Download đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4

Bộ 9 đề thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 gồm giải đáp + tệp tin nghe được Mực Đỏ xem tư vấn với đăng thiết lập, giúp thầy/cô tìm hiểu thêm để chế tạo đề cưng cửng ôn tập, đề thi thời điểm cuối năm. 9 đề thi học kì 2 môn giờ Anh có câu trả lời + file…

Bộ 9 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4 tất cả đáp án + tệp tin nghe được Mực Đỏ sưu tầm với đăng tải, giúp thầy/cô tsi khảo để xây dựng đề cương ôn tập, đề thi cuối năm.

Bạn đang xem: Download đề thi học kì 2 môn tiếng anh lớp 4

9 đề thi học kì 2 môn tiếng Anh có đáp án + file nghe góp học sinh ôn tập, củng cố kiến thức để chuẩn bị mang đến kì thi cuối năm.


Mục lục bài bác viết


Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + tệp tin nghe – Đề số 1

I. LISTENING

Task 1. Listen và tick. There is one example.

Example:


*
*
*
*
*

Task 3. Listen and circle the correct answers. There is one example.

Xem thêm: Đặt Tên Phúc Nhật - Ý Nghĩa Của Tên Phúc Nhật

Key:1. B 2. C 3. A 4. C 5. B

II. READING AND WRITING

Task 1. Look & write. There is one example.

1. swyên 2. football 3. seafood 4. badminton 5. boat cruise

Task 2. Order the words. There is one example.1. What are you going khổng lồ bởi vì there?2. I’m going to lớn explore caves in the mountains.3. We are going khổng lồ fly kites in the countryside.4. Are you going lớn take a boat cruise?5. Where are you going this summer holiday?

Task 3. Read and write YES or NO. There is one example (0).

1. YES 2. NO 3. YES 4. NO 5. NO

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + tệp tin nghe – Đề số 2

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 tất cả đáp án + tệp tin nghe – Đề số 3

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 4

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 tất cả đáp án + file nghe – Đề số 5

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe – Đề số 6

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 gồm đáp án + file nghe – Đề số 7

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + file nghe – Đề số 8

Đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 bao gồm đáp án + tệp tin nghe – Đề số 9

Tải về bộ 9 đề thi Tiếng Anh lớp 4 cuối học kì 2 có đáp án + file nghe