Đề Thi Học Kì 1 Lớp 4

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 với tưới 50 đề thi học tập kì 1, gồm giải đáp kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề ôn thi cuối học kì 1 đến học sinh của chính mình. Đồng thời, cũng góp các em tất cả thêm tài liệu xem thêm, để ôn thi học kì 1 thiệt giỏi.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 4

Với 50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 có giải đáp, còn hỗ trợ các em luyện giải đề, núm Chắn chắn cấu trúc đề thi cũng tương tự những dạng bài tập hay gặp trong đề thi cuối học tập kì 1 nhằm ôn thi tác dụng hơn. Chi máu mời thầy cô và những em cùng theo dõi và quan sát nội dung bài viết dưới đây của hocbong2016.net:


Đề ôn thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4


Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 1

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: Khoanh vào câu vấn đáp đúng (0,5 điểm)

1. Trong những số 5784; 6874; 6784; 5748, số lớn số 1 là:

A. 5785

B. 6874

C. 6784

D. 5748

2. 5T 8kilogam = ……… kg?

A. 580kg

B. 5800kg

C. 5008kg

D. 58kg

3. Trong những số sau số nào chia không còn mang đến 2 là:

A. 605

B. 1207

C. 3642

D. 24014. Trong các góc tiếp sau đây, góc làm sao là góc tù:

A. Góc đỉnh A

B. Góc đỉnh B

C. Góc đỉnh C

D. Góc đỉnh D

Câu 2: Chu vi của hình vuông vắn là 16m thì diện tích S đã là: (1 đ)

A. 16m

B. 16m2

C. 32m

D. 12m

Câu 3: Năm năm 2016 là gắng kỉ máy bao nhiêu? (0,5 điểm)

A. XIX

B. XX

C. XVIII

D. XXI

Câu 4: Xếp những số sau: 2274 ; 1780; 2375 ; 1782 (0,5 điểm)

Theo thiết bị trường đoản cú từ bỏ nhỏ bé cho lớn: ...................................................

I. Tự luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính


a. 72356 + 9345

b. 3821 - 1805

c. 2163 x 203

d. 2688 : 24

Câu 2: (1 điểm) Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất

a). 2 x 134 x 5

b). 43 x 95 + 5 x 43

Câu 3: (2 điểm) Tổng số tuổi của bà bầu cùng nhỏ là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ từng nào tuổi, bé bao nhiêu tuổi?

Bài giải

Câu 4: (1 điểm) Tìm số bị phân chia nhỏ dại nhất trong phxay phân tách tất cả thương là 12 với số dư là 19

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP. 4

I. Trắc nghiệm: (4 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Khoanh đúng từng câu được 0,5 điểm.

Câu 1a) - ý B: 6 874

Câu 1b) - ý C: 5T 8 kilogam = 5008 kg

Câu 1c) – ý C: 3642

Câu 1d) – ý B: Góc đỉnh B

Câu 2: B (1 đ)

Câu 3: Năm năm nhâm thìn là rứa kỉ sản phẩm công nghệ bao nhiêu?

- Đúng ý - D. XXI (được 0,5 điểm)

Câu 4: Theo thiết bị từ bỏ trường đoản cú bé xíu cho lớn: 1780; 1782 ; 2274 ; 2375 (0,5 điểm)

II. Tự luận: (4 điểm)

Bài 1: (2 điểm): Đặt tính cùng thực hiện tính đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Kết quả là:

a. 81701

b. 2016

c. 439089

d. 112

Bài 2: (1đ) Tính bằng phương pháp thuận lợi nhất: Làm đúng từng phần cho 0,5đ

a. 2 x 134 x 5 = (2 x 5) x 134

= 10 x 134

= 1340

b. 43 x 95 + 5 x 43

= 43 x (95 + 5)

= 43 x 100 = 4300

Bài 3: (2 điểm)

Bài giải Tuổi của bà bầu là:

(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)

Tuổi của nhỏ là:

(57 - 33) : 2 = 12(tuổi)

Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi)

Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi


Bài 4: (1 điểm)

Số dư là 19 thì số phân chia bé bỏng tốt nhất là : 20

Số bị chia nhỏ bé độc nhất là: trăng tròn x 12 + 19 = 259

Đáp số: 259

Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 2

Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng( từ câu 1 mang đến câu 5)

Câu 1: Số 45 317 đọc là:

A. Bốn mươi năm ngàn tía trăm mười bảy

B. Bốn lăm ngàn ba trăm mười bảy

C. Bốn mươi lăm nghìn cha trăm mười bảy

Câu 2: 6 tạ 5 yến = ……... kg

A. 650

B. 6 500

C. 605

D. 6 050

Câu 3: 2 mét vuông 51 dmét vuông = …... dm2

A. 2 501

B. 2 510

C. 2 051

D. 251

Câu 4: Trung bình cộng của nhị số là 27. Số nhỏ nhắn là 19 thì số mập là:

A. 54

B. 35

C. 46

D. 23

Câu 5: Hình mặt gồm …..

A. Bốn góc nhọn, nhị góc tầy và nhị góc vuông

B. Bốn góc nhọn, hai góc tầy và một góc vuông

C. Bốn góc nhọn, một góc tù nhân và hai góc vuông

Câu 6: Tính bằng cách dễ dàng nhất: 567x23+433x23

Câu 7: Cho các chữ số 0,3,5,7. Từ những chữ số đã mang lại, hãy viết số lớn số 1 phân chia không còn đến 2, 3 và 5, các chữ số phần nhiều khác biệt.

Câu 8: Đặt tính rồi tính.

a) 137 052 + 28 456 b

b) 596 178 - 344 695

Câu 9: Tìm x:

a) x x 42 = 15 792

b) x : 255 = 203

Câu 10: Một cửa hàng vào hai tháng bán tốt 3 450m vải vóc. Tháng đầu tiên bán tốt thấp hơn mon vật dụng nhì là 170m vải vóc. Hỏi mỗi tháng cửa hàng đó bán tốt bao nhiêu mét vải?

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI VÀ BIỂU ĐIỂM

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CADBA

Câu 6: Tính bằng phương pháp dễ ợt nhất: 567 x 23 + 433 x 23 = 23 x (567 + 433)

= 23x 1000 =23 000

Câu 7: Số sẽ là 750


Câu 8: Mỗi phxay tính đúng được 0,5 điểm:

Câu 9: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

x x 42 = 15 792 x : 255 = 203

x = 15 792 : 42 x = 203 x 255

x = 376 x = 51 765

Câu 10: Bài giải

Tháng thứ nhất shop bán tốt số mét vải vóc là (0,25đ): (3 450 – 170) : 2 = 1640 (m) (0,5đ)

Tháng thứ nhì shop bán tốt số mét vải là (0,25đ): 3 450 – 1 640 = 1 810 (m) (0,5đ)

Đáp số: 1 640 mét (0,25đ):

1 810 mét (0,25đ):

Chú ý: Các câu: 6,8,9,10: HS biết đặt tính và đúng là được tính một nửa số điểm

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 - Đề 3

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số bốn trăm linc hai nghìn bốn trăm nhì mươi viết là:

A. 40 002 400 B. 4 020 420C. 402 4trăng tròn D. 240 420

Câu 2. Số thích hợp nhằm viết vào vị trí chấm của 7 yến 8 kg =……..kilogam là:

A. 78kg B. 780kilogam C. 7 008kgD. 708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh năm 1980. Bác Hồ sinh vào cố kỉnh kỉ……

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của nhì số 42 cùng 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Bài 3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:


43 679 + 13 487 246 762 - 94 874Bài 3. Cả hai lớp 4A với lớp 4B tLong được 568 cây. Biết rằng lớp 4B tLong được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi từng lớp trồng được từng nào cây?

Bài giải

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

Xem thêm: Đề Thi Địa Thpt Quốc Gia 2021 Mã 316, Môn Địa Lý Mã Đề 316

Bài 4. Hãy nêu thương hiệu những góc bao gồm trong hình vẽ sau:+ Đỉnh C cạnh CB, CD. ( 0.5 đ)

- Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.

- Góc tù nhân đỉnh B cạnh BA, BC. ( 0.5 đ)

Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng tuyệt nhất.

Câu1: (0,5điểm) Số 956 384 521 hiểu là:

A. Chín mươi lăm triệu sáu trăm cha mươi tám ngàn bốn ngàn năm trăm nhị mươi kiểu mốt.

B. Chín trăm năm mươi sáu nghìn cha trăm tám mươi bốn triệu năm trăm nhì mươi kiểu mốt.

C. Chín trăm năm mươi sáu triệu cha trăm tám mươi tư năm trăm nhì mươi mốt.

D. Chín trăm năm mươi sáu triệu tía trăm tám mươi bốn nghìn năm trăm nhị mươi kiểu mốt.

Câu 2: (0,5 điểm) Các số dưới đây số làm sao chia hết cho 5?

A. 659 403 753

B. 904 113 695

C. 709 638 551

D. 559 603 553

Câu 3: (1 điểm)

a. 59T 7 tạ = ...........kg

A. 59 700 B. 5 970 C. 59 7000 D. 59 007

b. 4 ngày 7 giờ đồng hồ = ..............giờ

A. 47 B. 11 C. 103 D. 247

II. PHẦN TỰ LUẬN (8 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)

a. 386 154 + 260 765;

b. 726 485 – 52 936;

c. 308 x 563;

d. 5 176 : 35

Câu 2: (1 điểm)

Viết các số 75 639; 57 963; 75 936; 57 396 0 theo thứ từ bỏ trường đoản cú nhỏ nhắn mang lại lớn:

a) Theo máy trường đoản cú từ bỏ nhỏ nhắn mang lại lớn: ...................................................................

b) Theo thứ từ từ bỏ béo mang đến bé: ...................................................................

Câu 3: (1 điểm)


Hình mặt gồm .........góc vuông.

Hình bên có..........góc tù hãm.Câu 4: (2 điểm) Một mảnh đất nền hình chữ nhật có nửa chu vi là 160m, chiều rộng kỉm chiều lâu năm 52 m. Tính diện tích S mảnh đất hình chữ nhật đó?

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................

................................................................... ...................................................................