ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 TOÁN 5

Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 1 nâng cấp năm 2022 - 2023 tất cả lời giải (5 đề)

Haylamvì chưng biên soạn và sưu tầm Đề thi Tân oán lớp 5 Giữa kì 1 nâng cao năm 2022 - 2023 bao gồm câu trả lời (5 đề) được tổng phù hợp chọn lọc tự đề thi môn Toán thù 5 của những ngôi trường bên trên toàn quốc để giúp đỡ học viên bài bản ôn luyện tự kia đạt điểm trên cao trong các bài xích thi Toán lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 toán 5

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào chế tác .....

Đề điều tra khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(nâng cấp - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Số "Mười tám phẩy bốn mươi hai" viết nhỏng sau:

A. 108,402 B. 18, 402

C. 18,42 D. 108, 42

Câu 2: (0,5 điểm) Viết

*
bên dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 10.0

C. 0,01 D. 0,1

Câu 3: (1điểm) Để đặt số trang một cuốn nắn sách cần dùng toàn bộ 1995 chữ số. Hỏi cuốn sách bao gồm từng nào trang?

A. 601 trang B. 701 trang

C. 602 trang D. 702 trang

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 400m, chiều rộng 250m. Diện tích của khu đất đó là:

A. 10ha B. 1km2

C. 1ha D. 0,01km2

Câu 5: (0,5 điểm) Số nhỏ xíu nhất trong số số 9,09; 9,89; 8.99; 8,9 là:

A. 9,09 B. 9,89

C. 8,99 D. 8,9

Câu 6: ( 0,5 điểm) 9cm2 8 mmét vuông = ...mm2

Số thích hợp nhằm viết vào chỗ chấm là:

A. 98 B. 908

C. 980 D. 9800

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*
*

*
*

Câu 2: (2 điểm ) Cho phân số. Hãy search một số trong những để Lúc cùng thêm số đó vào tử số với mẫu số của phân số sẽ mang lại thì được phân số mới có mức giá trị bởi phân số

*
.

Câu 3: (2điểm) Trong phong trào thi đua tdragon cây gây rừng, mái ấm gia đình các bạn Lan đã trồng được một trong những cây. Ngày đầu tiên gia đình Lan tLong được

*
số km và 15 cây; ngày sản phẩm nhì trồng được
*
số kilomet còn lại với 30 cây; ngày thiết bị cha tLong đượcsố cây còn lại sau cả nhì ngày với tdragon nốt 52 cây thì vừa không còn số lượng km. Hỏi số kilomet mái ấm gia đình Lan tLong trong cha ngày là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng rẽ câu 3, 4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CCBADB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :( Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

*
*
*
*
*
*
*

Câu 2:

Hiệu số giữa mẫu mã số với tử số của phân sốlà: 13 - 7 = 6 ( 0,25 điểm )

khi thuộc tiếp tế tử số với chủng loại số của một phân số với thuộc một số trong những đồng nhất thì hiệu của tử số và chủng loại số ko đổi khác vẫn bằng 6. ( 0,25 điểm )

Ta tất cả sơ đồ:

Tử số mới:

*

Mẫu số mới: (0,25 điểm )

*

Tử số của phân số new là:

6 : (3 - 2 ) x 2 = 12 (0,5 điểm)

Số đề xuất kiếm tìm là: 12 - 7 = 5 (0,5 điểm)

Đáp số : 5 (0,25 điểm)

Câu 3:

Vì ngày đồ vật tía trồng đượcsố kilomet còn lại sau cả nhì ngày với tLong nốt 52 cây thì vừa không còn số lượng kilomet nên

*
số km còn lại là 52 cây. ( 0,25 điểm )Số cây cối được trong ngày vật dụng cha là:

52 x 4 = 208 (cây) ( 0,5 điểm )

Số cây xanh được trong thời gian ngày lắp thêm hai và ngày máy cha là:

( 208 + 30) : 2 x 3 = 357 (cây) ( 0,5 điểm )

Tổng số cây xanh được trong cha ngày là:

( 357 + 15) : 4 x 5 = 465( cây) ( 0,5 điểm )

Đáp số : 465 cây ( 0,25 điểm )

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề khảo sát điều tra quality Giữa học kì 1

Năm học tập 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán thù lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cao - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Trong các số 512,34 ; 432,15 ; 235,41 ; 423,51 số gồm chữ số 5 ở mặt hàng phần trăm là:

A. 512,34B. 432,15

C. 235,41D. 423,51

Câu 2: (0,5 điểm) Viết số

*
dưới dạng số thập phân được:

A. 3,0 B. 0,03

C. 30,0 D. 0,3

Câu 3: (1điểm) Trong một cuộc họp tất cả tất cả đôi mươi đại biểu tham gia. Tất cả các đại biểu hồ hết hợp tác cho nhau. Hỏi tất cả tất cả từng nào cái bắt tay?

A. 190 mẫu B. 109 cái

C. 200 dòng D. 380 cái

Câu 4: ( 1điểm) Một khu đất hình chữ nhật gồm tỉ trọng trên bản vật là

*
gồm chiều lâu năm 4centimet, chiều rộng 2cm. Diện tích của khu đất nền kia bên cạnh thực tiễn là:

A. 8 m2 B. 8 cm2

C. 80 m2 D. 800 m2

Câu 5: (0,5 điểm) Số bé duy nhất trong những số : 5,25 ; 5,54 ; 4,99 ; 4,89 là:

A. 5,25 B. 5,54

C. 4,89 D. 4,99

Câu 6: ( 0,5 điểm) 5,05 ha = ... m2. Số thích hợp nhằm điền vào khu vực chnóng là:

A. 55000B. 50500

C. 50050D. 50005

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Một bé trâu nạp năng lượng hết một bó cỏ trong 16 phút. Nhưng trâu new ăn uống được 4 phút thì gồm thêm 1 bé bê đến ăn lẫn. Cả nhì ăn trong 10 phút ít nữa thì hết cỏ. Hỏi ví như bé bê ăn uống 1 mình thì sau bao thọ ăn hết bó cỏ?

Câu 3: (2điểm) Một hình vuông vắn tất cả diện tích 196cm2 cùng có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật tất cả chiều rộng lớn bằng

*
chiều dài. Tính diện tích S hình chữ nhật ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu đến 0,5 điểm riêng rẽ câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6BDADCB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: ( Mỗi phép tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

Trong 1 phút ít bé trâu ăn uống hết

*
bó cỏ yêu cầu vào 4 phút nhỏ trâu nạp năng lượng được
*
bó cỏ hay
*
bó cỏ. (0,25 điểm )

Trong 10 phút ít nhị bé ăn hết:

*
(bó cỏ) (0,25 điểm)

Trong 1 phút hai nhỏ ăn hết:

*
(bó cỏ) ( 0,25 điểm )

Trong 1 phút nhỏ bê ăn uống hết:

*
(bó cỏ) ( 0,5 điểm )

Con bê ăn uống hết bó cỏ trong:

*
(phút) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 80 (phút) (0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Vì: 14 x 14 = 196 đề xuất cạnh hình vuông là 14cm

Chu vi hình vuông ( tuyệt chu vi hình chữ nhật là )

14 x 4 = 56 ( cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật là :

56 : 2 = 28 (cm)

Ta có sơ vật dụng :

Chiều rộng :

*

Chiều dài :

*

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là: 28: (1 + 3) = 7(cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là: 28 – 7 = 21 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 21 x 7 = 147 (cm2)

Đáp số : 147 cm2

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo .....

Xem thêm: Thơ Là Gì :: Suy Ngẫm & Tự Vấn :: Chúngta, Thơ Và Đặc Điểm Của Ngôn Ngữ Thơ Thơ

Đề khảo sát điều tra chất lượng Giữa học kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm bài: 40 phút

(nâng cấp - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 3 trong số 459,003 nằm trong hàng:

A. đơn vị chức năng B. hàng phần mười

C. hàng Xác Suất D. sản phẩm phần nghìn

Câu 2: (0,5 điểm)

*
nuốm kỉ = …. năm . Số thích hợp để viết vào địa điểm chấm là :

A. 25 năm B. 75 năm

C. 250 năm D. 750 năm

Câu 3: (1điểm) Lúc này phụ vương hơn nhỏ 30 tuổi và gấp 7 lần tuổi nhỏ. Hỏi sau từng nào năm nữa, tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con?

A. 3 năm B. 4 năm

C. 15 năm D. 10 năm

Câu 4: ( 1điểm) Một trang bị cất cánh cứ đọng 15phút bay được 240 km. Hỏi trong một giờ vật dụng bay kia cất cánh đ¬ược bao nhiêu ki-lô-met?

A. 960 km B. 16km

C. 690km D. 160km

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x, biết x là số thoải mái và tự nhiên và 28,64 2. Số thích hợp nhằm điền vào nơi chnóng là:

A. 2000 m2 B. 4000 m2

C. 10000 m2 D. 25000 m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:

*

Câu 2: (2 điểm) Một người thợ mộc cưa một khúc mộc dài 12m thành những đoạn dài 15dm. Mỗi lần cưa không còn 6 phút. Hỏi bạn ấy cưa xong khúc gỗ đó không còn bao thọ ?

Câu 3: (2 điểm) Tất cả học viên của một trường Tiểu học đi du lịch tham quan bởi ô tô. Nếu mỗi xe cộ chsinh sống 45 người thì tất cả đôi mươi học sinh không được lên xe cộ. Nếu thay đổi các xe pháo kia thành xe cộ 60 địa điểm thì chũm thể chngơi nghỉ thêm được 55 học viên nữa. Hỏi ngôi trường kia gồm từng nào học sinh?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho 1 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DBDACB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính:( Mỗi phnghiền tính chuẩn cho 0,5 điểm)

a)

b)

c)

d)

Câu 2: (2 điểm)

Đổi: 12m = 120dm . ( 0,25 điểm )

Người ta cắt ra được số đoạn gỗ là:

1trăng tròn : 15 = 8 ( đoạn) (0,5 điểm )

Để giảm được 8 đoạn phải cưa 7 hèn cưa, từng hèn cưa đề nghị 6 phút ít.(0,5 điểm )

Vậy bạn ấy cưa ngừng khúc gỗ không còn số thời gian là:

7 x 6 = 42 ( phút) (0,5 điểm )

Đáp số : 42 phút ít ( 0,25 điểm )

Câu 3: (2 điểm)

Số học viên ngồi bên trên toàn bộ các xe pháo 60 vị trí nhiều hơn nữa số học viên ngồi bên trên tất cả các xe 45 vị trí là:

trăng tròn + 55 = 75 ( học sinh) ( 0,25 điểm )

Một xe cộ 60 chỗ nhiều hơn thế nữa một xe 45 khu vực số ngồi là;

60 – 45 = 15 ( chỗ) ( 0,5 điểm )

Số xe pháo bao gồm tất cả là:

75 : 15 = 5 ( xe) ( 0,5 điểm )

Trường kia bao gồm số học sinh đi tham quan là:

60 x 5 – 55 = 245 ( học sinh) ( 0,5 điểm )

Đáp số: 245 học sinh ( 0,25 điểm )

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Toán lớp 5

Thời gian làm cho bài: 40 phút

(nâng cấp - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Kết quả của phnghiền tính

*
là :

*

Câu 2: (0,5 điểm) Bốn với bố phần năm viết là

*

Câu 3: (1điểm) Trong cuộc thi bắn súng, số điểm của một sạ thủ là 134, 143, 144. sống lần phun thứ bốn sạ thủ đó buộc phải đạt từng nào điểm nhằm qua 4 lần phun điểm vừa phải có được là 145.

A. 580 điểm B. 303 điểm

C. 293 điểm D. 159 điểm

Câu 4: ( 1điểm) Tìm một trong những tất cả tía chữ số, hiểu được Lúc viết thêm chữ số 9 vào bên trái số kia ta được một vài Khủng gấp 26 lần số yêu cầu tra cứu.

A. 306 B. 360

C. 630 D. 603

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm a: a x 11 + a x 9 = 400

A. a = trăng tròn B. a = 200

C. a = 10 D. a = 100

Câu 6: (0,5 điểm) Tính giá trị biểu thức

*
:

*

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm) Hiện nay vừa đủ cùng tuổi của người mẹ cùng nhỏ là 24 tuổi . Biết 5 năm trước người mẹ hơn con 26 tuổi. Hỏi hiện nay chị em bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

Câu 3: (2 điểm) Tổng nhị số tự nhiên và thoải mái bằng 535. Tìm nhị số đó, biết giữa chúng gồm 12 số tự nhiên khác

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang đến 0,5 điểm riêng câu 3,4 cho một điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6DCDBAB

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính (Mỗi phnghiền tính đúng cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: 2 điểm

Tổng số tuổi bà bầu với tuổi con hiện nay là: 24 x 2 = 48 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Vì mỗi năm mỗi cá nhân tăng 1 tuổi đề nghị hiện thời người mẹ vẫn hơn nhỏ 26tuổi. ( 0,25 điểm)

Tuổi mẹ là: (48 + 26) : 2 = 37 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Tuổi bé là: 37 – 26 = 11 (tuổi). ( 0,5 điểm)

Đáp số: bà bầu 37 tuổi; bé 11 tuổi ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Giữa nhị số thoải mái và tự nhiên gồm 12 số tự nhiên và thoải mái, phải thân chúng tất cả 13 khoảng cách. Vậy hiệu hai số là 13. ( 0,5 điểm)

Số lớn là: (535 + 13) : 2 = 274 ( 0,5 điểm)

Số bé là: 275 – 13 = 261. ( 0,5 điểm)

Đáp số: Số phệ 274; số bé 261 ( 0,5 điểm)

*

Phòng Giáo dục với Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2022 - 2023

Bài thi môn: Tân oán lớp 5

Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

(cải thiện - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng :

Câu 1: (0,5 điểm) Phxay tính nào đúng :

A. 80 x 100 = 800 B. 300 : 10 x10 = 3

C. 132 x 1000 = 132 000 D. 35 x 100 : 100 = 3 500

Câu 2: (0,5 điểm) Cách viết nào đúng ?

A. 1ha =

*
hm2

B. 1ha =

*
km2

C. 1ha = 100m2

D. 1ha = 1hm2

Câu 3: 0,5điểm) Năm học sinh phái mạnh câu được 5 con cá vào 5 phút ít. Hỏi cùng với tốc độ câu điều đó thì 100 học viên nam giới câu đ¬ược 100 con cá vào bao lâu?

A. 5 phút B. 100 phút

C. 25 phút D. 1 phút

Câu 4: (0,5 điểm) Phải nhân 45 với số làm sao và để được kết quả là một vài tất cả chín chữ số 5 ?

A. 12 345 678 B. 12 345 769

C. 12 345 679 D. 12 345 769

Câu 5: (0,5 điểm) Tìm x:

*
*

Câu 6: ( 0,5 điểm) Tìm phân số bé dại nhất trong các phân số sau:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính :

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm ) Để có tác dụng một các bước, nếu người đầu tiên làm cho riêng một mình thì yêu cầu mất 7 giờ new hoàn thành. Nếu tín đồ thiết bị nhị làm riêng rẽ một mình thì đề xuất mất 3h new hoàn thành. Hỏi trường hợp cả nhị tín đồ cùng có tác dụng các bước kia thì sau bao lâu đã xong xuôi ?

Câu 3: (3điểm) Bác An mua 3 cái bàn và 7 chiếc ghế cùng với tổng thể chi phí đề nghị trả là 1598000 đồng. Giá một cái bàn giá bán đắt hơn một chiếc ghế là 226000đồng. Hỏi tổng chi phí một bộ bàn ghế là bao nhiêu?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6CDACBC

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Tính( Mỗi phxay tính hợp lý cho 0,5 điểm)

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 2: (2 điểm)

1 giờ đồng hồ fan đầu tiên làm cho được số phần công việc là :

(công việc) ( 0,5 điểm)

1 giờ fan trang bị nhì làm được số phần công việc là :

(công việc) ( 0,25 điểm)

1 giờ cả nhì bạn có tác dụng được số phần công việc là :

*
(công việc) ( 0,5 điểm)

Nếu cả nhị fan thuộc làm cho quá trình kia thì nên cần số thời gian nhằm kết thúc là :

*
(giờ) = 2 tiếng đồng hồ 6 phút ( 0,5 điểm)

Đáp số : 2 tiếng đồng hồ 6 phút ít ( 0,25 điểm)

Câu 3: (2 điểm)

Theo bài xích ra ta gồm : Mua 3 bàn + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 1)

Giá một bàn giá cao hơn 1 ghế là 226 000 đồng ( 0,25 điểm)

Tgiỏi download 3 bàn bằng tải 3 ghế ta có :

3 bàn = 3 ghế + 226 000 đồng x3 = 3 ghế +678 000 đồng(2) ( 0,25 điểm)

Ttuyệt (2) vào (1) ta có: 3 ghế + 678 000 đồng + 7 ghế = 1 598 000 đồng ( 0,25 điểm)

Hay: Mua 10 ghế = 1 598 000 đồng - 678 000 đồng = 920 000 đồng( 0,25 điểm)

Giá tiền mua 1 chiếc ghế là: