Đề thi học kì 2 lớp 1

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5 (1đ) : Mỗi hình mẫu vẽ sau đây tất cả bao nhiêu đoạn thẳng ?

Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Bài 1:

a) Điền số tương thích vào khu vực chấm:


60;…; …;…, 64;

65; …; 67;…;…; 70


71;…; 73;…;…;

76; 77; …; …; 80


b) Viết thành những số:

Bốn mươi ba:………. Ba mươi hai:…………

Chín mươi bảy:……… Hai mươi tám: ………..

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 1

Sáu mươi chín:……. Tám mươi tư: ………

Bài 2: Đặt tính rồi tính:

a)


45 + 34

……………….

……………….

……………….

56 – 20

……………….

……………….

……………….

Xem thêm: Sau Of Là Gì ? Sử Dụng Of Như Thế Nào Là Đúng Nhất? Nghĩa Của Từ Of


18 + 71

……………….

……………….

……………….

74 – 3

……………….

……………….

……………….


b) 58centimet + 40cm = …. 57 + 2 – 4 = ….

Bài 3. Điền > Bài 4: Mẹ hái được 85 trái hồng, mẹ đang cung cấp 60 trái hồng. Hỏi bà mẹ còn sót lại từng nào trái hồng?

Bài giải

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 5: Vẽ thêm một quãng thẳng nhằm có:

– Một hình vuông vắn cùng một hình tam giác?

Bài 6: Vẽ đoạn trực tiếp MN gồm độ nhiều năm 8 cm?

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán – Đề 3

Bài 1: Viết số (2 điểm)

A) Viết các số từ 89 đến 100:

………………………………………..………………………………………..………

B) Viết số vào khu vực chấm:

Số ngay lập tức trước của 99 là ………… ; 70 có ………… chục cùng …………1-1 vị

Số tức tốc sau của 99 là ………… ; 81 tất cả ………… chục với …………đối kháng vị

Bài 2: (3 điểm)

A) Tính nhẩm:

3 + 36 = ……… ; 45 – trăng tròn = ……… ; 50 + 37 = ………; 99 – 9 = ……

B) Đặt tính rồi tính:

51 + 27 78 – 36

………………………………………..… ……………………………………..………

………………………………………..… ……………………………………..………

Bài 3 : Đồng hồ chỉ mấy giờ? (1 điểm)


…………… giờ


…………… giờLiên Quan:


*
So sánh giờ chyên hót trong Chí Phèo với tiếng sáo thổi trong Vợ chồng A Phủ (Dàn ý + 2 mẫu)
*
Kế hoạch giáo dục lớp 1 sách Cánh diều theo Công văn 2345 (6 môn)
*
Văn uống chủng loại lớp 9: Nghị luận làng hội về gian lậu vào thi cử