Cấu trúc will

Sau will be là nhiều loại từ gì?✅ bí quyết sử dụng will và won’t . ✅Future continous(Will be doing) với Future perfect (Will have sầu done)


*

Sau will be là loại trường đoản cú gì? bí quyết cần sử dụng will và won’t

Sau will be là loại tự gì?

Thứ nhất, ta bắt buộc nắm rõ kết cấu giúp xem sự khác nhau thân will be V-ing và will be V3

WILL BE V3

Đây là chủng loại câu bị động, sẽ khôn cùng thân quen cùng với chúng ta. Thường vào đề thi, sau “Will be V3” có giới từ bỏ “BY”

Ex: Euro năm nhâm thìn will be held in France (triệu Euro năm nhâm thìn sẽ tiến hành tổ chức trên Pháp)

WILL BE V-ING

Có 2 điều quan trọng đặc biệt yêu cầu chăm chú về kết cấu “will be V-ing” để làm bài thi tốt:

1) Đây là kết cấu nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa sâu sắc mang lại hành vi ra mắt về sau.Quý khách hàng sẽ xem: Sau will là gì

Ex: We will throw a party this Sunday (Chúng ta đang tổ chức một buổi tiệc vào Chủ nhật này)

Để nhấn mạnh sự việc này ta sẽ nói là “We will be throwing a tiệc ngọt this Sunday”.quý khách hàng vẫn xem: Sau will be là gì

2) Cấu trúc “will be V-ing” vào mẫu mã ngữ pháp này dùng để làm nhấn mạnh vấn đề ý nghĩa mang lại hành động vẫn diễn ra về sau, không tương quan đến thì “Tương lai tiếp diễn”. Vì vậy, ví như các bạn dịch “vẫn đã …” là sai trái nhé.

Mẹo làm bài bác đối với dạng đề thi: Will be + …

Đáp án thường xuyên hoặc là V-ING, hoặc là V3

Nếu câu sở hữu nghĩa chủ động, ta lựa chọn V-ING

Nếu câu mang nghĩa tiêu cực, ta lựa chọn V3 (Hoặc ví như sau vị trí trống tất cả giới tự “By”, chắc hẳn rằng ta chọn V3)

Cách sử dụng will/won’t (will not)

Will (sẽ), viết tắt của will là (’ll), hiệ tượng bao phủ định là will not (won’t),

a) Cách ra đời Câu khẳng định:

Chủ ngữ (S) + will + động tự ngulặng mẫu + vấp ngã ngữ (trường hợp có)

Viết tắt: I will = I’ll, we will = we’ll, you will = you’ll, they will = they’ll

(Cô ấy đang Hotline năng lượng điện cho chính mình Khi cô ấy mang đến nơi).

Câu che định:

Chủ ngữ (S) + won’t + hễ từ bỏ nguim mẫu mã + xẻ ngữ (nếu như có)

Viết tắt: will not = won’t Câu nghi vấn:

Will + công ty ngữ (S) + rượu cồn từ bỏ nguim mẫu + bổ ngữ (giả dụ có)?

Ex: Will you be at the buổi tiệc ngọt tonight?

(Tối ni bạn sẽ xuất hiện sinh hoạt buổi tiệc chứ?)

Câu hỏi cùng với từ nhằm hỏi WH:

Ex: When will you go baông chồng to lớn your country?

(lúc như thế nào các bạn sẽ trsống về nước?)

b) Cách dùng:

1) Dùng để miêu tả hoặc dự đoán sự việc, trường hợp đang xảy ra về sau.