Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Theo Thông Tư 22

Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 có giải đáp (5 đề)

Haylamvì chưng biên soạn cùng đọc Đề thi Giữa kì 2 Toán thù lớp 5 theo Thông tứ 22 gồm đáp án (5 đề) được tổng đúng theo tinh lọc tự đề thi môn Toán 5 của những trường bên trên toàn quốc để giúp học sinh bài bản ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm cao trong những bài bác thi Tân oán lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 môn toán lớp 5 theo thông tư 22

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 bao gồm đáp án (5 đề)">

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(ko nói thời gian vạc đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm: Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chữ số nằm trong hàng Tỷ Lệ trong số 123,456 là: (1 điểm)

A. 1 B. 2 C. 5 D. 6

Câu 2: Lớp 5A gồm tất cả 30 học sinh, trong số đó số học sinh thiếu nữ là 12 em. Tỉ số Tỷ Lệ của số học sinh thiếu phụ so với số học viên cả lớp là:

A. 2,5 % B. 250 % C. 0,4% D. 40%

Câu 3: Hình thang ABCD gồm độ nhiều năm nhị lòng lần lượt là 6cm và 4cm, chiều cao 3cm. Diện tích hình thang ABCD là:

A. 30cm2 B. 15cm2 C. 72cmét vuông D. 36cm2

Câu 4: Diện tích hình trụ tất cả nửa đường kính 3 cm là:.....cmét vuông. (1 điểm)

A. 9,42 B. 18,84 C. 14,13 D. 28,26

Câu 5: Diện tích toàn phần của hình lập pmùi hương tất cả cạnh 1,5 dm là: (1 điểm)

A. 13,5dmét vuông B. 13,5dmét vuông C. 33,75dm2 D. 2,25dm2

Câu 6: Số phù hợp điền vào địa điểm chấm nhằm 3,5 tiếng = ...................... phút là: (0,5điểm)

A. 35 B. 210 C. 350 D. 84

Câu 7: Điền số thích hợp điền vào địa điểm chấm để 2m3 18dm3 = …………dm3 là: (0,5điểm)

A. 2018 B. 2,18 C. 2,018 D. 218

Câu 8: Cho: X x 3,8 = 1,2 + 2,6 . Vậy x = ... (1 điểm)

A. 1 B. 0 C. 14,44 D. 7,6

II. Phần từ luận: Trình bày giải pháp làm cho những bài tân oán sau:

Câu 1: Tính: (2 điểm)

a) 4 tiếng 13 phút ít + 5 giờ 36 phút b) 54 phút ít 39 giây - 26 phút 24 giây

c) 23,4 x 4,2 d) 196,08: 43

Câu 2: (1 điểm) Một tín đồ có tác dụng một chiếc bể cá hình hộp chữ nhật bởi kính (không có nắp), chiều dài 1,2m; chiều rộng 0,8m; độ cao 0,6m.

a/ Tính diện tích kính để gia công bể.

b/ Tính thể tích của bể.

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3

I. Phần trắc nghiệm:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Ý đúng

C

D

B

D

A

B

A

A

Điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

1 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

1 điểm

II. Phần từ luận: Trình bày bí quyết làm cho các bài tân oán sau:

Câu 1: Tính:

a) 4 giờ 13 phút + 5 giờ 36 phút ít b) 54 phút 39 giây - 26 phút 24 giây

= 9h 49 phút = 28 phút 15 giây

c) 23,4 x 4,2 d) 196,08: 43

= 98,28 = 4,56

Câu 2: Một fan làm cho một cái bể cá hình vỏ hộp chữ nhật bằng kính (không tồn tại nắp), chiều lâu năm 1,2m; chiều rộng 0,8m; chiều cao 0,6m.

a/ Tính diện tích S kính để làm bể?

b/ Tính thể tích của bể

Bài giải:

Diện tích xung quanh của bể cá là: (1,2 + 0,8) x 2 x 0,6 = 2,4 (m2)

Diện tích lòng bể là: 1,2 x 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích kính để làm bể cá là: 2,4 + 0,96 = 3,36 (m2)

Thể tích của bể cá kia là: 1,2 x 0,8 x 0,6 = 0,576 (m3)

Đáp số: a/ 3,36 m2

b/ 0,576 m3

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 tất cả câu trả lời (5 đề)">

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo ra .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông tư 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(ko nói thời hạn phạt đề)

(Đề số 2)

I. Phần trắc nghiệm. Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý vấn đáp đúng nhất cùng dứt những bài tập:

Câu 1. Kết quả của phnghiền tính

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 bao gồm giải đáp (5 đề)"> là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông tứ 22 có câu trả lời (5 đề)">

Câu 2. Kết trái của phnghiền tính 9,03: 2,1 là

A. 2,4 B. 3,2 C. 3,4 D. 4,3

Câu 3. Kết quả của phxay nhân 34,5 x 2,4 là:

A. 79, 8 B. 81,2 C. 82,8 D. 83,8

Câu 4. Một hình lập pmùi hương tất cả cạnh 2dm thì diện tích S toàn phần là:

A. 16 dm2 B. 24 dm2 C. 8 dmét vuông D. trăng tròn dm2

Câu 5. Viết số phù hợp vào địa điểm chấm:

A. 570 dm3 = ……. m3

B. 97058 cm3 = ……... dm3 ………..cm3

Câu 6. Đặt tính rồi tính:

69,78+ 35,97 35,4 x 6,8 83,45 – 30,98 36,66: 7,8

Câu 7. Tính bằng cách nhanh nhất:

a) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

b) (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)

Câu 9: Cho nhì hình dưới đây:

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông tư 22 bao gồm câu trả lời (5 đề)">

- Chu vi hình chữ nhật ABCD là: ................................................................

- Diện tích hình tam giác ABC là: ...................................................................

Câu 9. Một mảnh đất hình thang tất cả đáy phệ 150 m cùng lòng bé nhỏ bởi

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm lời giải (5 đề)"> đáy béo, chiều cao bởi
*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông tư 22 có lời giải (5 đề)">đáy béo. Tính diện tích S mảnh đất hình thang đó.

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 4

Câu 1: Kết trái của phép tính

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 có lời giải (5 đề)"> là:
*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm giải đáp (5 đề)">(1.0 điểm )

Câu 2: Kết trái của phnghiền tính 9,03: 2,1 là (1.0 điểm )

D. 4,3

Câu 3: Kết trái của phxay nhân 34,5 x 2,4 là: ( 1.0 điểm )

C. 82,8

Câu 4: Một hình lập pmùi hương có cạnh 2dm thì diện tích toàn phần là:

B. 24 dm2

Câu 5: Viết số phù hợp vào địa điểm chấm: (M2) (1 điểm)

A. 570 dm3 = 0,57m3

B. 97058 cm3 = 97d m3 58cm3

Câu 6. 2 điểm (Mỗi ý đúng 0,5 điểm)

69,78+ 35,97 = 105,75 35,4 x 6,8 = 240,72

83,45 – 30,98 = 52,47 36,66: 7,8 = 4,7

Câu 7.

a) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 = (8,3 + 1,7) x 7,9

= 10 x 7,9

= 79

b) (8,27 + 7,16 + 9,33) - (7,27 + 6,16 + 8,33)

= (8,27 + 9,33 + 7,16) - (7,27 + 8,33 + 6,16)

= (17,6 + 7,16) - ( 15,6 + 6,16)

= 24,76 - 21,76

= 3

Câu 8. (1.0 điểm)

- Chu vi hình chữ nhật ABCD là: (3,6 + 6) x 2 = 19,2 (dm2)

- Diện tích hình tam giác ABC là: 3 x 4: 2 = 6 (m2)

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Đáy bé mảnh đất hình thang:

150: 5 x 3 = 90 (m) (0,25 Điểm)

Chiều cao mảnh đất nền hình thang:

150: 5 x 2 = 60 (m) (0,25 Điểm)

Diện tích mảnh đất hình thang:

(150 + 90) x 60: 2 = 7200 (m2) (0,25 Điểm)

Đáp số: 7200 mét vuông (0,25 Điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: phút

(không kể thời hạn phạt đề)

(Đề số 3)

Phần 1. Trắc nghiệm

Hãy khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng sau:

Câu 1.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra File Ghost Bằng Onekey Ghost Bản Mới Nhất, Hướng Dẫn Cách Ghost Windows Bằng Onekey Ghost

Tỉ số phần trăm của 14,5 và 29 là:

A. 5% B. 50% C. 200% D. 20%

Câu 2. Tìm một vài, biết 15% của số kia là: 75

A. 11,925 B. 50 C. 500 D. 5,0

Câu 3. Tổng nhị số là 126, số nhỏ bé bằng 20% số béo. Vậy nhị số đó là:

A. 26 cùng 100 B. 42 cùng 84 C. 25,2 với 100,8 D. 21 và 105

Câu 4. Số Phần Trăm điền đúng vào phần chnóng hỏi là:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 tất cả lời giải (5 đề)">

A. 80% B. 20% C. 11/2 D.30%

Câu 5. Thể tích hình lập phương cạnh 1centimet là:

A. 1 cm3 B. 6 cm3 C. 1 cmét vuông D. 4 cm3

Câu 6. Một hình tam giác có con đường lòng là 12,6dm, chiều cao bởi

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 có đáp án (5 đề)"> đường đáy thì diện tích S hình tam giác là:

A. 39,69 dmét vuông B. 39,69 C. 79,38 dmét vuông D. 79,38 dm

Câu 7. Cho hình chữ nhật ABCD, M là trung điểm của cạnh DC và có form size như hình vẽ:

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 có lời giải (5 đề)">

Diện tích hình tam giác AMD là:

A. 256 mét vuông B. 512 mét vuông C. 128 m D. 128 m2

Câu 8. Một hình chữ nhật có nửa chu vi là 1,8 hm. Biết chiều rộng bằng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 có giải đáp (5 đề)"> chiều nhiều năm. Tính diện tích S của hình chữ nhật kia.

Câu 9. Khối hận 5 Trường Tiểu học Luận Khê 2 gồm 50 học sinh, số học viên đàn bà chỉ chiếm 42 %. Tính số học phái mạnh.

Câu 10. Xếp 1728 hình lập pmùi hương bé dại cạnh 1centimet thành một hình lập pmùi hương béo. Tính diện tích toàn phần hình lập phương lớn là từng nào cmét vuông ?

ĐÁP. ÁN ĐỀ SỐ 5

Câu 1:

Câu 2:

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5:

Câu 6:

Câu 7:

B

C

D

B

A

C

D

Câu 8: Đổi: 1,8hm = 180m

Chiều rộng: 180: (4 + 1) = 36 (m) (0,25 điểm)

Chiều dài: 180 - 36 = 144 (m) (0,25 điểm)

Diện tích : 144 x 36 = 5184(m2) (0,25 điểm)

Câu 9: Số học sinh nàng là: 50: 100 x 42 = 21 ( em) (0,5 điểm)

Số học viên nam giới là: 50 – 21 = 29 (em) (0,25 điểm)

Đáp số: 29 em (0,25 điểm)

Câu 10:

Thể tích 1 hình lập phương thơm cạnh 1cm:

1 x 1 x 1 = 1 (cm3)

Thể tích hình lập phương lớn:

1728 x 1 = 1728 (cm3)

Cạnh hình lập phương thơm bự là: 12 centimet (vày 12 x 12 x 12 = 1728)

Diện tích toàn phần hình lập pmùi hương to là:

12 x 12 x 6 = 864 (cm2)

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 bao gồm đáp án (5 đề)">

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(ko nhắc thời gian phát đề)

(Đề số 4)

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng của những câu sau:

Câu 1. 1,5 tiếng = ... phút. Số phù hợp điền vào nơi chấm là:

A. 60 B. 90 C. 120 D. 150

Câu 2: 42 mon = ... năm. Số phù hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 4 B. 4,2 C. 3,5 D. 35

Câu 3: 3,2m3 = ... dm3. Số tương thích viết vào nơi chấm là:

A. 32000 B. 3200 C. 3trăng tròn D. 32

Câu 4: Hình tròn bao gồm nửa đường kính 0,5m. Chu vi của hình tròn đó là:

A. 6,28m B. 3,14m C. 12,56m D. 1,57m

Câu 5 : Giá trị của biểu thức: 47,2 x 5 + 107,1: 2,5 là:

A. 137,24 B. 1372,4 C. 278,84 D. 27,884

Câu 6: Năm 2018 ở trong vắt kỉ sản phẩm mấy?

A. 18 B. 19 C. 20 D. 21

Câu 7: Hình tam giác gồm diện tích S là 90 m2, độ dài cạnh đáy là 18 m. Chiều cao của hình tam giác kia là:

A. 5m B. 10m C. 2,5m D. 810m

Câu 8: 4% của 8000l là:

A. 360 l B. 280 l C. 3đôi mươi l D. 300 l

PHẦN II. TỰ LUẬN:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 3h 5 phút + 6 tiếng 32 phút

b) 23 phút 25 giây – 15 phút 12 giây

c) 24 phút 12 giây: 4

d) 12 phút ít 25 giây x5

Bài 2: Hình tròn tất cả nửa đường kính 1,2 m. Tính diện tích S của hình trụ đó?

Bài 3: Một bể cá hình dáng hộp chữ nhật có kích cỡ trong lòng bể là: chiều lâu năm 2,5m, chiều rộng 1,6m với độ cao 1m. Mức nước vào bể cao bằng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán thù lớp 5 theo Thông tứ 22 bao gồm đáp án (5 đề)"> độ cao của bể. Tính thể tích mực nước.

Bài 4: Có nhì thùng dầu, trường hợp đưa 2 lkhông nhiều dầu trường đoản cú thùng trước tiên sang trọng thùng thứ hai thì số dầu nhì thùng đều nhau, còn ví như đưa 2 lít dầu trường đoản cú thùng lắp thêm nhị lịch sự thùng đầu tiên thì số dầu sống thùng máy nhì bằng

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 tất cả câu trả lời (5 đề)"> số dầu sinh hoạt thùng thứ nhất. Hỏi ban đầu thùng đầu tiên gồm từng nào lkhông nhiều dầu?

ĐÁPhường ÁN ĐỀ SỐ 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 4 điểm

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Khoanh đúng

B

C

B

B

C

D

B

C

Điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN: 6 điểm

Bài 1: 2 điểm (làm đúng mỗi ý tính 0,5 điểm)

9 giờ 37 phút ít b) 8 phút 13 giây6 phút 3 giây d) 62 phút 5 giây hay là một tiếng 2 phút 5 giây

Bài 2: 1,5 điểm

Diện tích hình tròn trụ là: 1,2 x 1,2 x 3,14 = 4,5216 (m2)

Bài 3: 1,5 điểm Học sinc rất có thể giải 1 trong số biện pháp sau:

Cách 1: Thể tích của bể là: 2,5 x 1,6 x 1 = 4 (m3)

Thể tích mực nước là: 4 x

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tư 22 gồm đáp án (5 đề)"> = 3,2 (m3)

Cách 2: Chiều cao mực nước là: 1 x

*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 tất cả giải đáp (5 đề)"> =
*
Đề thi Giữa kì 2 Tân oán lớp 5 theo Thông bốn 22 bao gồm câu trả lời (5 đề)"> (m)

Thể tích mực nước là: 2,5 x 1.4 x

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán thù lớp 5 theo Thông tứ 22 tất cả câu trả lời (5 đề)"> = 3,2 (m3)

Bài 4: 1 điểm

Số lkhông nhiều dầu thùng trước tiên nhiều hơn thế nữa thùng máy nhị là:

2 + 2 = 4 (l)

Nếu gửi 2 lít dầu từ bỏ thùng sản phẩm nhì sang trọng thùng đầu tiên thì thùng đầu tiên hơn thùng sản phẩm công nghệ nhị là: 2+ 4+2 = 8(l)

Ta có sơ đồ:

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông tứ 22 tất cả lời giải (5 đề)">

ban sơ thùng đầu tiên bao gồm số lkhông nhiều dầu là:

8: (3 - 1) x 3 - 2 = 10 (l)

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo nên .....

Đề thi Giữa Học kì 2 theo Thông bốn 22

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian làm cho bài: phút

(không đề cập thời gian phân phát đề)

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào vần âm đặt trước ý trả lời đúng của những câu sau:

Câu 1. Số tương thích điền vào địa điểm chấm nhằm 3mét vuông 5dmét vuông = … m2 là:

A. 350 B. 3,5 C. 3,05 D. 3,005

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chnóng của 3 m3 76 dm3 = … m3 là:

A. 3,76 B. 3,706 C. 37,6 D. 3,076

Câu 3. Phân số

*
Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 5 theo Thông bốn 22 gồm câu trả lời (5 đề)"> được viết dưới dạng số thập phân là:

A. 4,5 B. 5,4 C. 0,4 D. 0,8

Câu 4. Số phù hợp điền vào vị trí chnóng của 1 giờ đồng hồ 25 phút ít = ... phút là:

A. 85 B. 125 C. 49 D. 1,25

Câu 5. Cho hình thang bao gồm độ nhiều năm nhì lòng theo lần lượt là 26 centimet và 64 centimet. Chiều cao hình thang 30 centimet thì diện tích S hình thang là:

A. 270 cmét vuông B. 2700cm2 C. 130 cmét vuông D. 1350cm2

Câu 6. Một lớp học tập tất cả 30 học sinh, trong các số đó gồm 12 bạn nữ. Hỏi số nữ giới chiếm phần bao nhiêu xác suất đối với số học sinh cả lớp?

A. 40% B. 60% C. 25% D. 125%

Câu 7. Giá trị của biểu thức 201: 1,5 + 2,5 0,9 là:

A. 359 B. 136,25 C. 15,65 D. 3590

Câu 8. Hình tam giác tất cả diện tích 600cm2, độ dài đáy 40centimet. Chiều cao của tam giác là:

A. 15centimet B. 30cm C. 35centimet D. 25cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Đặt tính rồi tính:

a) 14 năm 7 tháng + 2 năm 4 tháng b) 45 phút ít 24 giây – 23 phút ít 17 giây

............................................................ ..............................................................

............................................................. ...............................................................

............................................................. ...............................................................

c) 4 ngày 15 tiếng x 5 d) 24 tiếng 42 phút: 6

............................................................ ................................................................

............................................................. ................................................................

Câu 2: Người ta làm cho một chiếc bể nuôi cá bởi kính dạng hình lập phương thơm (không tồn tại nắp) gồm cạnh 8,5dm.