ĐỀ THI LỚP 3 KÌ 2

Sở đề thi Tân oán lớp 3 học kì 2 năm học 20đôi mươi - 2021 được soạn là 5 đề Toán lớp 3 kì 2 có giải đáp hẳn nhiên. Các đề thi được biên soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 theo Thông tứ 22. Qua kia để giúp những em học viên ôn tập cùng củng cầm cố những dạng bài tập Tân oán lớp 3 kì 2 tất cả trong đề thi lớp 3. Hi vọng tư liệu này giúp những em học viên lớp 3 tự ôn luyện cùng áp dụng các kỹ năng đã học tập vào việc giải bài tập toán thù. Chúc các em học giỏi.

Bạn đang xem: Đề thi lớp 3 kì 2

MỚI NHẤT:


Nghiêm cấm coppy cùng với mục đích thương thơm mại

Ma trận Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 theo Thông tư 22


Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 - Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 6 trong số 86 284 có mức giá trị là:

A. 6000B. 600C. 60D. 6

Câu 2: Trong các số 83 589, 83 583, 83 599, 83 514 số lớn số 1 là:

A. 83 599B. 83 514C. 83 583D. 83 589

Câu 3: Giá trị của X vừa lòng X – 7381 = 12 399 là:

A. X = 19780B. X = 19480C. X = 19520D. X = 19590

Câu 4: Số thích hợp nhằm điền vào khu vực chấm 5km = …m là:

A. 5000B. 500C. 50D. 5

Câu 5: Số 22 được viết theo số La Mã là:

A. XIIB. XXIC. XXIID. XIX

Câu 6: Giá trị của phép tính 1254 x 6 – 5473 là:

A. 2323B. 2143C. 2051D. 2245

Câu 7: Chu vi của hình vuông vắn gồm diện tích bởi 36cm2 là:

A. 16cmB. 20cmC. 24cmD. 28cm

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 12893 + 59229b) 62832 – 18492
c) 3819 x 8b) 13524 : 6

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X – 18392 = 46350 : 6b) 72731 – X = 2824 x 3

Câu 10: 8 người công nhân đào được 4200m đường. Hỏi 5 người công nhân điều đó đào được bao nhiêu mét đường? (Biết mức độ đào của mỗi công nhân như nhau).

Câu 11: Tính nhanh khô giá trị của biểu thức:

(14023 x 9 + 38942 x 8 + 13991 x 7) x (15 x 6 - 90)

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh vào giải đáp đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chữ số 2 trong các 48 289 ở trong hàng:

A. Hàng nghìnB. Hàng trămC. Hàng chụcD. Hàng solo vị

Câu 2: Trong những số 18 892, 18 293, 18 028, 18 005 số bé bỏng độc nhất vô nhị là:

A. 18 892B. 18 293C. 18 028D. 18 005

Câu 3: Giá trị của phnghiền tính 11225 x 6 bằng:

A. 65550B. 66530C. 67350D. 68540

Câu 4: Số La Mã XVII có mức giá trị bằng:

A. 17B. 27C. 18D. 28

Câu 5: Số thích hợp để điền vào vị trí chấm 7m 2dm = …mm là:

A. 2700B. 7002C. 7200D. 7020

Câu 6: Giá trị của X vừa lòng X : 3 = 17392 – 9183 là:

A. X = 22487B. X = 24627C. X = 24564D. X = 24613

Câu 7: Diện tích của hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm 8m và chiều rộng 4m là:

A. 22m2B. 38m2C. 32m2D. 36m2

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: Thực hiện phép tính:

a) 12582 + 42882 – 38293b) 98273 – 18931 x 5
c) 22665 : 5 + 18492d) 71389 – 61882 + 28492

Câu 9: Tìm X, biết:

a) X : 3 = 28922b) X x 6 = 56736

Câu 10: Lan download 5 cây viết chì không còn 12000 đồng. Hỏi giả dụ Lan tải 8 cây viết chì những điều đó thì không còn bao nhiêu tiền?

Câu 11: Từ 3 chữ số 1, 5, 8 hãy viết tất cả những số có tía chữ số (các chữ số ko được lặp lại).

Xem thêm: Letterhead Là Gì - Letter Head Là Gì

Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 – Đề số 3

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: Trong những số 52 489, 52 844, 52 535, 52 958 số bé xíu tốt nhất là:

A. 52 489B. 52 844C. 52 535D. 52 958

Câu 2: Giá trị của X thỏa mãn nhu cầu X : 4 = 18429 là:

A. X = 72472B. X = 73814C. X = 73716D. X = 72957

Câu 3: Chữ số 4 trong các 48 293 có mức giá trị là:

A. 40000B. 4000C. 400D. 4

Câu 4: khi kyên nhiều năm chỉ số 12 và kim nthêm chỉ số 5, đồng hồ đeo tay chỉ:

A. 15 giờB. 16 giờC. 17 giờD. 18 giờ

Câu 5: Số tương thích nhằm điền vào nơi chấm 12dm 3milimet = ….milimet là:

A. 1203B. 1230C. 1320D. 1302

Câu 6: Phép tính 12894 + 2284 x 5 có công dụng bằng:

A. 24864B. 24684C. 24567D. 24314

Câu 7: Diện tích của hình vuông vắn có chu vi bằng 28dm là:

A. 49m2B. 35dm2C. 28dm2D. 49dm2

II. Phần trường đoản cú luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính:

a) 37325 + 47248b) 28471 – 14824
c) 18382 x 4d) 51240 : 5

Câu 9: Tìm X, biết:

a) 93782 – X = 72837b) 24280 : X = 4

Câu 10: Để làm 5 cái áo cần phải có 40 loại cúc áo. Hỏi cùng với 125 loại áo thì nên cần cần sử dụng bao nhiêu cúc áo?

Câu 11: Dãy số sau đây tất cả từng nào số hạng?

11, 14, 17, trăng tròn, …., 92, 95, 98.

------------------

Ngoài Bộ đề thi Toán thù lớp 3 kì 2 năm học tập 20đôi mươi - 2021 trên, các em học sinh lớp 3 còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm đề thi học kì 1 lớp 3 giỏi đề thi lớp 3 kì 2 của các môn Tân oán lớp 3, Tiếng Việt lớp 3 với Tiếng Anh lớp 3 được đọc và chọn lọc. Hy vọng với phần lớn tài liệu này, các em học viên đã học xuất sắc môn Toán lớp 3 rộng.