Đề Thi Cuối Kì 1 Lớp 4

Tổng hợp bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 có câu trả lời với giải mã cụ thể. Hỗ trợ các em ôn luyện giải phản ảnh hiệu quả tốt nhất, sẵn sàng tốt đến kỳ thi quan trọng tiếp đây.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 1 lớp 4


Nội dung bài viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học tập kì 1 Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 tới đây, nhu yếu tìm kiếm kiếm mối cung cấp tư liệu ôn thi chính thống có lời giải chi tiết của các em học viên là cực kỳ béo. Thấu đọc điều này, chúng tôi đang dày công xem tư vấn Bộ 3 đề thi Tân oán lớp 4 học kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) cùng với nôi dung được nhận xét bao gồm kết cấu phổ biến của đề thi cuối kì trên VN , cung ứng các em có tác dụng thân quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng ngôn từ kỹ năng và kiến thức thường lộ diện. Mời những em thuộc quý thầy cô quan sát và theo dõi đề tại trên đây.

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước hiệu quả đúng của những câu sau.

Câu 1: (1 điểm) Trong các số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn nhất là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: Hai mươi cha triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) Giá trị của chữ số 3 trong những 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kg ?

A. 48trăng tròn B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích đã là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt gồm những cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD và BC. B. B. BA cùng BC; DB với DC. C. C. AB cùng AD; BD và BC; DA cùng DC. D. D. AB với AD; DA với DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) Lúc này, tuổi của bà mẹ cùng tuổi của nhỏ cộng lại là 45 tuổi. Mẹ rộng con 29 tuổi.

a. Hỏi người mẹ bao nhiêu tuổi, bé bao nhiêu tuổi?

b. Cách trên đây hai năm, bé bao nhiêu tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) Tìm số lớn nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau mà số đó vừa phân chia hết cho 2 và vừa phân tách hết mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Xem thêm: Thí Nghiệm Iot Làm Xanh Hồ Tinh Bột Là Gì, Hồ Tinh Bột Là Gì

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán thù học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Mỗi phnghiền tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con từ thời điểm cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà bầu 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn số 1 tất cả 4 chữ số mà lại vừa phân chia không còn mang đến 2 vừa chia hết mang đến 5 bao gồm tận thuộc là chữ số 0. Mà số lớn nhất ấy bao gồm 4 chữ số không giống nhau đề nghị số đó là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 8 trong các 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cùng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm 6m29dm2 =…. dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số phù hợp để viết vào vị trí chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn trực tiếp ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC song song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm ngàn, 2.000, 5 trăm, 7 đối chọi vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ dàng nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật tất cả tổng chiều lâu năm với chiều rộng lớn bằng 270m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán thù lớp 4 kì một năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS đặt tính đúng cùng bao gồm kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách dễ ợt nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều lâu năm mảnh đất nền hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng lớn mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất nền hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số tư trăm linc nhì nghìn bốn trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 0đôi mươi 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) Giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số tương thích nhằm viết vào vị trí chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của tía số thoải mái và tự nhiên tiếp tục là 333. Số lớn nhất vào bố số đó là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Tự luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính cực hiếm biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất tất cả chiều lâu năm 112centimet, chiều rộng 80cm. Tính diện tích hình chữ nhật kia.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45T 7 tạ thóc. Số thóc thửa trước tiên thu hoạch được thấp hơn số thóc thửa thiết bị nhì 5 tạ thóc. Hỏi mỗi thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi lời giải đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Tự luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phxay tính đặt với triển khai đúng được 0,5 điểm. Đặt tính không nên, kết quả đúngkhông cho điểm. Nếu không viết kết quả theo hàng ngang, từng phnghiền tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Mỗi phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích S ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phnghiền tân oán hoặc kết quả phép tính saithì không được điểm. HS thiếu hụt hoặc sai tên đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- Tìm đúng nhì lần số thóc ngơi nghỉ thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- Tìm đúng số thóc sinh hoạt thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- Tìm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc cùng với phép tân oán hoặc hiệu quả phép tính saithì ko được điểm. (Học sinh có tác dụng sai trường đoản cú đâu thì không chấm tiếp tự đó)

HS thiếu hoặc sai thương hiệu đơn vị chức năng toàn hủy diệt 0,25 điểm. Không thử khám phá học viên vẽ sơ trang bị.

Lưu ý - Điểm toàn bài xích có tác dụng tròn theo nguyên lý sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm làm cho tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút ít TẢI VỀ dưới đây để cài đặt về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF trọn vẹn miễn phí!