Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2018

Đề chất vấn học tập kì 2 lớp 2 môn Toán

Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Tân oán năm học 2018 – 2019 là đề soát sổ học tập kì 2 lớp 2 tất cả giải đáp và giải mã giành riêng cho thầy cô cùng các em học sinh xem thêm, sẵn sàng tốt mang lại đánh giá định kì cuối học kì II môn Tân oán sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn toán năm 2018

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học 2018 – 2019

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Số thích hợp đề nghị điền vào nơi chấm nhằm 1m = ….. centimet là:

A. 10

B. 20

C. 100

D. 1000

Câu 2. Điền số thích hợp vào địa điểm chấm (1đ):

1 kilogam = ….. g

Câu 3. Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25

b) x : 4 = 4

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

A. 10

B. 30

C. 2

D. 3

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 – 312

Câu 6. Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Hình tam giác có độ dài các cạnh là: AB = 300 centimet, BC = 200 cm, AC = 400centimet. Chu vi của hình tam giác là:

A. 900 cm

B. 600cm

C. 700cm

D. 800cm

Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước tác dụng đúng (1đ):

Trong hình mặt có mấy hình tam giác?

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Lớp 2A có 32 học viên được phân tách phần đông thành 4 sản phẩm nhằm bọn dục. Hỏi mỗi mặt hàng có mấy học tập sinh? (1đ)

Bài 9. Thùng to lớn có 237l dầu, thùng nhỏ tuổi đựng ít hơn thùng lớn 25l dầu. Hỏi thùng nhỏ tất cả bao nhiêu lkhông nhiều dầu (1đ)

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án: Đề thi học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2018 – 2019

Câu 1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý C

Câu 2. Điền số phù hợp vào nơi chấm (1đ):

1 kg = 1000 g

Câu 3.

Xem thêm: " Cán Bộ Tiếng Anh Là Gì ? Cán Bộ Nhà Nước Tiếng Anh Là Gì

Tìm x (1đ):

a) 5 x x = 25 b) x : 4 = 4

x = 25 : 5 x = 4 x 4

x = 5 x = 16

Câu 4. Tính: (2 điểm):

5 x 6 : 3 =…..

Khoanh vào ý A. 10

Câu 5. Đặt tính rồi tính (1đ).

a) 683 + 204

b) 548 – 312

*

Câu 6: Khoanh vào chữ đặt trước hiệu quả đúng (1đ):

Khoanh vào ý A

Câu 7: Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng (1đ):

Khoanh vào ý B

Câu 8:

Bài giải

Mỗi hàng tất cả số học viên là: (0.25đ)

32 : 4 = 8 (học tập sinh) (0.5đ)

Đáp số: 8 học viên (0.25đ)

Câu 9: (1đ).

Thùng nhỏ tất cả số lít dầu là:

237 – 25 = 212 (lít).

Trên phía trên, Tip Hay đã giới thiệu cho tới những em Đề thi học tập kì 2 lớp 2 môn Toán thù năm học tập 2018 – 2019. Trong khi, các em rất có thể xem thêm tư liệu môn Tiếng Anh 2 cùng Tiếng Việt 2 cùng giải tân oán lớp 2 nhằm học tập xuất sắc hơn các lịch trình của lớp 2.