Các giới từ đi với turn

Trong những bài học kinh nghiệm trước, hocbong2016.net đang ra mắt cho các bạn các các đụng tự đi với GIVE, SEE, KEEPhường, TAKE... Hôm nay, mình vẫn cung cấp cho các bạn thêm các các rượu cồn từ đi cùng với TURN.

To turn about: chuyển phiên vòng/ khởi sắc 

"We hope khổng lồ be able khổng lồ turn the job around & deliver the hàng hóa in a few weeks."→ Chúng tôi hi vọng quá trình rất có thể có nét trở về cùng rất có thể phân phối sản phẩm & hàng hóa vào vài ba tuần tới

To turn against : kháng lại

 

"President does not even need khổng lồ worry that the army will turn against hyên ổn under external pressure"→ Tổng thống thậm chí là không cần thiết phải lo lắng rằng dưới áp lực nặng nề phía bên ngoài quân nhóm đã tảo ra ngăn chặn lại ông

*

Vì từng hễ từ bỏ đi kèm với giới từ bỏ khác biệt sẽ mang đến các nhiều đụng từ có chân thành và ý nghĩa khác biệt. Vì vậy cách duy nhất nhằm sử dụng một giải pháp thông thạo chúng là chúng ta rất cần phải tiếp tục update cùng trao dồi thêm các cụm hễ tự.

To turn away: đuổi ra/ xoay phương diện đi chỗ khác

 

"He turned away when I looked at him"→ Anh ấy xoay khía cạnh đi chỗ khác lúc tôi vừa nhìn anh ấy

To turn down: bớt xuống

 

"Would you mind turning down the volume of the televisions?"→ quý khách hàng gồm thể bớt âm lượng ti vi xuống được không?

To turn in: đi ngủ

 

"Their parents always advise them to lớn turn in early"→ Bố chị em họ luôn luôn khulặng bọn họ đi ngủ sớm

*

To turn into: trở thành

 

"The waste would be turned inlớn ash, causing harmful và deadly emissions"→ Các chất thải đang biến tro lớp bụi, gây nên khí thải ô nhiễm và độc hại với nguy hiểm

To turn off: tắt (đèn, truyền họa, radio..) # To turn on: bật (đèn, vô tuyến, radio...)

"Please turn off all the lights before going out of the room"→ Xin hãy tắt tất cả những bóng đèn trước lúc rời khỏi phòng

To turn out: hóa ra, thành ra

 

"It turned out to lớn be true" → Cthị trấn hóa ra mà bao gồm thật

To turn over: đưa giao

 

"John has turned the business over to his friend"→ John sẽ chuyển nhượng bàn giao quá trình marketing cho chính mình anh ấy

*

To turn up: xảy ra 

"Smith has always expecting something to lớn turn up"→ Smith dịp nào cũng ao ước ngóng tất cả điều nào đó xảy ra 

Vậy là họ đã biết thêm được các cụm cồn từ đi với TURN rồi, các bạn hãy tiếp tục update website nhằm bổ sung cập nhật thêm kỹ năng của bản thân mình về cụm động tự nhé.>>Những cụm cồn trường đoản cú - phrasal verb đi cùng với LOOK>>Những nhiều rượu cồn từ - phrasal verb đi với KEEP

Theo Tratusoha