Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Bộ đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 6 năm 2021 - 2022 gồm 2 đề thi sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống, còn đề thi Cánh diều, Chân trời sáng chế Cửa Hàng chúng tôi đã cập nhật mau chóng. Đề thi tất cả câu trả lời kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học tập kì 1 đến học sinh của chính mình theo lịch trình new.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn tiếng anh lớp 6 chương trình mới

Đồng thời, cũng giúp những em luyện giải đề, cố gắng được kết cấu đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6. Ngoài môn Tiếng Anh, thầy cô cùng các em hoàn toàn có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán thù, Ngữ vnạp năng lượng. Vậy mời thầy cô với những em cùng quan sát và theo dõi bài viết tiếp sau đây của hocbong2016.net:

Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh 6 năm 2021 - 2022 sách Kết nối tri thức cùng với cuộc sống

Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Global Success


Choose the correct answer khổng lồ complete the sentence.

1. ………….. bored in the English lessons

A. I am never

B. I never am

C. Never I a

D. Am I never

2. There are some posters …………….. the wall in the living room of my house

A. in

B. on

C. at

D. under

3. Laura is very …………… She always entertains us with jokes & stories

A. confident

B. funny

C. caring

D. generous

4. My sister is in the ……………… She’s cooking lunch.

A. living room

B. kitchen

C. bedroom

D. garden

5. My brother is having a ………………… in the bathroom

A. meal

B. shower

C. towel

D. chair

6. My friover is a …………………….. person. She likes making new things.

A. careful

B. friendly

C. creative

D. active

7. She has long blaông xã hair và big blue …………….

A. mouth

B. hand

C. cheek

D. eyes

Read và decide whether these following sentences are True or False.

Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site, located in the Bo Trach và Minh Hoa Districts of central Quang Binh Province, in north- central Viet Nam. Phong Nha - Ke Bang is famous for its cave systems. It has 300 caves with a total length of about 70 km, of which only 20 have been surveyed by Vietnamese và British scientists. The park contains many fascinating roông chồng formations & Ke Bang Forest. Travelers should take a boat ride through underground rivers lớn experience nature & enjoy fresh air.


1. Phong Nha - Ke Bang National Park is a UNESCO World Heritage Site

2. It is located in south Vietnam.

3. It has 300 caves.

4. People can take a boat trip to explore Phong Nha - Ke Bang.

Xem thêm: Tải Phần Mềm Download Cho Điện Thoại, 1Dm: Adblock Browser, Video & Torrent Downloader

5. Phong Nha - Ke Bang is famous for its forest systems.

Rewrite the sentence without changing the meaning of the first one.

1. My favorite room in the house is the kitchen.

I lượt thích ____________________________

2. The garden is in front of the building.

The building _____________________________

3. Mr. Tu rides to lớn school with me.

Mr. Tu goes __________________________

4. Lan’s eyes are big and black.

Lan has ________________________

5. My teacher’s hair is straight và blachồng.

My teacher ____________________

6. There are many pictures below the cloông chồng in my dining room.

The clock ________________________-

Đáp án đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh 6 sách Global Success

Choose the correct answer lớn complete the sentence.