ĐỀ THI LỚP 3 KÌ 1

Câu 6.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 3 kì 1

 Hình chữ nhật bao gồm chu vi là 56centimet, chiều lâu năm là 16centimet.Hỏi chiều rộng lớn lâu năm bao nhiêu xăng-ti-mét? 

A. 28cm B. 40cm

C. 8centimet D. 12cm

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

298 + 505 952 - 385

123 × 8 886 : 3

Bài 2. Tính:

a) (24 imes 3 + 128 )

b) (700 - 123 imes 5 )

c) (502 – ( 48 + 27 imes 3 )

Bài 3. Tìm (x) 

a) (42 imes 3 - x = 78)

b) (34 imes 4 + x = 215)

Bài 4. Có 6 túi mặt đường cân nặng 30kg. Hỏi 18 túi mặt đường như vậy nặng bao nhiêu ki-lô-gam? (giải bởi 2 cách)

Bài 5. Điền số tròn trăm vào ô trống biết rằng hình như là nhau bao gồm số như thể nhau.

*


Lời giải

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1.

Phương thơm pháp điệu :

Muốn tra cứu số lập tức sau của một số ta đem số đó cộng thêm một đơn vị chức năng.

Cách giải :

Số tức tốc sau của số 567 là 568. 

Chọn C. 

Câu 2.

Phương thơm phdẫn giải :

Dựa vào lí tngày tiết về số tự nhiên và thoải mái nhằm tìm số chẵn lớn số 1 bao gồm tía chữ số.

Lưu ý số chẵn là số có chữ số hàng đơn vị là 0; 2; 4; 6; 8.

Cách giải :

Số chẵn lớn số 1 gồm tía chữ số là 998.

Chọn B.

Câu 3. 

Pmùi hương phdẫn giải :

- Tìm độ dài của một tấm vải bằng phương pháp đem 24 phân tách mang lại 3.

- Tìm độ dài của 11 tấm vải vóc bằng cách đem độ dài một tấm vải vóc vừa tìm kiếm được nhân cùng với 11.

Cách giải :

Một tấm vải lâu năm số mét là :

24 : 3 = 8 (m)

1một tấm vải vóc như thế lâu năm số mét là :

8 × 11 = 88 (m)

Đáp số : 88m.

Chọn C

Câu 4.

Phương pháp điệu :

Biểu thức tất cả phxay cùng với phnghiền phân chia thì triển khai phxay phân chia trước, tiến hành phép cùng sau. 

Cách giải :

240 + 39 : 3 

= 240 + 13

= 253

Chọn D.

Câu 5.

Phương pháp điệu :

Quan liền kề hình vẽ đã mang đến để tìm những góc vuông gồm trong mẫu vẽ.

Hoặc ta hoàn toàn có thể sử dụng ê ke nhằm kiểm soát góc làm sao là góc vuông.

Xem thêm: Aktivasi Windows 7 Activator Permanen 2021, Windows 7 Loader 2

Cách giải : 

*

Hình vẽ đã cho tất cả 5 góc vuông là:

+) Góc vuông đỉnh A; cạnh AB, AD ;

+) Góc vuông đỉnh B; cạnh BA, BH ;

+) Góc vuông đỉnh D; cạnh DA, DH (hoặc có thể ghi là góc vuông đỉnh D, cạnh DA, DC);

+) Góc vuông đỉnh H; cạnh HB, HC ;

+) Góc vuông đỉnh H; cạnh HB, HD.

Chọn A.

Câu 6.

Pmùi hương pháp điệu :

- Tính nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tính chiều rộng = nửa chu vi – chiều nhiều năm.

Cách giải :

Nửa chu vi hình chữ nhật đó là:

56 : 2 = 28 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật kia là: 

28 – 16 = 12 (cm)

Đáp số: 12centimet. 

Chọn D.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1. 

Phương thơm phdẫn giải :

- Đặt tính : Viết các chữ số cùng hàng đặt trực tiếp cột với nhau.

- Tính : Cộng, trừ hoặc nhân thứu tự trường đoản cú buộc phải sang trọng trái. 

Phxay phân chia ta đặt theo cột dọc, tiếp nối chia theo lần lượt từ bỏ trái sang trọng bắt buộc. 

Cách giải :

*

Bài 2. 

Phương thơm phdẫn giải :

 Biểu thức có phép tính nhân và phnghiền tính cộng, trừ thì ta tính phnghiền tính nhân trước rồi mang đến phép tính cùng, trừ.

Cách giải :

a) (24 imes 3 + 128)

( = 72 + 128)

( = 200)

b) (700 - 123 imes 5)

( = 700 - 615)

( = 85)

c) (502 – ( 48 + 27 imes 3 )

( =502 - (48 + 81))

( = 502 - 129)

(= 373)

Bài 3.

Phương phdẫn giải :

- Tìm quý hiếm của các phxay tính nhân.

- Muốn kiếm tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu.

- Muốn nắn tìm số hạng ta mang tổng trừ đi số hạng tê.

Cách giải :

a) (42 imes 3 - x = 78)

(126 - x = 78)

(x = 126 - 78)

(x = 48)

b) (34 imes 4 + x = 215)

(136 + x = 215)

(x = 215 - 136)

(x = 79)

Bài 4.

Pmùi hương phdẫn giải :

 Cách 1:

- Tính cân nặng của một túi đường.

- Tính trọng lượng của 18 túi mặt đường.

Cách 2 :

- Tìm 18 túi vội vàng 6 túi bao nhiêu lần.

- Lấy 30 nhân với số lần vừa kiếm được.

Cách giải :

Cách 1:

Mỗi túi con đường nặng số ki-lô-gam là:

(30:6 = 5) (kg)

18 túi mặt đường nặng số ki-lô-gam là:

(18 imes 5 = 90) (kg)

Đáp số: 90kg

Cách 2:

18 túi đường gấp tần số 6 túi mặt đường là:

(18:6 = 3) (lần)

18 túi đường nặng nề số ki-lô-gam là:

(30 imes 3 = 90) (kg)

Đáp số: 90kg

Bài 5.

Phương thơm pháp giải :

- Số tròn trăm là những số có hàng chục với hàng đơn vị bởi 0.

- Nhẩm kiếm tìm những số tròn trăm gồm tổng ngay số đã mang lại, chăm chú hình giống nhau thì viết số có mức giá trị bằng nhau.