NaOH + H2S → Na2S + 2H2O

Na2S + FeCl2 → FeS + 2NaCl

2FeS + 10H2SO4 (đ) → Fe2(SO4)3 + 9SO2 + 10H2O

Fe2(SO4)3 + 3BaCl2 → 2FeCl3 + 3BaSO4

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl

e/ FeS2 → SO2 → S → H2S → SO2 → SO3 → SO2 → H2SO4 → BaSO4 → SO2 → NaHSO3

Đáp án

4FeS2 + 11O2 → 8SO2+ 2Fe2O3

SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O

S + H2 → H2S

2H2S + 3O2 → 2SO2 + 2H2O

2SO2 + O2 → 2SO3

2SO3

*
BaO + SO2 + O2

SO2 + NaOH → NaHSO3

f/ FeS → H2S → S → NO2; H2S → H2SO4 → CuSO4; H2S → SO2 → HBr

Đáp án 

FeS + 2HCl → H2S + FeCl2

H2S + SO2 → S + H2O

S + HNO3 → NO2 + H2O + H2SO4

H2S + H2O + Cl2 → HCl + H2SO4 

H2SO4 + Cu(OH)2 → CuSO4 + H2O

H2S + O2 → H2O + SO2

SO2 + Br2 + SO2 → HBr + H2SO4

Để coi toàn cục mời các bạn ấn links TẢI VỀ miễn tầm giá bên dưới 

................................

Xem thêm: Download Gta 4 Kèm Hướng Dẫn Cài Đặt Gta 4 Tối Thiểu, Hướng Dẫn Cách Chơi Từ A

Trên phía trên hocbong2016.net vẫn reviews cho tới độc giả tài liệu: Các chuỗi phản nghịch ứng hóa học lớp 10 Cmùi hương Oxi diêm sinh. Để có công dụng cao hơn trong tiếp thu kiến thức, hocbong2016.net xin ra mắt tới các bạn học sinh tài liệu Hóa học lớp 10, Thi thpt Quốc gia môn Vnạp năng lượng, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán thù, đề thi học tập kì 1 lớp 11, đề thi học tập kì 2 lớp 11 cơ mà hocbong2016.net tổng hòa hợp và đăng cài đặt.


Trong khi, hocbong2016.net vẫn Thành lập và hoạt động group chia sẻ tài liệu tiếp thu kiến thức trung học phổ thông miễn tầm giá bên trên Facebook, mời bạn đọc tmê man gia nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 10 nhằm rất có thể update thêm các tư liệu tiên tiến nhất.