ĐỀ THI LỚP 5 GIỮA KÌ 2

Top 3 Đề thi giữa học tập kì 2 Toán thù lớp 5 năm học 2020-2021 kèm câu trả lời, bao hàm 3 đề thi, tất cả cố nhiên cả lời giải để học sinh ôn tập, tập luyện kỹ năng nhằm mục tiêu đạt kết quả rất tốt đến kì thi giữa kì. Mời các em ttê mê khảo


Đề đánh giá thân học tập kì 2 môn Toán lớp 5

2. Đề thi thân học tập kì 2 môn Tân oán lớp 5 năm 20trăng tròn - 202một số ít 13. Đề thi thân học kì 2 môn Toán thù lớp 5 năm 20đôi mươi - 202một số 24. Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 20đôi mươi - 2021 số 3

1. Ma trận đề chất vấn môn Toán lớp 5 giữa học kì 2

TTChủ đềMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
1Số họcSố câu02010101010501
Câu số1, 23495
Số điểm1,5 đ01 đ01 đ02 đ01 đ4,5 đ02 đ
2Đại lượng và đo đại lượngSố câu010102
Câu số76
Số điểm01 đ0,5 đ1,5 đ
3Yếu tố hình họcSố câu0101
Câu số10
Số điểm01 đ01 đ
4Số đo thời gianSố câu0101
Câu số8
Số điểm01 đ01 đ
Tổng số câu0202020101020604
Tổng số0202030310
Số điểm1,5 đ02 đ3,5 đ03 đ10 đ

2. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2020 - 202một số 1

Trường:.........................

Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 giữa kì 2

Lớp: 5....

KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II NĂM 2020 - 2021MÔN TOÁN – KHỐI 5

Thời gian: 40 phút

Câu 1: Chữ số 5 trong những 254. 836 chỉ: (0,5 điểm)

A. 50 000B. 500 000C. 5 000D. 50 000 000

Câu 2: Phxay trừ 712,54 - 48,9 có kết quả đúng là: (1 điểm)

A. 70,765B. 663,64C. 223,54 chiều. 707,65

Câu 3: Lớp học gồm 32 học sinh số học cô bé 12. Hỏi số học sinh nữ chỉ chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ số học sinh cả lớp (1 điểm)

A. 34,5B. 35,4C. 37,4D. 37,5

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 15 : 1,5 + 2,5 x 0,2 là: (1 điểm)

A. 1,05B. 15C. 10,05D. 10,5

Câu 5: 1 vắt kỷ .............năm. Số tương thích điền vào vị trí chấm là: (1 điểm)

A. 100B. 300C. 250D. 200

Câu 6: Số phù hợp điền vào nơi chấm để 3m2 5dm2= …………m2 là: (0,5 điểm)

A. 3,5B. 3,05C. 30,5D. 3,005

Câu 7: Số thích hợp điền vào khu vực chnóng để 3tấn 5kg = …… tấn là: (1 điểm)

A. 30,5B. 30,05C. 3,005D. 3,05

Câu 8: Tìm x: (1 điểm)

x + 15,5 = 35,5

Câu 9: Tính: (2 điểm)

a) 6 giờ 32 phút ít + 3 giờ 5 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút 22 giây

c) 5 phút ít 6 giây x 5

d) 1/2 tiếng 15 giây : 5

Câu 10: (1 điểm)

Một hình thang bao gồm đáy bự 120dm, lòng bé bỏng 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích S hình thang đó.


2.1. Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Tân oán lớp 5 năm 20trăng tròn - 2021 số 1

Câu1234567
Ý đúngABDDABC
Điểm0,5 điểm1 điểm1 điểm1 điểm1 điểm0,5 điểm1 điểm

Câu 8: Tìm x: (1điểm)

x + 15,5 = 35,5

x = 35,5 – 15,5

x = 20

Câu 9: Tính: (2điểm)

a) 6 tiếng 32 phút ít + 3h 5 phút = 9 giờ 37 phút

b) 33 phút 35 giây - 25 phút ít 22 giây

= 8 phút 13 giây

c) 5 phút ít 6 giây x 5 = 25 phút ít 30 giây

d) nửa tiếng 15 giây : 5 = 6 phút 3 giây

Câu 10: (1 điểm) Một hình thang bao gồm lòng phệ 120dm, lòng bé 80dm, độ cao 40dm. Tính diện tích hình thang kia.

Bài giải:

Diện tích hình thang là:

(1trăng tròn + 80) x 40 : 2 = 4000 (dm2)

Đáp số: 4000 dm2

3. Đề thi giữa học kì 2 môn Tân oán lớp 5 năm 20đôi mươi - 202một số 2

Phần 1. Trắc nghiệm: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Bài 1. (0,5đ): Phân số 5/8 viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 62,5

B. 6,25

C. 0,625

D. 0,0625

Bài 2. (0,5đ): Số tương thích điền vào địa điểm chấm: 12m3 40dm3 = ..... m3

A. 12,4

B. 12,004

C. 12,040

D. 1240

Bài 3.(1 đ): Số thập phân phù hợp nhằm điền vào vị trí chấm: 15 phút=….giờ là:

A. 2,5

B. 0,25

C. 5,2

D. 0,025

Bài 4. (0,5đ): Một hình thang bao gồm độ nhiều năm nhì lòng lần lượt là 26cm với 64centimet, độ cao là 7,2 dm. Diện tích hình thang là:

A. 3240 cm2

B. 34trăng tròn cm2

C. 2430 cm2

D. 2043 cm2

Bài 5.

Xem thêm: Công Nghệ Triệt Lông Shr Là Gì ? Khác Biệt Giữa Opt & Shr Trong Triệt Lông

(0,5đ): Số thích hợp vào địa điểm chấm: 2,4 tiếng =…phút

A. 90 phút

B. 1đôi mươi phút

C. 160 phút

D. 144 phút

Bài 6. (1đ): Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm 9dm, chiều rộng lớn 8dm, chiều cao 6dm là:

A. 432 dm3

B. 432 dm

C. 432 dm2

D. 4,32 dm3

Phần 2. Tự luận

Bài 1. Đặt tính rồi tính (2đ):


a, 3 giờ 9 phút + 8 giờ 12 phút

b, 15 giờ 42 phút ít -7 giờ đồng hồ 30 phút

c, 3 phút ít 15 giây x 3

d, 18 tiếng 36 phút: 6

Bài 2. (1đ) Tính bằng phương pháp thuận tiện

9,5 x 4,7 + 9,5 x 4,3 + 9,5

Bài 3.(2đ): Một căn uống chống mẫu thiết kế vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 4,5m; chiều rộng lớn 3,5m cùng độ cao 4m. Người ta quét vôi tường xung quanh căn uống chống với trần nhà. Hỏi diện tích S nên quét vôi là bao nhiêu mét vuông, biết tổng diện tích các cửa là 7,8 mét vuông.

Bài 4 (1đ).Hình vỏ hộp chữ nhật Phường. được xếp vày những hình lập pmùi hương nhỏ cân nhau. Nếu tô màu sắc toàn bộ các khía cạnh của hình P thì số hình lập phương nhỏ được tô nhị khía cạnh là bao nhiêu hình?

3.1. Đáp án đề thi thân học tập kì 2 môn Toán thù lớp 5 năm 20trăng tròn - 202một số 2

Phần 1. Trắc nghiệm:

Bài 1 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 2 (0,5 điểm): Khoanh vào C

Bài 3 (1 điểm): Khoanh vào B

Bài 4 (0,5 điểm): Khoanh vào A

Bài 5 (0,5 điểm): Khoanh vào D

Bài 6 (1 điểm): Khoanh vào A

Phần 2. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Mỗi phép tính đúng cho 0,5 đ

a. 11 giờ 21 phút

b. 8 giờ 12 phút

c. 9 phút 45 giây

d. 3 giờ 12 phút

Bài 2 (1 điểm):

= 9,5 x (4,7 + 4,3+ 1)

= 9,5 x 10

= 95

Bài 3 (2 điểm):

Bài giải

Diện tích xung quanh căn uống phòng đó là:

(4,5 + 3,5) x 2 x 4= 64 (m2)

Diện tích nai lưng của cnạp năng lượng phòng đó là:

4,5 x 3,5 = 15,75 (m2)

Diện tích đề xuất quét vôi của cnạp năng lượng chống kia là:

64 + 15,75 – 7,8 = 71,95 (m2)

Đáp số: 71,95 m2

Bài 4 (1 điểm): trăng tròn hình

4. Đề thi giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 20trăng tròn - 202một số ít 3

Câu 1: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

“Năm phẩy ko trăm linc bảy mét khối” được viết là:

A. 5,0007 m3

B. 5,007 m3

C. 5,07 m3

D. 5,7 m3

Câu 2: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2

Chữ số 5 trong các 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 500 000

C. 5 000

D. 50 000 000

Câu 3 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M2


Số thập phân gồm: “Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm” được viết là:

A. 32,805

B. 32810,50

C. 32,85

D. 85,32

Câu 4 (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M3

Tìm x: x + 2,7 = 8,9 + 9,4

A. x = 15,76

B. x = 15,6

C. x = 14,67

D. x = 16,6

Câu 5: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M2

Số thích hợp điền vào chỗ chnóng của 3 m3 76 dm3 = ......... m3 là:

A. 3,76

B. 3,760

C. 37,6

D. 3,076

Câu 6: (1đ) Đặt tính cùng tính: M3

a/ 5 phút ít 6 giây x 5

b/ 30 phút 15 giây : 5

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, không nên ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 tháng

b/ 12 tiếng đồng hồ 24 phút – 5 giờ 37 phút = 6 giờ 47 phút

c/ 3 giờ 22 phút x 4 = 13 giờ 28 phút

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút ít 3 giây

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý trả lời đúng: M1

Một bánh xe ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy 2 lần bán kính của bánh xe cộ ô tô là:

A. 1,69 m

B. 2,6 m

C. 2,8 m

D. 1,3 m

Câu 9 (1đ) Có cha xe chsống gạo, xe cộ thứ nhất chngơi nghỉ được 10,5 tấn, xe pháo thiết bị hai chsống được rất nhiều hơn xe cộ đầu tiên 1,7 tấn với ít hơn xe pháo máy ba 1,1 tấn. Hỏi mức độ vừa phải từng xe cộ chở được bao nhiêu tấn? M3

Câu 10: (1đ) Một phòng học tập bản thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 10m, chiều rộng lớn 6m, chiều cao 5m . Người ta quét vôi phía bên trong tư bức tường bao bọc phòng học và trần nhà. Hỏi diện tích nên quét vôi là bao nhiêu mét vuông , biết tổng diện tích những cửa là 7,8 m2. M4

4.1. Đáp án Đề thi giữa học kì 2 môn lớp 5 môn Tân oán số 3

Câu 1. Chọn B

Câu 2. Chọn A

Câu 3. Chọn C

Câu 4. Chọn B

Câu 5. Chọn D

Câu 7: (1đ) Đúng ghi Đ, sai ghi S: M3

a/ 8 năm 4 mon – 5 năm 7 tháng = 3 năm 9 mon S

b/ 12 tiếng 24 phút ít – 5 giờ 37 phút ít = 6 giờ 47 phút Đ

c/ 3 giờ 22 phút ít x 4 = 13 giờ 28 phút Đ

d/ 28 phút 15 giây : 5 = 5 phút 3 giây S

Câu 8: (1đ) Hãy khoanh tròn vào ý vấn đáp đúng: M1

Một bánh xe pháo ô tô có bán kính 1,3 m. Vậy đường kính của bánh xe pháo ô tô là: Chọn B

Câu 9 (1đ) Có cha xe pháo chlàm việc gạo, xe thứ nhất chsinh sống được 10,5T, xe cộ thứ hai chsống được rất nhiều hơn xe trước tiên 1,7T và ít hơn xe cộ trang bị tía 1,1 tấn. Hỏi vừa đủ mỗi xe chsinh sống được từng nào tấn? M3

Bài giải

Số tấn gạo xe pháo đồ vật nhì chở được:

10,5 + 1,7 = 12,2 (tấn)

Số tấn gạo xe sản phẩm công nghệ ba chở được:

12,2 + 1,1 = 13,3 (tấn)

Trung bình mỗi xe chsinh sống là:

(10,5 + 12,2 + 13,3) : 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

Câu 10: (1đ) Một phòng học tập những thiết kế hộp chữ nhật bao gồm chiều dài 10m, chiều rộng lớn 6m, độ cao 5m. Người ta quét vôi bên trong bốn bức tường chắn xung quanh phòng học tập cùng xà nhà. Hỏi diện tích cần quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích S những cửa là 7,8 mét vuông. M4

Bài giải

Diện tích xung quanh phòng học:

(10 + 6) x 2 x 5 = 160 (m2)

Diện tích è nhà:

10 x 6 = 60 (m2)

Diện tích nên quét vôi là:

160 + 60 – 7,8 = 212,2 (m2)


Đáp số: 212,2 m2

* Lưu ý cho những bài giải toán:

- Nếu giải mã sai, phxay tính đúng thì xung quanh điểm phxay tính đó.

- Nếu lời giải đúng phxay tính không nên thì tính điểm giải thuật bằng một phần hai số điểm của phnghiền tính đó.

Sai đơn vị chức năng trừ 0,25 điểm toàn bài bác.

Mời bạn đọc thuộc đọc thêm tại mục dạy dỗ huấn luyện và đào tạo vào mục biểu mẫu mã nhé.