ĐỀ THI TOÁN LỚP 1 HỌC KỲ 2

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Toán thù số 2Sở đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 1 năm 2018 – 2019 theo Thông tứ 22

Bộ đề thi cuối học kì 2 môn Tân oán lớp 1

Đề bài: Đề thi học kì 2 lớp 1 môn Tân oán năm học tập 2018 – 2019

Khoanh tròn vào vần âm trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục nhỏ bé duy nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức khắc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phxay tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong mỗi tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm: Chân Dung Cô "Con Gái Rượu" Của Thuyết “Buôn Vua”, Chân Dung Cô Con Gái Rượu Của Thuyết “Buôn Vua”

Thứ đọng bảy, công ty nhật

B. Thđọng nhì, đồ vật bố, máy tư

C. Thđọng nhì, máy bố, sản phẩm tư, vật dụng năm

D. Thứ nhì, sản phẩm ba, lắp thêm bốn, sản phẩm công nghệ năm, thứ sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm sinh sống trong hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số phù hợp điền vào ô trống là: trăng tròn + 65 = … + đôi mươi (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phxay tính với tác dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài xích toán thù (Mức 3)

Cây bòng đơn vị Nam tất cả 65 trái, ba đang hái xuống 34 quả để buôn bán. Hỏi trên cây bòng công ty Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số tương thích vào nơi chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99