DE THI TIẾNG ANH LỚP 3 KÌ 2 NĂM 2021

Sở đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông bốn 22 có 2 đề thi tất cả lời giải tất nhiên, góp thầy cô tìm hiểu thêm nhằm tạo ra đề thi học tập kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của bản thân mình.

Bạn đang xem: De thi tiếng anh lớp 3 kì 2 năm 2021

Với 2 đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 3, còn hỗ trợ những em học viên lớp 3 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, rồi đối chiếu tác dụng dễ ợt rộng. Mời thầy cô và những em cùng mua miễn phí bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 nhé:


Đề thi học kì II môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT…….TRƯỜNG PTDTBT TH & THCS…….Đề chủ yếu thức(Đề thi gồm 03 trang)

quý khách hàng đang xem: Sở đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3 năm 2021 – 2022 theo Thông tứ 22

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ IIMôn: Tiếng Anh 3Năm học: 2021 – 2022Thời gian: 40 phút ít (không đề cập giao đề)


LISTENING (4 points)

PART 1. Listen & match. (1,5 points)

There is one example: Example: You hear: I have sầu a truck

*

PART 2. Listen và tichồng (X ) the picture(1 point)

*

3. What’s your mother doing now?

*

4. What’re they doing?

*

PART 3. Listen & number (1- 5) (1,5 points)

0a. I have many pets.
b. I have sầu two dogs và a mèo.
c. Do you have sầu any pets?
d. What pets vì you have sầu ?
e. Yes, I bởi.
f. I lượt thích them very much .

READING: (2 points)

PART 1: Read & match. (1pt).

*

PART 2: Look và read. Put a tick (√ ) or cross (x) in the box. (1pt).


*

*


1. They are reading book. ☐

2. She is cleaning the ☐

3. It is ☐

4. This is my house. ☐


WRITING (2 points)

PART 1: Put the words in order. (1pt).

Example: 0. This/ a / living /is/ room.

⇒ This is a living room.

Xem thêm: Hì, Mẹ Bầu Nào Có 10 Dấu Hiệu Mang Thai Bé Trai + Webtretho, Dấu Hiệu Mang Thai Bé Trai Và Bé Gái

1. over/ there/ garden/ a/ is/ there.

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. many/ are/ chairs/ how/ there?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

3. playing / park / I / football/the / am / in

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. in/ are/the/ they/ cage

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

PART 2: Write about you: (1pt)

Example: 1. How old is your father?

⇒ He is forty.

1. Do you have sầu any toys?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

2. Do you have any pets?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

3. What pets bởi you have?

⇒……………………………………………………………………………………………………………………..

4. Where’s Dien Bien?

⇒…………………………………………………………………………………………………………………….

SPEAKING ( 2 points )

PART 1.

What’s your name?

PART 2. Talking about your family.

What does your father do?

What does your mother do?

Do you love sầu your family?

PART 3. Describing picture.

– Who are they?

– Where are they?

– How many people are there in the picture?

– Are they a happy family?

*