Đầu đỏ, mỏ đen

- Theo kia, Nghị định số 164/2016 vẫn không thay đổi nút chi phí bảo vệ môi trường thiên nhiên so với dầu thô; khí vạn vật thiên nhiên, khí than và nút tổn phí bảo vệ môi trường xung quanh so với khai quật tài nguyên. Phương thơm pháp tính chi phí bảo vệ môi trường xung quanh đề xuất nộp vào kỳ nộp mức giá vẫn được xác minh theo công thức: F = <(Q.1 x f1) + (Q2 x f2)> x K.

Bạn đang xem: Đầu đỏ, mỏ đen

- Bên cạnh đó, Nghị định 164/CP cũng cách thức ví như vào quá trình khai thác mà thu đạt thêm một số loại khoáng sản trực thuộc ngôi trường đúng theo được cấp phép thì phải nộp mức giá đảm bảo môi trường thiên nhiên đối với quặng khoáng sản đó theo mức thu chính sách.

- Nghị định 164/năm nhâm thìn điều khoản nhì ngôi trường đúng theo chưa phải nộp phí đảm bảo an toàn môi trường xung quanh đối với khai thác tài nguyên là:

+ Khai thác tài nguyên có tác dụng vật tư gây ra trong bao gồm diện tích S đất ở thuộc quyền áp dụng khu đất của hộ mái ấm gia đình, cá nhân nhằm gây ra những công trình xây dựng của hộ gia đình, cá nhân trên diện tích kia.

+ Đất, đá khai thác để san phủ, desgin công trình xây dựng an ninh, quân sự, phòng chống thiên tai, khắc chế, giảm dịu thiên tai.

- Dường như, theo Nghị định số 164/NĐ-CPhường thì một số ngôi trường thích hợp sau sẽ tiến hành vận dụng mức thu tiền phí so với khai quật khoáng sản tận thu như:

+ Knhị thác tài nguyên còn sót lại sinh sống kho bãi thải của mỏ sẽ bao gồm quyết định tạm dừng hoạt động mỏ;

+ Hoạt động tiếp tế, kinh doanh của tổ chức triển khai, cá thể không nhằm mục đích khai thác khoáng sản, mà lại bao gồm chức năng, trọng trách hoặc gồm đăng ký kinh doanh, trong quá trình vận động theo công dụng, trách nhiệm hoặc theo siêng ngành đang ĐK cơ mà thu được tài nguyên.

- Nghị định 16bốn phương dẫn tổ chức triển khai, cá nhân triển khai kê khai, nộp phí đảm bảo môi trường xung quanh so với khai thác tài nguyên nhỏng sau:

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện kê knhì, nộp chi phí đến cơ quan Thuế quản lý thẳng. Nếu trong thời điểm tháng không gây ra phí bắt buộc nộp thì vẫn buộc phải thực hiện kê knhị tầm giá đối với cơ sở Thuế.

+ Phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên so với khai thác tài nguyên được kê khai theo mon với quyết toán theo năm.

+ Nghị định số 164 chính sách vị trí kê knhì và nộp giá tiền bảo vệ môi trường so với dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên cùng khí than là Cục thuế địa pmùi hương vị trí tín đồ nộp tầm giá đặt vnạp năng lượng chống quản lý và điều hành chủ yếu.

+ Đồng chi phí được thực hiện nhằm nộp giá tiền bảo đảm an toàn môi trường đối với khai quật tài nguyên là đồng toàn nước.


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

CHÍNH PHỦ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc ---------------

Số: 164/2016/NĐ-CP

TP Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2016

NGHỊ ĐỊNH

VỀ PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

Căn cđọng Luật tổ chức triển khai Chính phủ ngày 19 mon 6 năm 2015;

Căn cđọng Luật bảo đảm môi trường thiên nhiên ngày23 mon 6 năm 2014;

Căn cđọng Luật khoáng sản ngày 17tháng 1một năm 2010;.

Căn uống cđọng Luật mức giá cùng lệ tầm giá ngày 25 mon 11 năm 2015;

Xét kiến nghị của Sở trưởng Sở Tàichính;

Chính phủ phát hành Nghị định biện pháp về phíbảo vệ môi trường xung quanh so với khai quật khoángsản.

Cmùi hương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh và đối tượng chịu đựng phí

1. Nghị định này mức sử dụng về đối tượngChịu đựng giá tiền, bạn nộp giá tiền, mức thu, cách thức tính, kê knhị, nộp giá thành cùng quản ngại lýthực hiện chi phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đối với khai thác khoángsản.

2. Đối tượng chịu chi phí đảm bảo an toàn môi trườngđối với khai thác tài nguyên theo quy địnhtại Nghị định này là hoạt động khai quật dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên, khí than, tài nguyên kim loại và khoáng sản không sắt kẽm kim loại.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Nghị định này vận dụng so với các tổchức, cá nhân vận động khai thác khoángsản, những cơ sở công ty nước cùng tổ chức triển khai, cá thể tương quan trong bài toán thống trị, thumức giá đảm bảo môi trường xung quanh đối với khai thác khoángsản.

Điều 3. Tổ chứcthu phí

Tổ chức thu phí đảm bảo môi trường đốivới khai quật khoáng sản theo luật pháp tạiNghị định này là ban ngành thuế thống trị trực tiếp chỗ tất cả hoạt động khai quật khoáng sản.

Chương II

MỨC PHÍ, PHƯƠNGPHÁPhường TÍNH, KÊ KHAI, NỘP VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAITHÁC KHOÁNG SẢN

Điều 4. Mức phí

1. Mức mức giá đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đối vớidầu thô: 100.000 đồng/tấn; so với khí thiên nhiên, khí than: 50 đồng/m3.Riêng khí thiên nhiên chiếm được trong quy trình khai thác dầu thô (khí đồnghành): 35 đồng/m3.

2. Khung nút phí tổn đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đốicùng với khai quật khoáng sản khác theo Biểuform nút phí tổn phát hành đương nhiên Nghị định này.

3. Mức phí tổn bảo đảm an toàn môi trường xung quanh đối vớikhai quật tài nguyên tận thu bằng 60% mứcphí tổn của một số loại tài nguyên tương xứng quy địnhtrên Biểu mức thu ban hành dĩ nhiên Nghị định này.

4. Căn cđọng nút tầm giá chính sách trên Biểukhung nấc chi phí ban hành tất nhiên Nghị định này, Hội đồng dân chúng các thức giấc,đô thị trực ở trong TW (sau đây Điện thoại tư vấn tầm thường là Hội đồng quần chúng. # cấp cho tỉnh)quyết định rõ ràng nút thu tiền phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên so với từng một số loại tài nguyên áp dụng trên địa pmùi hương mang lại cân xứng với tình hình thực tiễn vào từng thời kỳ.

Điều 5. Phươngpháp tính phí

1. Phí đảm bảo môi trường đối với khaithác khoáng sản buộc phải nộp trong kỳ nộp phíđược tính theo cách làm sau:

F = <(quận 1 x f1) + (Q2 x f2)> x K

Trong đó:

- F là số phí tổn bảo đảm môi trường thiên nhiên phảinộp vào kỳ;

- Qmột là số lượng đất đá bốc xúc thảira vào kỳ nộp giá thành (m3);

- Q.2 là số lượng quặng khoáng sản ngulặng knhì khai quật vào kỳ (tấnhoặc m3);

- f1 là nút phíđối với con số đất đá bốc xúc thải ra: 200 đồng/m3;

- f2 là mức phíkhớp ứng của từng nhiều loại khoáng sản khai quật (đồng/tấn hoặc đồng/m3);

- K là hệ số tính phí theo phươngpháp khai thác, vào đó:

+ Khai thác lộ thiên (bao hàm cả khaithác cân sức nước nhỏng khai thác titung, cát, sỏi lòng sông): K = 1,1;

+ Khai thác hầm lò với những hình thứckhai thác không giống (khai quật dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên, nước khoáng vạn vật thiên nhiên cùng những trường vừa lòng còn lại): K= 1.

2. Đối cùng với số lượng đất đá bốc xúc thảira vào quá trình khai thác than, không thu tiền phí đến khi xong năm 2017.

3. Số lượng khu đất đá bốc xúc thải ra (Q1) vào kỳ nộpphí tổn được khẳng định căn cứ vào tư liệu dự án đầu tư xây dừng dự án công trình knhì thácmỏ được cơ quan nhà nước có thđộ ẩm quyền chấp thuận đồng ý hoặc địa thế căn cứ theo báo cáo đánhgiá ảnh hưởng tác động môi trường và các tư liệu liên quan được cơ quan nhà nước có thẩmquyền phê chú ý.

Số phí tổn đề nghị nộp so với số lượng khu đất đá bốc xúc thải ra phát sinh vào kỳ nộp phí địa thế căn cứ vào trọng lượng đất đá bốc xúc tính trênkhối lượng (tấn hoặc m3) quặng khoángsản ngulặng khai khai thác trong kỳ.

Trường hòa hợp trong tư liệu dự án đầutư xây dừng công trình xây dựng khai quật mỏ, report nhận xét ảnh hưởng môi trường vànhững tài liệu liên quan không tồn tại ban bố về con số đất đá bốc xúc thải rathì vấn đề kê knhì, nộp giá thành căn cứ vào sốlượng khu đất đá bốc xúc thực tế thải ra vào kỳ.

4. Số lượng khoáng sản khai thác trong kỳ để xác minh số mức giá bảo đảm an toàn môi trườngphải nộp là con số tài nguyên nguyênkhai khai thác thực tế vào kỳ nộp giá tiền (Q2). Trường phù hợp tài nguyên khai quật phải qua sàng, tuyển chọn, phânloại, có tác dụng giàu trước khi bán ra với các trường hòa hợp không giống mà lại cần thiết buộc phải quy thay đổi,căn cứ điều kiện thực tế khai thác cùng technology bào chế khoáng sản trên địa bàn, Sở Tài nguim với Môingôi trường công ty trì, pân hận phù hợp với Cục thuế địa phương nhằm trình Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh quyết định Tỷ Lệ quy đổitự số lượng tài nguyên thành phẩm ra sốlượng khoáng sản nguyên knhị làm cnạp năng lượng cứtính giá tiền đảm bảo môi trường thiên nhiên so với từng nhiều loại khoángsản mang lại phù hợp với tình trạng thực tế của địa pmùi hương.

5. Trường phù hợp vào quá trình khaithác nhưng thu được thêm nhiều loại tài nguyên không giống thuộc một số loại tài nguyên được cấp giấy phép thì fan nộp tổn phí buộc phải nộp giá tiền bảo vệ môingôi trường so với quặng tài nguyên (Q2) theonấc thu của các loại tài nguyên được cơ quanbên nước gồm thẩm quyền trao giấy phép khai quật.

6. Trườngthích hợp tổ chức triển khai, cá nhân khai quật đá làm cho nghệ thuật đẹp theo cả khối to thì áp dụngmức thu phí lao lý trên điểm 2 Mục II Biểu form nút giá thành phát hành đương nhiên Nghịđịnh này.

Xem thêm: Tuyển Chọn 99 Bài Thơ Chúc Ngủ Ngon Hay & Lãng Mạn Cho Người Yêu

7. Trường vừa lòng tổ chức triển khai, cá thể khaithác tài nguyên có tác dụng vật tư tạo thường thì trong diện tích khu đất ngơi nghỉ thuộcquyền áp dụng khu đất của hộ mái ấm gia đình, cánhân để thi công các dự án công trình của hộ gia đình, cá thể trong diện tích kia vàtrường thích hợp đất, đá khai thác để san phủ, gây ra dự án công trình bình yên, quân sự chiến lược,chống phòng thiên tai, khắc phục, bớt nhẹ thiên tai thì chưa phải nộp chi phí bảovệ môi trường xung quanh so với khai thác khoáng sảnđó.

Điều 6. Kê khai, nộp phí

1. Tổ chức, cá thể khai quật tài nguyên buộc phải nộp hồ sơ knhị tổn phí đảm bảo môingôi trường cùng với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp cùng khu vực kê knhị nộp thuế tài ngulặng.Trường thích hợp trong tháng không phạt sinhgiá thành bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên đối với khai thác khoángsản, bạn nộp chi phí vẫn bắt buộc kê knhị và nộp tờ knhị nộp tổn phí với phòng ban Thuế.Trường thích hợp tổ chức thu mua gom khoáng sảnphải ĐK nộp cầm người khai quật thì tổ chức triển khai đó bao gồm trách rưới nhiệm nộp hồ sơknhì tổn phí đảm bảo an toàn môi trường xung quanh với cơ sở thuế cai quản các đại lý thu cài đặt khoáng sản. Thời hạn kê knhị tổn phí đảm bảo an toàn môi trườngvới ban ngành thuế muộn nhất là ngày sản phẩm công nghệ trăng tròn của tháng tiếp theo sau.

2. Phí bảo đảm môi trường thiên nhiên so với khaithác tài nguyên là nhiều loại knhị theo thángvà quyết toán thù năm. Knhị quyết toán phí đảm bảo môi trường đối với khai thác khoáng sản bao gồm knhị quyết tân oán năm và khaiquyết toán thù mang lại thời khắc ngừng chuyển động khai thác khoáng sản, ngừng hoạt động thu mua gộp tài nguyên, kết thúc hoạt động kinh doanh, chấmkết thúc thích hợp đồng chuyển đổi hiệ tượng sngơi nghỉ hữudoanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai lại công ty lớn.

3. Đối với ngôi trường phù hợp tín đồ nộp phíthuộc diện bị ấn định số tầm giá nên nộp, triển khai theo nguyên lý của Luật quản lí lýthuế và những văn bản chỉ dẫn.

4. Địa điểm kê khai và nộp phí bảo vệmôi trường đối với dầu thô, khí vạn vật thiên nhiên cùng khí than là Cục thuế địa phươngnơi người nộp phí đặt văn chống quản lý chủ yếu.

5. Đồng chi phí nộp tổn phí bảo vệ môi trường thiên nhiên đối với khai quật khoáng sản là đồng VN.

6. Ngoài những phương tiện bên trên, vấn đề khaigiá tiền, nộp phí, quyết tân oán mức giá bảo đảm môi trường so với khai quật tài nguyên được thực hiện theo mức sử dụng của Luậtquản lý thuế với những văn uống phiên bản khuyên bảo thực hiện Luật cai quản thuế.

Điều 7. Các trườngđúng theo được áp dụng nấc giá tiền bảo vệ môi trường xung quanh so với tài nguyên tận thu

1. Các trườngphù hợp tiếp sau đây được vận dụng mức thu phí đối với khai thác tài nguyên tận thu.

a) Hoạt rượu cồn khai quật tài nguyên còn lại nghỉ ngơi bãi thải của mỏ sẽ bao gồm quyếtđịnh ngừng hoạt động mỏ;

b) Hoạt động cấp dưỡng, marketing củatổ chức, cá thể không nhằm mục tiêu mục đích khai quật khoángsản, mà lại gồm tính năng, trách nhiệm hoặc có đăng ký sale, vào quá trìnhchuyển động theo chức năng, nhiệm vụ hoặc theo chăm ngành đang đăng ký mà thu đượctài nguyên.

c) Các trườnghợp khác ko thuộc mức sử dụng trên các điểm a với b khoản này thì không đượcáp dụng theo nấc giá thành đối với khai quật khoángsản tận thu.

2. Cách tính giá tiền đối với khai thác khoáng sản tận chiếm được thực hiện theo quy địnhtại Điều 5 Nghị định này.

Điều 8. Quản lý sửdụng giá tiền đảm bảo an toàn môi trường xung quanh đối với khai quật khoángsản

1. Phí đảm bảo môi trường so với khai thác khoángsản, ko nói dầu thô và khí thiên nhiên, khí than là khoản thu chi phí địaphương thơm hưởng 100% để hỗ trợ mang lại công tác làm việc bảo đảm an toàn cùng đầu tư đến môi trường xung quanh tại địaphương thơm khu vực gồm vận động khai thác khoángsản theo Luật bảo đảm an toàn môi trường và Luật túi tiền đơn vị nước, theo những ngôn từ cụthể sau đây:

a) Phòng ngừa và hạn chế các tác độngxấu đối với môi trường thiên nhiên tại địa phương thơm khu vực gồm chuyển động khai quật khoáng sản;

b) Khắc phục suy thoái và phá sản, ô nhiễm môi trường do hoạt động khaithác khoáng sản gây ra;

c) Giữ gìn lau chùi, bảo đảm an toàn với tái tạophong cảnh môi trường xung quanh tại địa phương vị trí tất cả hoạt động khai thác tài nguyên.

d) Nơi có vận động khai thác khoáng sản mức sử dụng trên khoản này là chỗ thực tếra mắt hoạt động khai thác tài nguyên vànhững khu vực bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác khoángsản theo địa bàn quản lý của cấp cho làng và cung cấp huyện.

2. Phí bảo vệ môi trường thiên nhiên so với dầuthô cùng khí thiên nhiên, khí than là khoản thu chi phí trung ương hưởng trọn 100% đểcung ứng đến công tác đảm bảo an toàn và đầu tư chi tiêu mang đến môi trường thiên nhiên theo phép tắc của Luật bảovệ môi trường xung quanh với Luật ngân sách nhà nước.

3. Ủyban quần chúng cung cấp thức giấc trình Hội đồng quần chúng. # cùng cấp cho sắp xếp sử dụngnguồn phí bảo đảm an toàn môi trường thiên nhiên nhận được đến công tác bảo đảm môi trường trên địa điểm cóvận động khai quật tài nguyên.

4. Chậm tuyệt nhất là trước ngày 31 tháng 3từng năm, ban ngành thu tiền phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên có trách nát nhiệm báo cáo công khai:Số lượng khoáng sản khai quật, số lượng đấtđá bốc xúc thải ra, số giá tiền bảo đảm môi trường thiên nhiên so với khai thác khoáng sản mà lại doanh nghiệp sẽ nộp của năm trướctrên các phương tiện thông tin đại bọn chúng như: Báo địa pmùi hương, đài vạc tkhô nóng địaphương thơm, đài truyền ảnh địa phương thơm, trang thông báo năng lượng điện tử của phòng ban thu phícùng các vẻ ngoài tương xứng không giống để bạn dân biết đến.

Cmùi hương III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

1. Nghị định này còn có hiệu lực hiện hành thi hànhtừ ngày 01 mon 0một năm 2017 với sửa chữa Nghị định số 12/2016/NĐ-CPhường ngày 19tháng 0hai năm 2016 của nhà nước về phí đảm bảo môi trường so với khai quật khoáng sản.

2. Kể từ ngày Nghị định này có hiệu lựcthực hành, trường hợp Hội đồng dân chúng cung cấp thức giấc chưa ban hành nút tổn phí new thì thu theonấc tổn phí đã thực hiện tại địa phương thơm.

Điều 10. Tổ chứcthực hiện

1. Ủyban nhân dân cấp cho tỉnh gồm trách rưới nhiệm:

a) Trình Hội đồng nhân dân cấp cho tỉnhphát hành Nghị quyết về tầm giá đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đối với khai quật khoáng sản vận dụng trên địa phương thơm theo quy địnhtrên khoản 4 Điều 4 Nghị định này. Chậm tốt nhất cho ngày 30 tháng 6 năm 2017 Hội đồngdân chúng cung cấp tỉnh phát hành Nghị quyết về tổn phí đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên đối với khaithác tài nguyên vận dụng tại địa phương.

b) Chỉ đạo Sngơi nghỉ Tài nguyên ổn và Môi trườngbáo tin, tài liệu về những tổ chức triển khai,cá nhân được phnghiền khai quật khoáng sản tạiđịa phương đến cơ sở thuế cùng phối phù hợp với phòng ban thuế cai quản ngặt nghèo những đốitượng nộp chi phí theo phép tắc trên Nghị định này.

c) Chỉ đạo Sngơi nghỉ tin tức và Truyềnthông phối phù hợp với phòng ban thuế công khai thực trạng thu, nộp giá tiền bảo đảm an toàn môi trườngso với khai thác khoáng sản trên địabàn.

2. Cơ quan Thuế địa phương bao gồm tráchnhiệm:

a) Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cánhân khai quật tài nguyên tiến hành đăngcam kết, kê khai, nộp phí tổn theo luật.

b) Kiểm tra, thanh khô tra việc kê knhì,nộp mức giá, quyết toán thù chi phí mức giá bảo đảm môi trường so với khai thác khoáng sản. Ấn định số tầm giá bảo đảm an toàn môi trường phảinộp theo hình thức vào ngôi trường đúng theo đối tượng người sử dụng nộp giá tiền chưa tiến hành hoặc thựchiện gần đầy đầy đủ chế độ triệu chứng tự, hóađơn, sổ kế toán thù.

c) Xử lý vi phạm luật hành bao gồm về giá tiền bảovệ môi trường đối với khai thác khoáng sảntheo thẩm quyền cùng theo lao lý của điều khoản.

d) Lưu giữ lại với áp dụng số liệu, tài liệumà lại đại lý khai quật tài nguyên với đối tượngkhông giống cung cấp theo mức sử dụng.

đ) Phối hận hợp với phòng ban quản lý Tàinguim cùng Môi ngôi trường làm việc địa pmùi hương tổ chức triển khai quản lí lýthu tiền phí bảo đảm môi trường thiên nhiên so với khai quật khoángsản theo cách thức tại Nghị định này với giải pháp của Luật quản lý thuế.

Xem thêm: Tại Sao Khi Đun Nước Ta Không Nên Đổ Nước Thật Đầy Ấm ? Trang 61 Sgk Vật Lí 6

Điều 11. Tráchnhiệm thi hành

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang bộ, Thủ trưởng cơ quan ở trong Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban quần chúng những thức giấc, thị trấn trực nằm trong TW với cáctổ chức, cá nhân tương quan chịu đựng trách rưới nhiệm thực hiện Nghị định này./.

Nơi nhận: - Ban Bí tlỗi Trung ương Đảng; - Thủ tướng mạo, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các bộ, cơ sở ngang bộ, phòng ban ở trong Chính phủ; - HĐND, Ủy Ban Nhân Dân các tỉnh giấc, thành thị trực trực thuộc trung ương; - Vnạp năng lượng phòng Trung ương với các Ban của Đảng; - Văn chống Tổng Bí thư; - Vnạp năng lượng phòng Chủ tịch nước; - Hội đồng dân tộc bản địa và các Ủy ban của Quốc hội; - Văn phòng Quốc hội; - Tòa án dân chúng tối cao; - Viện kiểm ngay cạnh dân chúng buổi tối cao; - Kiểm toán thù bên nước; - Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; - Ngân sản phẩm Chính sách xã hội; - Ngân sản phẩm Phát triển Việt Nam; - Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; - Cơ quan tiền TW của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, những Pcông nhân, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, những Vụ, Cục, đơn vị chức năng trực trực thuộc, Công báo; - Lưu: VT, KTTH (3b).XH 225

TM. CHÍNH PHỦ THỦ TƯỚNG Nguyễn Xuân Phúc

BIỂU KHUNG MỨC PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI KHAI THÁC KHOÁNG SẢN

(Kèmtheo Nghị định số 164/2016/NĐ-CP. ngày 24 mon 12 năm năm nhâm thìn của Chính phủ)

STT

Loại khoáng sản

Đơn vị tính

Mức thu buổi tối thiểu (đồng)

Mức thu tối nhiều (đồng)

I

QUẶNG KHOÁNG SẢN KIM LOẠI

1

Quặng sắt

Tấn

40.000

60.000

2

Quặng măng-gan

Tấn

30.000

50.000

3

Quặng ti-rã (titan)

Tấn

50.000

70.000

4

Quặng vàng

Tấn

180.000

270.000

5

Quặng khu đất hiếm

Tấn

40.000

60.000

6

Quặng bạch kim

Tấn

180.000

270.000

7

Quặng bạc, Quặng thiếc

Tấn

180.000

270.000

8

Quặng vôn-phờ-ram (wolfram), Quặng ăng-ti-moan (antimoan)

Tấn

30.000

50.000

9

Quặng chì, Quặng kẽm

Tấn

180.000

270.000

10

Quặng nhôm, Quặng bô-xít (bouxite)

Tấn

10.000

30.000

11

Quặng đồng, Quặng ni-ken (niken)

Tấn

35.000

60.000

12

Quặng cromit

Tấn

40.000

60.000

13

Quặng cô-ban (coban), Quặng mô-lip-black (molipden), Quặng tdiệt ngân, Quặng ma-nhê (magie), Quặng va-na-đi (vanadi)

Tấn

180.000

270.000

14

Quặng tài nguyên kim loại khác

Tấn

đôi mươi.000

30.000

II

KHOÁNG SẢN KHÔNG KIM LOẠI

1

Đá ốp lát, có tác dụng mỹ nghệ (granit, gabro, cẩm thạch, bazan)

m3

50.000

70.000

2

Đá Block

m3

60.000

90.000

3

Quặng đá quý: Kyên ổn cưng cửng, ru-bi (rubi), Sa-phia (sapphire), E-mô-rốt (emerald), A-lếch-xan-đờ-rkhông nhiều (alexandrite), Ô-pan (opan) quý color Đen, A-dkhông nhiều, Rô-đô-lkhông nhiều (rodolite), Py-rốp (pyrope), Bê-rin (berin), Sờ-pi-nen (spinen), Tô-paz (topaz), thạch anh tinch thể màu tím xanh, quà lục, domain authority cam, Cờ-ri-ô-lít (cryolite), Ô-pan (opan) quý white color, đỏ lửa; Birusa, Nê-phờ-rkhông nhiều (nefrite)

Tấn

50.000

70.000

4

Sỏi, cuội, sạn

m3

4.000

6.000

5

Đá làm cho vật tư kiến tạo thông thường

m3

1.000

5.000

6

Đá vôi, đá sét làm cho xi-măng, các loại đá có tác dụng phú gia xi-măng (laterit, puzolan), khoáng chất công nghiệp (barit, fluorit, bentônkhông nhiều cùng những loại dưỡng chất khác)