ĐỀ THI HÓA 8 HỌC KÌ 2

Bộ đề thi Hóa 8 học tập kì 2 là tài liệu cực kì hữu ích mà hocbong2016.net mong mỏi giới thiệu đến quý thầy cô cùng chúng ta lớp 8 tìm hiểu thêm.

Bạn đang xem: Đề thi hóa 8 học kì 2

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 gồm 13 đề tất cả lời giải chi tiết tất nhiên. Qua kia góp chúng ta học sinh nhanh chóng làm quen thuộc cùng với cấu tạo đề thi, ôn tập nhằm có được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 8. Đồng thời cũng là tư liệu tìm hiểu thêm giành cho quý thầy cô ra đề khám nghiệm cho các em học sinh của chính bản thân mình. Trong khi các bạn đọc thêm một số đề thi như: đề thi học tập kì 2 Ngữ vnạp năng lượng 8, đề thi học kì 2 môn Lịch sử 8.


Sở đề thi Hóa 8 học tập kì 2


Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 1

Phần 1: Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Thành phần của không gian (theo thể tích):

A. 21% O2, 78% N2cùng 1 % là khá nước.

B. 21% O2,78% N2 với 1 % là các khí không giống.

C. 21% O2, 78% N2cùng 1 % là khí CO2.

D. 20% O2, 80% N2.

Câu 2. Nhóm những hóa học nào tiếp sau đây hồ hết là axit?

A. HCl, H3PO4, H2SO4, H2O.

B. HNO3, H2S, KNO3, CaCO3, HCl.

C. H2SO4, H3PO4, HCl, HNO3.

D. HCl, H2SO4, H2S, KNO3.

Câu 3. Cho dãy chất sau: CO2, P2O5, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2, CO, ZnO, PbO, N2O5, NO. Những chất nào là oxit axit?

A. CO2, CaCO3, SO3, Na2O, SiO2.

B. CO2, ZnO, P2O5, SO3,SiO2,NO.

C. CO2, , SO3, , CO, N2O5, PbO .

D. CO2, SO3, SiO2, N2O5, P2O

Câu 4. Phản ứng chất hóa học nào sau đây không hẳn là phản bội ứng thế?

A. CuO + H2 →Cu + H2O

B. MgO + 2HCl →MgCl2+ H2

C. Ca(OH)2+ CO2 →CaCO3 + H2O

D. Zn + CuSO4 →Cu + ZnSO4

Câu 5. Tính số gam nước tạo thành lúc đốt cháy trọn vẹn 4,48 lít khí hidro (đktc) trong oxi?

A, 3,6 g

B. 7,2g


C. 1,8 g

D. 14,4g

Câu 6. Càng lên rất cao, tỉ lệ thể tích khí oxi càng sút vì:

A. càng lên rất cao không gian càng loãng .

B. oxi là chất khí không màu sắc không mùi.

C. oxinặng trĩu hơn không khí.

D. oxi cần thiết cho sự sinh sống.

Câu 7. Đốt cháy 6,2g photpho vào bình đựng 10g oxi. Sau bội phản ứng hóa học nào còn dư, do sao?

A. Oxi do 6,2g photpho phản ứng đầy đủ với 4g oxi.

B. Oxi vị 6,2g photpho làm phản ứng đầy đủ cùng với 2g oxi.

C.Hai chất vừa không còn vì chưng 6,2g photpho phản ứng trọn vẹn với 10g oxi.

D. Photpho vày ta thấy tỉ lệ thành phần số mol thân đề bài xích và phương thơm trình của photpho to hơn của oxi.

Câu 8. Bằng phương thức hóa học phân biệt những hóa học sau: NaCl, axit H2SO4, KOH, Ca(OH)2, bằng phương pháp nào?

A. Quỳ tím, năng lượng điện phân.

B. Quỳ tím

C. Quỳ tím, sục khí CO2

D. Nước, sục khí CO2

Câu 9. Tính khối lượng NaOH tất cả trong 200g hỗn hợp NaOH 15%.

A. 60 gam

B. 30 gam

C. 40 gam

D. 50 gam

Câu 10. Tính thể tích khí của dung dịch NaOH 5M nhằm trong các số đó tất cả hài hòa 60g NaOH.

A. 300 ml

C. 150 ml

B. 600 ml

D. 750 ml

Phần 2: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

Cho 5,4 gam Al công dụng cùng với dung dịch HCl phản ứng xảy ra trọn vẹn. Dẫn tổng thể lượng khí chiếm được qua CuO nung rét.

A. Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng xảy ra. Tính cân nặng muối thu được sau bội phản ứng.


B. Tính khối lượng Cu nhận được sau làm phản ứng?

Câu 2. (2,5 điểm)

Cho 6,5 gam Zn phản ứng vừa đủ cùng với 100 ml dung dịch axit HCl.

A. Tính thể tích khí hidro nhận được làm việc ĐK tiêu chuẩn?

B. Tính độ đậm đặc mol của dung dịch muối bột nhận được sau bội phản ứng?

(Al = 27, Cu= 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, P = 31)

Đề thi Hóa 8 học tập kì 2 - Đề 2

Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm)

Câu 1. Ghnghiền một trong số chữ A hoặc B, C, D sinh hoạt cột I với 1 chữ số 1 hoặc 2, 3, 4, 5, sinh hoạt cột II để có văn bản tương xứng.

Cột I

Cột II

A

CuO + H2

1

hỗn hợp rất có thể tổng hợp thêm hóa học tan

B

Phản ứng cầm cố là phản bội ứng hóa học trong đó

2

Cu + H2O

C

Thành phần phần trăm theo thể tích của không gian là:

3

dung dịch quan yếu hòa hợp thêm được chất chảy nữa.

D

Dung dịch bão hòa là

4

nguim tử của 1-1 chất thay thế nguyên ổn tử của một ngulặng tố không giống trong hòa hợp chất

E

Dung dịch không bão hòa là

5

78% nitơ, 21% oxi, 1% các khí khác

Khí cacbonnic, khá nước, khí hãn hữu...)

Câu 2. Cho các hóa học sau: C, CO, CO2, S, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, Fe, NaOH, MgCO3, HNO3. Dãy hóa học bao gồm những oxit?

A. CO, CO2, SO2, FeO, NaOH, HNO

B. CO2, S, SO2, SO3, Fe2O3, MgCO3.

C. CO2, SO2, SO3, FeO, Fe2O3, CO.

D. CO2, SO3, FeO, Fe2O3, NaOH, MgCO

Câu 3. Cho những phản bội ứng chất hóa học sau:

CaCO3 →CaO + CO2 (1)

2KClO3 →KCl + 3O2 (2)

2KMnO4 →K2MnO4 + MnO2 + O2 (3)

Zn + CuSO4 Cu + ZnSO4 (4)

2H2O →H2 + 3O2 (5)

Phản ứng phân hủy là:

A. 2; 3; 5; 4

C. 4; 1; 5; 3

B. 1; 2; 3; 5

D. 5; 1; 4; 3


Câu 4. Sau bội nghịch ứng với Zn cùng HCl trong phòng phân tích, chuyển que đóm sẽ cháy vào ống dẫn khí, khí bay ra cháy được trong không gian cùng với ngọn lửa màu gì?

A. Xanh nhạt.

Xem thêm: #1 : Cách Tạo Mạng Lan Left 4 Dead 2 ( Left For Dead 2 ), Cách Nối Mạng Lan Game Left 4 Dead 2

B. Cam.

C. Đỏ cam.

D.Tím.

Câu 5. Tính cân nặng Kali penmanganat (KMnO4) cần đem nhằm pha chế được 3,36 lkhông nhiều khí oxi (đktc).

A. 71,1 g

B. 23,7 g

C. 47,4 g

D. 11,85 g

Câu 6. Có 3 oxit sau: MgO, Na2O, SO3. Có thể nhận ra được những chất đó bởi dung dịch test sau đây không:

A. Dùng nước cùng giấy quỳ tím.

B. Chỉ sử dụng nước

C. Chỉ dùng axit

D. Chỉ sử dụng dung dịch kiềm

Câu 7. Cho 13 gam kẽm chức năng với 0,3 mol HCl. Sau phản bội ứng chấ nào còn dư và dư bao nhiêu gam?

A. Zn dư ; 6,5 gam.

B. HCl dư; 1,825 gam

C. HCl dư; 3,65 gam

D. Zn dư; 3,25 gam

Câu 8. Trong chống nghiên cứu khí hidro được điều chế từ chất nào?

A. Điện phân nước

B. Từ vạn vật thiên nhiên khí dầu mỏ

C. Cho Zntác dụng cùng với axit loãng (HCl, H2SO4,…)

D. Nhiệt phân KMnO4

Câu 9. Tên điện thoại tư vấn của P2O5

A. Điphotpho trioxit

B. Điphotpho oxit

C. Điphotpho pentaoxit

D. Photpho trioxit

Câu 10. Ở 20oC, 60 gam KNO3 rã trong 190 gam nước thì chiếm được hỗn hợp bão hòa. Tính độ rã của KNO3 sinh hoạt tại nhiệt độ đó?

A. 32,58 g

B. 31,55 g

C. 3,17 g

D. 31,58 g

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 1. (2,5 điểm)

(1) C2H4 + O2 …………………….

(2)………………… AlCl3

(3)……………………… CuO

(4) H2O ……………………..

(5) .………………….. H3PO4

(6) sắt + H2SO4 ………………..

Câu 2. (2,5 điểm)

Hòa tan hoàn toàn 19,5 gam Zn làm phản ứng trọn vẹn với 150 dung dịch axit H2SO4. Dẫn toàn thể khí hidro vừa thoát ra vào Fe (III) oxit dư, nhận được m gam sắt.

a. Viết pmùi hương trình hóa học xảy ra?

b. Tính mật độ tỷ lệ của dung dịch axit H2SO4 đang dùng?

c. Tính m.

(Al = 27, Cu = 64, O = 16, H = 1, Cl = 35,5, Zn = 65, Na = 23, N = 14, S = 32)

Đề thi Hóa 8 học kì 2 - Đề 3

Phần 1. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1. Phát biểu làm sao dưới đây về oxi là không đúng?

A. Oxi là phi kyên vận động hoá học tập khôn xiết mạnh mẽ.

C. Oxi không có hương thơm với vị

B. Oxi chế tạo oxit bazơ cùng với hầu như kyên loại

D. Oxi cần thiết cho sự sống


Câu 2. Oxit làm sao tiếp sau đây làm hóa học hút ẩm?

A. Fe2O3

B. Al2O3

C. CuO

D. CaO

Câu 3. Dãy oxit làm sao tất cả toàn bộ những oxit phần nhiều chức năng được cùng với nước sinh hoạt ánh sáng thường

A. SO3, CaO, CuO, Al2O3

C. MgO, CO2, SiO2, PbO

B. SO3, K2O, BaO, N2O5

D. SO2, Al2O3, HgO, Na2O

Câu 4. P.. hoàn toàn có thể tất cả hoá trị III hoặc V. Hợp chất gồm cách làm P2O5 có tên Gọi là:

A. Điphotpho oxit

C. Photpho pentaoxit

B. photpho oxit

D. Điphotpho pentaoxit

Câu 5. Có 4 lọ đựng riệng biệt: nước cất, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH, dung dịch NaCl. Bằng biện pháp như thế nào hoàn toàn có thể nhận thấy được từng chất trong những lọ?

A. Giấy quì tím

C. Nhiệt phân với phenolphtalein

B. Giấy quì tím với đun cạn

D. Dung dịch NaOH

Câu 6. Axit là những hóa học làm cho quì tím đưa sang trọng màu sắc làm sao trong số những color đến dưới đây?

A. Xanh

B. Đỏ

C. Tím

D. Không khẳng định được

Câu 7. khi tăng ánh nắng mặt trời cùng sút áp suất thì độ tung của chất khí trong nước đổi khác như vậy nào?

A. Tăng

B. Giảm

C. cũng có thể tăng hoặc giảm

D. Không cụ đổi

Câu 8. Trong 225 g nước tất cả hoà tung 25g KCl. Nồng độ xác suất của hỗn hợp là:

A. 10%

B. 11%

C. 12%

D. 13%

Câu 9. Hoà tan 16g SO3 vào nước và để được 300ml hỗn hợp. Nồng độ của hỗn hợp H2SO4 nhận được là:

A. 0,67M

B. 0,68M

C. 0,69M

D, 0,7M

Câu 10. Phản ứng làm sao bên dưới đây là làm phản ứng thế:

A. 2KClO3 →2KCl + O2

B. P2O5 +3H2O  →2H3PO4

C. FeO + 2HCl → FeCl2+H2O

D. CuO + H2  →Cu + H2O

Phần 2. Tự luận (6 điểm )

Câu 1. (2 điểm) Hòan thành những sơ trang bị bội phản ứng sau:

Ca CaO Ca(OH)2 CaCO3 CO2

Câu 2. (1,5 điểm) Cho những hóa học bao gồm cách làm hóa sau: H2SO4, Fe2(SO4)3, HClO, Na2HPO4. Hãy Call tên với phân các loại các chất trên.

Câu 3. (2,5 điểm) Người ta dẫn luồng khí H2 trải qua ống đựng 4,8 gam bột CuO được nung rét trên ngọn gàng lửa đèn cồn, cho tới khi toàn thể lượng CuO color black đưa thành Cu red color thì dừng lại.

a. Tính số gam Cu sinc ra?

b. Tính thể tích khí hiđro(đktc) đầy đủ cần sử dụng cho bội phản ứng bên trên ?

c. Để bao gồm lượng H2đó đề nghị mang bao nhiêu gam sắt mang đến tác dụng toàn diện cùng với từng nào gam axít HCl.

Đề thi Hóa học kì 2 lớp 8 - Đề 4

Phần 1. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1. Trong các bội phản ứng chất hóa học sau, pmùi hương trình hóa học nằm trong nhiều loại phản ứng vắt là:

A. CaO + H2O → Ca(OH)2

B. sắt + H2SO4→ FeSO4 + H2

C. CaCO3→CaO + CO2

D. 5O2 + 4Phường →2P2O5

Câu 2. Độ tung của hóa học khí nội địa đang tăng nếu:

A. Giảm ánh nắng mặt trời và bớt áp suất

B. Giảm ánh sáng với tăng áp suất

C. Tăng ánh nắng mặt trời với sút áp suất

D. Tăng ánh sáng và tăng áp suất


Câu 3. Chất làm sao dưới đây được dùng để làm pha chế oxi trong chống thí nghiệm:

A . K2O với KMnO4

C . H2SO4 cùng H2O

B . KMnO4 và KClO3

D . KOH với KClO3

Câu 4. Các hóa học như thế nào sau đây tung được trong nước:

A . NaCl, AgCl.

C . NaOH, Ba(OH)2.

B . HNO3, H2SiO3.

D . CuO, AlPO4.

Câu 5. Hòa chảy 5 g muối lấn vào 45 gam nước. Nồng độ xác suất của dung dịch nhận được là:

A. 5%

B. 10%

C. 15%

D. 20%

Câu 6. Dãy các hóa học trọn vẹn là cách làm chất hóa học của các oxit:

A . SO2, BaO, P2O5, ZnO, CuO

B . SO2, BaO, KClO3, P2O5, MgO

C . CaO, H2SO4, P2O5, MgO, CuO

D . SO2, CaO, KClO3, NaOH, SO3

Câu 7. Khí hidro tính năng được với toàn bộ các chất của nhóm hóa học làm sao bên dưới đây?

A. CuO, FeO, O3

B. CuO, FeO, H2

C. CuO, Fe2O3, H2SO4

D. CuO, CO, HCl

Phần 2. Tự luận (6 điểm)

Câu 1. (1,5 điểm) Hoàn thành các pmùi hương trình hóa học sau:

A. K2O + H2O →

B. Na + H2O →

C. Cu + O2→

D. xHy+ O2→

Câu 2. (1 điểm) Hãy dự đoán thù hiện tượng xảy ra cùng giải thích hiện tượng kỳ lạ trong mỗi ngôi trường phù hợp sau:

a. Khi quạt gió vào phòng bếp củi vừa bắt đầu tắt

b. khi quạt gió vào ngọn nến đã cháy

Câu 3. ( 2,5 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 6,9 gam Natri thì cần V lít khí oxi đo nghỉ ngơi (đktc).

a. Viết phương thơm trình chất hóa học của phản ứng xảy ra

b) Tính thể tích của khí Oxi đang dùng

c) Toàn cỗ thành phầm lấy tổng hợp không còn nội địa thì thu được 180g hỗn hợp A. Tính nồng độ tỷ lệ của dung dịch A.

Câu 4. (1 điểm) Cho 24 gam các thành phần hỗn hợp oxit CuO và Fe2O3 chức năng trọn vẹn cùng với hidro có dư thu được 17,6 gam hỗn hợp nhì sắt kẽm kim loại. Tìm trọng lượng nước tao thành.

Cho ngulặng tử kân hận của những ngulặng tố: Cu=64, O=16, Cl=35,5, Fe=56, H = 1, Na = 23