CREEPY LÀ GÌ

unpleasant và making you feel uncomfortable, especially because of sexual behaviour that is not wanted or not appropriate:

Bạn đang xem: Creepy là gì

In our culture, a friendship between an 11-year-old girl and a 36-year-old man is considered creepy.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ hocbong2016.net.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một giải pháp tự tín.


*

*

Trang nhật ký kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Xem thêm: Download Lạc Việt Mtd9 Eva, Download Từ Điển Lạc Việt Mtd11 Full Cracks

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語