Concrete là gì

đổ bê tông·có thể chắn·vững vàng·bêtông·bằng bê tông·dĩ nhiên lại·rải bê tông·đồ nuốm thể·đúc bằng bê tông·đúc thành một khối·Bê tông

*

In this presentation, I want lớn say a little more about what I mean by these terms, traditional và modern, & make this a lot more concrete for you.

Bạn đang xem: Concrete là gì


Trong bài này tôi muốn nói một chút ít về cách dùng hầu như thuật ngữ truyền thống cùng tiến bộ, và làm rõ một phương pháp cụ thể rộng cho chính mình đọc.
The windswept coastal marshes where the breed originated are characterized by rich, wet soil that could dry out and turn concrete-lượt thích in a matter of hours.
Các đầm lầy ven bờ biển lộng gió, chỗ các tương đương gồm bắt đầu được đặc thù vày đa dạng, khu đất ướt hoàn toàn có thể bị khô nứt với vươn lên là cụ thể nlỗi vào một một vài giờ.
The accident happened in fourth grade , when a neighbor boy picked up a hunk of concrete và heaved the mass through the side of my face .
Tai nạn xẩy ra vào khoảng thời gian tôi học lớp bốn , Khi cậu bé bỏng láng giềng nhặt một miếng -tông to cùng nỉm kân hận đồ sộ ấy qua mặt khía cạnh của mình .
In German literature, particularly in the Walter terminology, the term is used similarly as biotope (a concrete geographical unit), while the biome definition used in this article is used as an international, non-regional, terminology - irrespectively of the continent in which an area is present, it takes the same biome name - và corresponds to lớn his "zonobiome", "orobiome" and "pedobiome" (biomes determined by climate zone, altitude or soil).
Trong văn uống học tập Đức, đặc biệt là thuật ngữ Walter, thuật ngữ này được thực hiện giống như như biotope (một đơn vị địa lý cố gắng thể), trong những lúc quan niệm quần làng được thực hiện vào bài hocbong2016.netết này được sử dụng nhỏng một thuật ngữ quốc tế, phi Khu Vực - ko tương quan cho châu lục một Khu Vực có mặt, nó tất cả thuộc tên quần buôn bản - cùng tương ứng với "zonobiome", "orobiome" cùng "pedobiome" (quần làng mạc được xác minh theo vùng nhiệt độ, độ dài hoặc đất).
The aqueduct"s tough structure incorporates 24,000 tons of steel & 68,000 cubic meters of concrete.
I strongly believe that with a concrete action-oriented plan, hocbong2016.netetphái mạnh will be able to realize the country’s ambitious objectives over the SEDPhường. period and beyond.
Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với 1 chiến lược hành hocbong2016.net cụ thể toàn nước vẫn xong xuôi những phương châm vào kỳ chiến lược 5 năm tới với những phương châm lâu dài hơn.
The fact is, the ancient Scriptures that the Jews revered as holy described that Kingdom, revealing in hocbong2016.nethocbong2016.netd và concrete terms what it is và what it will accomplish.
Thật ra, phần Kinch Thánh truyền thống nhưng bạn Do Thái xem như là thánh đã từng miêu tả về Nước Trời bởi rất nhiều trường đoản cú ngữ chân thật và cụ thể, để cho thấy nước ấy là gì và đang thực hiện các gì.
You"re gonna abandon the biggest fucking concrete pour in Europe to hold someone"s fucking h& because she"s fragile?
No longer mere fantasy (opium for the masses whose real work is somewhere else), no longer simple escape (from a world defined principally by more concrete purposes & structures), no longer elite pastime (thus not relevant khổng lồ the lives of ordinary people), & no longer mere contemplation (irrelevant for new forms of desire và subjectihocbong2016.netty), the imagination has become an organized field of social practices, a size of work (in the sense of both labor & culturally organized practice), and a size of negotiation between sites of agency (indihocbong2016.netduals) & globally defined fields of possibility.

Xem thêm: Chia Sẻ License Key Avast Premier Mới Nhất Free Sử Dụng Đến 2050, Active 100%


Không còn solo thuần là hình hình họa (dung dịch phiện tại đến quần chúng trong lúc quả đât công hocbong2016.netệc thực thụ ra mắt sinh hoạt nơi khác), không còn lối thoát dễ dàng (xuất phát từ 1 quả đât được xác minh đa phần do mọi mục đích cùng cấu tạo cứng nhắc), không những là trò xả stress thượng giữ (cho nên vì thế ko tương quan đến cuộc sống thường ngày của rất nhiều tín đồ bình thường) và không còn đối kháng thuần là chiêm niệm (không phù hợp cho các bề ngoài mới của ham mê ý muốn với công ty quan), sự hình dung đã trở thành một lĩnh vực tổ chức những chuyển động làng hội, một hiệ tượng làm hocbong2016.netệc (trong ý nghĩa sâu sắc của lao cồn cùng thực hành tổ chức triển khai văn uống hóa) cùng một bề ngoài Bàn bạc về hầu như kĩ năng hợp tác giữa những tổ chức triển khai (cá nhân) cùng với những lĩnh vực được xác minh bên trên phạm hocbong2016.net thế giới.
In concrete terms, that means that the average human being is lihocbong2016.netng on a level of social progress about the same of Cutía or Kazakhstung today.
Tổng kết lại , điều đó Tức là mức độ vừa phải nhỏ người rất có thể sống trong vòng độ làng mạc hội như thể với Cuba hoặc Kazakhsrã ngày nay
According to lớn the Freedom House report "In 2011, the government took concrete steps lớn fulfill longstanding & often repeated promises khổng lồ confront corruption.
Theo báo cáo của Freedom House "Năm 2011, cơ quan chính phủ sẽ tiến hành quá trình cầm cố thể nhằm triển khai những lời hứa hẹn vĩnh hocbong2016.netễn và liên tiếp tái diễn để tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng với tmê say nhũng.
Lenin commented on this: When Comrade Trotsky informed me recently that the number of officers of the old army employed by our War Department runs into several tens of thousands, I perceived concretely where the secret of using our enemy lay, how khổng lồ compel those who had opposed communism lớn build it, how to lớn build communism with the bricks which the capitalists had chosen khổng lồ hurl against us!
Lenin sẽ comment về điều này: lúc bằng hữu Trotsky cách đây không lâu thông báo với tôi rằng vào quân đội số lượng sĩ quan tiền lên tới mức hàng vạn, tôi đã sở hữu được một dấn thức chắc hẳn rằng về chiếc tạo ra điều bí mật về cách thực hiện hợp lý và phải chăng đều quân địch của chúng ta... về phong thái có tác dụng rứa như thế nào xây cất công ty nghĩa cùng sản bằng rất nhiều hocbong2016.netên gạch mà lại nhà nghĩa tư bạn dạng đã tạo ra để hạn chế lại họ.
In the North, Kijŏng-dong features a number of brightly painted, poured-concrete multi-story buildings và apartments with electric lighting.
Tại phía Bắc, Kijŏng-dong có không ít tòa công ty và căn hộ cao cấp các lớp tô rực rỡ, đánh bùng cháy phát sáng bởi đèn điện.
That in order for people khổng lồ underst& the differences between the choices, they have to be able to lớn underst& the consequences associated with each choice, & that the consequences need lớn be felt in a hocbong2016.nethocbong2016.netd sort of way, in a very concrete way.
Rằng khiến cho số đông tín đồ đọc sự khác biệt thân các sự sàng lọc Họ phải có khả năng hiểu ra kết quả khớp ứng cùng với từng sự chọn lựa cùng hầu như hiệu quả đó rất cần phải Cảm Xúc thiệt rõ ràng, thật sâu sắc
After being published from 1889 khổng lồ 1895, La Solidaridad began to lớn run out of funds, và it had not accomplished concrete changes in the Philippines.
Sau nhiều năm xuất bạn dạng 1889-1895, La Solidaridad vẫn ban đầu thiếu hụt ngân sách đầu tư cùng do những chuyển động kháng phá của tổ chức chính quyền thực dân.
Putzmeister created a new, super high-pressure trailer concrete pump, the BSA 14000 SHP-D, for this project.
I"ve sầu never seen anybody walk into one of my buildings & hug a steel or a concrete column, but I"ve sầu actually seen that happen in a wood building.
Tôi không lúc nào thấy ai đi vào một trong những trong những toà nhà của chính bản thân mình với bao bọc lấy một cây cột bằng thnghiền tốt bê tông cả, mặc dù vậy tôi đã từng có lần thấy điều này xẩy ra vào toà bên có tác dụng bằng gỗ.
Danh sách truy tìm vấn phổ cập nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M