Capital letter là gì

Could it be that some are virtually spelling “Chance” with a capital letter—in effect saying, Creator?
Có thể như thế nào vài ba người sẽ nói tới “Nguim nhân” được nhân phương pháp hóa bởi chữ hoa ‘N’—tức là Đấng Tạo Hóa chăng?
Later printings also used the word “LORD” in capital letters in some verses in the Christian Greek Scriptures.

Bạn đang xem: Capital letter là gì


Những phiên bản in sau này của King James Version cũng dùng từ “CHÚA” viết hoa nghỉ ngơi một số câu trong phần Kinch Thánh giờ đồng hồ Hy Lạp.
Tischendorf possessed a thorough understanding of Greek uncial script —consisting of large, separated capital letters.
Ông Tischendorf tất cả sự phát âm biết thâm thúy về dạng văn bản ông-xi-an (uncial) của giờ Hy Lạp, dạng chữ viết hoa, to lớn cùng rời*.
Use all capital letters for standard operators or they"re treated as search terms instead of operators.
Sử dụng toàn bộ chữ cái viết hoa mang lại toán thù tử thông dụng, còn nếu như không, những toán thù tử kia sẽ được giải pháp xử lý như các từ tra cứu tìm chứ chưa phải tân oán tử.
This can be achieved by writing them in capital letters, underscoring the points, or marking them in color.
But does not “Mighty God” with its capital letters indicate that Jesus is in some way equal lớn Jehovah God?
Thế mà lại, hợp lý “Đức Chúa Ttách Quyền-năng” viết bởi chữ hoa minh chứng Chúa Giê-su về một phương diện như thế nào đó, bình đẳng với Giê-hô-va Đức Chúa Trời?
The name was originally all capital letters to follow the nomenclature of other Free Software desktop environments like KDE & LXDE.
Tên ban sơ tất cả những chữ loại vốn được đặt theo tên gọi của những môi trường thiên nhiên máy tính nhằm bàn Phần mềm miễn phí tổn khác ví như KDE và LXDE.
Some Bible translators hint that the divine name appeared in the original text by substituting the title “LORD” in capital letters.
Một số dịch đưa Kinh Thánh ý niệm danh Đức Chúa Ttránh mở ra vào bản gốc bằng phương pháp nỗ lực danh này cùng với trường đoản cú “CHÚA” viết hoa.
Perri devised a foreshortened STAR WARS logotype consisting of block-capital letters filled with stars and skewed towards a vanishing point.
Perri đang nghĩ về ra một lô-gô STAR WARS theo phong cách pân hận chình ảnh 3D (chữ khổng lồ ngơi nghỉ trước, chữ nhỏ làm việc sau) bao hàm các chữ cái viết hoa đựng đầy những ngôi sao sáng, nghiêng và lệch về phía một điểm mất tích.

Xem thêm: Executive Officer Là Gì ? Nghĩa Của Từ Executive Officer Trong Tiếng Việt


No one thinks about capital letters or punctuation when one texts, but then again, vì you think about those things when you talk?
Không một ai suy nghĩ tới việc áp dụng từ bỏ viết hoa giỏi là vết câu trong lúc biên soạn lời nhắn, tương tự như là, bao gồm ai suy nghĩ về phần lớn thiết bị này Lúc nói không?
They often use the word “LORD” or “GOD,” written in all capital letters khổng lồ set it apart from the common titles “Lord” & “God.”
Họ thường dùng tự “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” bởi chữ in hoa để minh bạch cùng với hầu hết tước hiệu thông thường “Chúa” hoặc “Đức Chúa”.
Trained at a young age lớn capitalize, letters taught now that capitalism raises you but you have khổng lồ step on someone else lớn get there.
Học biện pháp viết hoa từ nhỏ, hồ hết chữ cái dạy bạn rằng công ty nghĩa bốn phiên bản nuôi béo chúng ta nhưng lại bạn đề nghị dẫm lên một ai đó không giống nhằm dành được mục đích.
And on this particular day, I opened this letter, và in capital letters, he wrote, "My mama told me why you was in prison: murder."
Trong ngày quan trọng đó, tôi mlàm việc bức tlỗi, cùng với những chữ dấu hoa, nó viết, "Mẹ nói cùng với bé vì sao cha vào tù: giết tín đồ."
This was on top of a baroque base, with a scroll under it with the motto "Renació el sol del Perú" ("Peru"s sun is reborn") in capital letters.
Đây là bên trên đỉnh của một cửa hàng baroque, với cùng 1 cuộn dưới nó với phương châm "Renació el sol del Perú" ("Mặt trời của Peru được tái sinh") bởi chữ in hoa.
The first 26 supernovae of the year are designated with a capital letter from A khổng lồ Z. Afterward pairs of lower-case letters are used: aa, ab, và so on.
Có 26 khôn xiết tân tinc trong một năm được định danh với cùng 1 vần âm viết hoa từ bỏ A mang lại Z. Các sự khiếu nại xẩy ra sau đó được gán bằng hai chữ viết thường: aa, ab, cùng thường xuyên điều này.
Some languages are forced to lớn implement different forms, such as "HELLO WORLD", on systems that tư vấn only capital letters, while many "hello, world" programs in esoteric languages print out a slightly modified string.
Một số ngôn ngữ xây dựng bị xay tiến hành nhiều kiểu khác biệt nhỏng "HELLO WORLD!", trên các khối hệ thống chỉ sử dụng những cam kết trường đoản cú viết hoa, trong những lúc các chương trình "hello world" sinh hoạt ngữ điệu thiết kế Esoteric in ra một chuỗi gồm sự biến hóa tí chút.
MY ruling - in capital letters - is that Raimunvị Fortumãng cầu Lacalle, is mentally ill, legally-speaking, insane, suffering from chronic delirium and is therefore unable to carry out his functions as a civil servant. "
SẾP TÔI - viết hoa nhé - lẽ ra là Raimunbởi vì Fortuna Lacalle, bị điên, nói chính xác là, mất trí, bị " hâm " mạn tính vì chưng vậy tất yêu thực thi chức phận nlỗi một công chức. "
However, when this Bible translates God’s name by the title “Lord” or “God,” it always puts this title in capital letters, as “LORD” và “GOD,” which sets it apart from the common words “Lord” và “God.”
Song, Khi bản Kinh-thánh này dịch danh của Đức Chúa Ttránh bằng đầy đủ chức tước nlỗi “Chúa” hoặc “Đức Chúa Trời” thì các danh-trường đoản cú “CHÚA” và “ĐỨC CHÚA TRỜI” luôn luôn luôn luôn được viết toàn bằng chữ in hoa nhằm tách biệt cùng với các chữ thông thường “Chúa” với “Đức Chúa Trời”.
In a museum in Rudolstadt, East Germany, you can see on the collar of the suit of armor once worn by Gustavus II Adolph, a 17th-century king of Sweden, the name JEHOVAH in capital letters.

Xem thêm: Cách Lập Thuyết Minh Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 200 Mới Nhất


Trong kho lưu trữ bảo tàng viện trên Rudolstadt, Đông Đức, bạn có thể thấy danh GIÊ-HÔ-VA viết hoa sinh hoạt bên trên cổ bộ áo gần kề nhưng mà tất cả lần vua Thụy Điển vào thế kỷ 17, là Gustavus II Adloph, vẫn khoác.