ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 2 MÔN TIẾNG ANH FAMILY AND FRIENDS

Bạn đang xem phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và thiết lập ngay bản tương đối đầy đủ của tư liệu trên trên đây (259.86 KB, 7 trang )


ĐỀ THI HỌC KÌ 1 MƠN TIẾNG ANH LỚP 2

NĂM HỌC 2020 - 2021 CÓ ĐÁP.. ÁN

Đề thi tiếng Anh lớp 2 học tập kỳ 1 family & friends gồm đáp án - Đề số 1

I. Read & match.

1. What is this? A. My name is My Le.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2 môn tiếng anh family and friends

2. Is that your ball? B. Yes, it is.3. What is your name? C. It is on the bed.

4. Is he a student? D. It is a kite.

5. Where is your teddy bear? E. No, he isn"t.

II. Fill the blank.

a/ an/ is/ yes/ hand/

1. This is my _____. There are five fingers.

2. It"s ____ eraser.

3. Is this Tom? - _____, it is.

4. There is _____ pen on the table.

5. Where _____ your book?


III. Reorder.

1. that/ eraser/ Is/ an/ ?/

________________________

2. isn"t/ No, / it/ ./


(2)

3. doll/ Where/ your/ is/ ?/

________________________

4. under/ It"s/ box/ the/ ./

________________________

5. a/ teacher/ is/ She/ ./

________________________

ĐÁP ÁN

I. Read & match.

1 - D; 2 - B; 3 - A; 4 - E; 5 - C;

II. Fill the blank.

1 - hand; 2 - an; 3 - Yes; 4 - a; 5 - is;


III. Reorder.

1 - Is that an eraser?

2 - No, it isn"t.

3 - Where is your doll?

4 - It"s under the box.

5 - She is a teacher.

Đề thi học kì 1 family and friends 2 bao gồm câu trả lời - Đề số 2

I. Look và read. Put a (√) or a (X).There is an example.


(3)

1

2.

3.

4.

I. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

0.

Xem thêm: Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng Lành Mạnh, Bài 6: Xây Dựng Tình Bạn Trong Sáng, Lành Mạnh


This is my ball.

This is my doll.

This is my train.

This is my kite.

This is my teddy bear.

g r nd a m a


(4)

1.

2.

3.

4.

III. Order the words. There is one example.

0. She"s / student. / a/

She’s a student.

1. my / It’s / ice cream. / brother’s


______________________________

2. isn’t / a / She / teacher.

______________________________

3. slide. / It’s / the / under

_______________________________

4. your / teddy bear? / Where’s

_______________________________

___ ___ ___ ___

y e e s

d l o l

___ ___ ___ ___

___ ___ ___ ___

c r a


(5)

5. is / This / my / mom.

_______________________________


6. a / He’s / farmer.

_______________________________

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.There

are two examples.

0.How many boys are there? two 0.Where is the girl? on the slide

1. Where are the children? in a __________2. What is in the boy’s hvà ? a __________3. What is in the water? a __________


(6)

ĐÁP ÁN

I. Look and read. Put a (√) or a (X).There are two examples.

1 - V; 2 - X; 3 - V; 4 - X

II. Look at the pictures. Look at the letters. Write the words. There is one

example.

1 - hand; 2 - eyes; 3 - doll; 4 - car

III. Order the words. There is one example.

1 - It’s my brother’s ice-cream.

2 - She isn’t a teacher.

3 - It’s under the slide.

4 - Where’s your teddy bear?

5 - This is my mom.

6 - He’s a farmer.

IV. Look at the pictures and read the questions. Write one-word answers.

There are two examples.

1 - pool

2 - ball

3 - duck

4 - doll

5 - kite


(7)

Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu Tiếng Anh lớp 2 trên đây:

các bài tập luyện Tiếng Anh lớp 2 theo từng Unit:


Tài liệu liên quan


*
Đề thi xuất sắc nghiệp THPT năm trước đó môn Tiếng Pháp (Hệ chuẩn chỉnh với nâng cao) - Có câu trả lời 24 339 0
*
Tải Đề thi giữa kì 1 lớp 8 môn giờ Anh năm 20đôi mươi - 2021 số ít 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 8 giữa học kì 1 tất cả câu trả lời 11 112 0
*
Tải Đề thi thân học kì 1 lớp 8 môn Anh năm 20đôi mươi - 2021 số 2 - Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 8 thân học kì 1 có câu trả lời 11 61 0
*
Tải Đề thi thân học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 11 ngôi trường THPT Đường Nguyễn Trãi, Thái Bình năm 20trăng tròn - 2 Đề đánh giá giờ Anh lớp 11 giữa học kì 1 có đáp án 12 191 0
*
Tải 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 7 môn giờ đồng hồ Anh new ngôi trường trung học cơ sở Đồng Tiến bao gồm câu trả lời - Đề đánh giá học kì 1 môn tiếng Anh lớp 7 16 41 0
*
Tải Sở đề khám nghiệm học tập kì 1 môn giờ đồng hồ Anh 7 có file nghe - 2 Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 7 học kì 1 bao gồm đáp án + file nghe mp3 17 130 1
*
Tải 2 Đề thi học kì 1 môn giờ Anh lớp 10 Mới trường THPT Đa Phúc, Thành Phố Hà Nội tất cả câu trả lời - Sở đề thi giờ Anh lớp 10 học kì 1 gồm lời giải - 2 Đề 16 112 0
*
Tải Đề thi học tập kì 1 lớp 12 môn giờ Anh năm 20trăng tròn - 2021 số 2 - Đề thi tiếng Anh lớp 12 học tập kì 1 gồm lời giải 10 58 1
*
Tải Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp một năm học tập 2019 - 2020 theo Thông tư 22- Đề 2 - Đề đánh giá học kì 1 môn Tân oán lớp 1 bao gồm lời giải cùng ma trận 4 47 0
*
Tải Đề thi học tập kì 1 môn Tiếng Việt lớp một năm 2019 - 2020 theo Thông bốn 22 - Đề 2 - Đề bình chọn học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 1 bao gồm câu trả lời và ma trận 6 61 0
*


Tài liệu chúng ta search tìm vẫn chuẩn bị cài về


(298.63 KB - 7 trang) - Tải 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn tiếng Anh sách Family và Friends 2 - Bộ đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 2 học kì 1 bao gồm lời giải - 2 Đề
Tải phiên bản tương đối đầy đủ ngay lập tức
×