Đề thi giữa kì 1

Bộ đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tứ 22 mang đến 5 đề thi, được đặt theo hướng dẫn chnóng, giải đáp cùng bảng ma trận kèm theo.

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1

Giúp những em học viên lớp 5 luyện giải đề, rồi so sánh câu trả lời tiện lợi hơn.


Với 5 đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 này còn khiến cho thầy cô tham khảo nhằm ra đề thi thân học tập kì 1 mang đến học sinh của bản thân. Bên cạnh môn Tân oán, thầy cô và các em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm thêm đề thi môn Tiếng Việt nhằm sẵn sàng thật tốt mang lại kỳ thi giữa học tập kì 1 tiếp đây.


Đề thi thân học tập kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm học tập 2021 - 2022

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi giữa kì 1 môn Toán thù lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi giữa kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi thân học tập kì 1 môn Toán lớp 5

Mạch kỹ năng,

kĩ năng

Số câu cùng số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Các phnghiền tính về phân số, kiếm tìm x… Số thập phân với phân số, hỗ số, so sánh…

Số câu

2

1

1

1

2

3

Câu số

1, 2

6

5

9

Số điểm

2

1

1

0,5

2

2,5

Đại lượng cùng đo đại lượng: các đơn vị đo diện tích S, độ dài, khối lượng

Số câu

1

1

2

Câu số

4

3

Số điểm

1

1

2

Yếu tố hình học: diện tích, chu vi hình chữ nhật. Giải bài toán tỉ lệ thuận, tổng hiệu

Số câu

1

1

2

Câu số

7

8

Số điểm

1,5

2

3,5

Tổng

Số câu

2

1

1

2

1

1

1

4

5

Số điểm

2

1

1

2,5

1

2

0,5

4

6


Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

Họ với tên: …………….

Lớp: 5….

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022BÀI THI MÔN TOÁNThời gian làm cho bài xích : 40 phút

Bài 1: Hỗn số viết bên dưới dạng phân số là: (1 điểm) M1

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Bài 2: a) Phần nguim của số 9042,54 là: (0,5 điểm) M1

A. 54 B. 904254C. 9042 chiều. 9042,54

b) Chữ số 5 trong số thập phân 9042,54 có mức giá trị là? (0,5 điểm) M2

A. A. Phần triệuB. Phần mười C. Phần trămD. Phần nghìn

Bài 3: a) 7cm 9mm = ..............cm số phù hợp viết vào chỗ chnóng là: (0,5 điểm) M4

A. 7,09B. 7,9C. 0,79D. 0,790

b) Điền vệt ; = ; phù hợp vào ô trống: (0,5 điểm) M2

0,009 ⬜ 56, 1

Bài 4: Chiều lâu năm

*
m, chiều rộng lớn
*
m. Chu vi của một hình chữ nhật là. (1 điểm) M3

A.

*
mB.
*
mC.
*
mD.
*
m

Câu 5. (1 điểm): Tính: M2

a.

*
b.
*

Câu 6. Viết những số thập phân sau theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú tự bé bỏng cho lớn: (1 điểm) M1

34,075; 34,257; 37,303; 34,175

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 7. (1,5 điểm) Một fan thợ may 30 cỗ xống áo đồng phục hết 90 m vải. Hỏi ví như bạn thợ kia may 60 cỗ xống áo đồng phục như thế thì cần từng nào mét vải? M2

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 8. (2 điểm) Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 200 m. Chiều rộng lớn bằng chiều lâu năm. Hỏi diện tích khu đất đó bởi từng nào hec-ta? M3

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

Câu 9. (0,5 điểm) Tìm x: 150 - X + 35 = 100 M4

..........................................................................................................................

Xem thêm: Cách Mở Nguồn Iphone 11 - 4 Cách Mở Nguồn Iphone Đúng Cách Trong 3 Giây

..........................................................................................................................


..........................................................................................................................

Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 5 năm 2021 - 2022

PHẦN I. (4 điểm)
Câu 1. (1 điểm) Khoanh đúng: ý A1 điểm
Câu 2. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5 điểm
a) Ý C ; b) Ý B
Câu 3. (1 điểm) Khoanh đúng mỗi ý0,5điểm
a) Ý B ; b) Điền đúng dấu
Câu 4. (1 điểm) Khoanh đúng Ý C1 điểm
PHẦN II. (6 điểm)
Câu 5. (1 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phần0.5 điểm
Câu 6. (1 điểm)
Câu 7. (1,5 điểm)

May một bộ đồng phục không còn số mét vải vóc là:

90 : 30 = 3 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

May 60 bộ đồng phục như thế hết số mét vải vóc là:

3 x 60 = 180 (m)

0,25 điểm

0.25 điểm

Đáp số: 180 mét vải 0.25 điểm
Câu 8. (2 điểm)

Chiều rộng lớn khu đất là:

200 x

*
= 150 (m)

0,25 điểm

0.5 điểm

Diện tích khu đất kia có số hec-ta là:

200 x 150 = 30000 (m2)

0,25 điểm

0. 5 điểm

Đổi: 30000 m2 = 3 ha 0.25 điểm
Đáp số: 3 ha0.25 điểm

Câu 9.(0,5 điểm)

150 - X + 35 = 100

150 – X = 100 – 35

150 – X = 65

X = 150 - 65

X = 85

Đề thi thân kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán thù lớp 5

TT

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học:

- Các phép đặt tính

- Viết số thập phân, giá trị theo địa chỉ của chữ số trong số thập phân.

-So sánh số thập phân.

Số câu

2

2

1

1

4

2

Câu số

1,2

3,4

6

10

Số điểm

2

Đại lượng và

đo đại lượng: Đổi đơn vị đo diện tích

Số câu

1

1

1

1

Câu số

7

5

Số điểm

3

Yếu tố hình học:

Diện tích các hình vẫn học. Giải toán bằng cách "Tìm tỉ số " hoặc "rút về đối chọi vị".

Số câu

1

1

2

Câu số

8

9

Số điểm

Tổng

Số câu

2

2

1

1

2

2

5

5

Số điểm


Đề thi giữa học tập kì 1 môn Toán lớp 5

TRƯỜNG TIỂU HỌC……………..Họ tên: ..........................................Lớp: ..............

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ INĂM HỌC 2021 - 2022Môn: Toán thù - Lớp 5Thời gian có tác dụng bài: 40 phút

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (1 điểm) M1

Số thập phân 216, 803 gọi là.......................................................................................

Câu 2 (1 điểm) M1

Số thập phân gồm có: Chín đơn vị, nhì phần mười được viết là:

a.

*
b.9,2 c.
*
d.9,02

Câu 3 (1 điểm) M2

Chữ số 5 trong những thập phân 879,457 có giá trị là:

a.

*
b.
*
c. 50 d.
*

Câu 4 (1 điểm) M2

Phân số: được gửi thành số thập phân như thế nào dưới đây:

a.38,05 b. 3,85 c. 38,5 d. 3,850

Câu 5 (1 điểm) M3

*
ha được chuyển thành số đo mét vuông như thế nào sau đây:

a. 7500 m2 b.5000 m2c.4000 mét vuông d. 75 m2

II. TỰ LUẬN: (5 điểm)

Câu 6 (1 điểm): M3

Đặt tính rồi tính


a. 286,34 + 21,85


b. 4554 : 18


Câu 8 (1 điểm) M3

May 15 cỗ quần áo như nhau hết 45m vải vóc. Hỏi may 25 cỗ áo quần cùng nhiều loại không còn bao nhiêu mét vải?

Câu 9 (1 điểm) M4

Một đám khu đất hình vuông vắn tất cả chu vi 2000m. Diện tích miếng khu đất hình vuông vắn kia bởi bao nhiêu mét vuông, bao nhiêu héc ta?

Câu 10 (1 điểm) M4

Tìm 5 quý hiếm của x sao để cho : 0,2 Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 10

b

a

c

a

a) 308,19

b) 253

a) 9,6m

b) 5,062 tấn

c) 2,05 cm2

d) 5,0009 m2

5 trong các lời giải sau:

0,201 ; 0,202 ; 0,203

0,204 ; 0,205 ; 0,206

0,207 ; 0,208 ; 0,209

Câu 8:

Bài giải

May 1 bộ không còn số mét vải vóc là: (0,25đ)

45 : 15 = 3 (m) (0,25đ)

May 25 bộ xống áo hết số mét vải vóc là: (0,25đ)

3 x 25 =75 (m) (0,25đ)

Đáp số: 75m

Câu 9:

Bài giải

Cạnh của mảnh đất nền là: (0,25đ)

2000 : 4 = 500m (0,25đ)

Diện tích mảnh đất nền là: (0,25đ)

500 x 500 = 250 000 (m2) = 25ha (0,25đ)

Đáp số: 250 000 (m2); 25ha

.....