ĐỀ THI TOÁN LỚP 2 HỌC KỲ 1 NĂM 2019 2020

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 2019 – 20trăng tròn bao gồm đáp án là tư liệu ôn tập giúp các thầy cô cùng những bậc phú huynh cho những em học sinh ôn tập và ra đề thi học kì 1 lớp 2 hiệu quả độc nhất.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1 năm 2019 2020

Chúc những em học tốt cùng thi giỏi.


Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2019 – 2020 tất cả đáp án

1. Đề bài Đề thi học kì 1 môn Tân oán lớp hai năm 2019 – 20đôi mươi – Đề 12. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp hai năm 2019 – 2020 – Đề 13. Đề bài bác Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 24. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2019 – 20đôi mươi – Đề 25. Đề bài: Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp hai năm 2019 – 20trăng tròn – Đề 36. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3

1. Đề bài xích Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp hai năm 2019 – 20trăng tròn – Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Khoanh vào vần âm trước câu vấn đáp đúng

Câu 1. Số ngay tức thì trước của 80 là:

A. 79

B. 80

C. 81

D. 82

Câu 2. Số phù hợp điền vào khu vực chnóng 60 centimet = …. dm là:

A. 6 dm

B. 6

C. 60

D. 6 cm

Câu 3. Dãy số như thế nào dưới đây được viết theo máy từ tự béo mang đến bé là:

A. 46; 37; 52; 28

B. 28; 37; 46; 52

C. 52; 46; 37; 28

D. 52; 37; 46; 28

Câu 4. Số to hơn 74 và nhỏ hơn 76 là:

A. 73

B. 77

C. 75

D. 76

Câu 5. Hiệu của 64 với 31 là:

A. 33

B. 77

C. 95

D. 34

Câu 6. Hồng có 22 quyển truyện tranh. Nếu lấy sút của Hồng 5 quyển thì sót lại từng nào quyển truyện tranh?

Hồng còn lại số quyển truyện tranh là:

A. 27

B. 17

C. 22

D. 15

II. PHẦN TỰ LUẬN: 7 điểm

Bài 1. (2 điểm) Tìm x, biết:

x + 15 = 41

x – 23 = 39

Bài 2. (2 điểm) Đặt tính rồi tính

44 + 37

95 – 58

38 + 56

66 – 8

Bài 3. (1,5 điểm) Hình vẽ bên tất cả từng nào tđọng giác?

Bài 4. (1,5 điểm). Có nhì thùng dầu. Thùng thứ nhất cất 33 lkhông nhiều dầu. Thùng thứ nhất chứa nhiều rộng thùng trang bị nhì 8 lkhông nhiều dầu. Hỏi thùng thứ nhì chứa bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

2. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 2019 – 20đôi mươi – Đề 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. A. 79

Câu 2. B. 6

Câu 3. C. 52; 46; 37; 28

Câu 4. C. 75

Câu 5. A. 33

Câu 6. B. 17

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1.

a. x + 15 = 41

x = 41 – 15

x = 26

b. x – 23 = 39

x = 39 + 23

x = 62

Bài 2.

44 + 37 = 81

95 – 58 = 37

38 + 56 = 94

66 – 8 = 58

Bài 3. Hình vẽ mặt gồm 3 tứ đọng giác.

Xem thêm: Số Cif Trong Ngân Hàng Là Gì ? Phương Thức Hoạt Động Của Số Cif Như Thế Nào?

Bài 4. Thùng đồ vật hai cất số lít dầu là:

33 – 8 = 27 (l)

Đáp số: 27 lkhông nhiều dầu.

3. Đề bài xích Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp hai năm 2019 – 20trăng tròn – Đề 2

Bài 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

a/ 85 – 39 =?

A. 45

B. 46

C. 55

D. 56

b/ 29 – 5 + 15 =?

A. 49

B. 39

C. 19

D. 9

Bài 2: Viết những số vào ô trống

Đọc

Viết

Chín mươi chín

Bảy mươi hai

Bài 3: Đặt tính rồi tính

43 + 57

26 + 38

92 – 75

100 – 62

Bài 4: Tìm x

a/ x – 22 = 38

b/ x + 14 = 31 + 6

c/ 56 – x = 16

d/ x+ 12 = 34 – 11

Bài 5: Một cửa hàng buổi sáng sớm bán tốt 45 ki-lô-gam đường, chiều tối bán tốt thấp hơn buổi sáng sớm ki-lô-gam mặt đường. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán được từng nào ki-lô-gam đường?

Bài 6: Hình vẽ mặt có mấy hình tam giác?

Hình vẽ bên trên có…………. hình tam giác.

4. Đáp án Đề thi học tập kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 2019 – 20trăng tròn – Đề 2

Bài 1:

a/ B. 46

b/ B. 39

Bài 2:

Đọc

Viết

Chín mươi chín

99

Bảy mươi hai

72

Bài 3:

43 + 57 = 100

26 + 38 = 64

92 – 75 = 17

100 – 62 = 38

Bài 4:

a/ x – 22 = 38

x = 38 + 22

x = 60

b/ x + 14 = 31 + 6

x + 14 = 37

x = 37 – 14

x = 23

c/ 56 – x = 16

x = 56 -16

x = 40

d/ x + 12 = 34 – 11

x + 12 = 23

x = 23 – 12

x = 11

Bài 5:

Buổi chiều shop kia bán được số ki lô gam con đường là:

45 – 24 = 21 (kg)

Đáp số: 21 ki-lô-gam đường

Bài 6:

Hình vẽ bên trên bao gồm 6 hình tam giác.

5. Đề bài: Đề thi học kì 1 môn Toán thù lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3

(Thời gian làm cho bài xích 40 phút)

Câu 1: Phxay tính nào dưới đây bao gồm hiệu quả nhỏ hơn 7

A. 13 – 7

B. 13 – 6

C. 13 – 5

D. 13 – 4

Câu 2: “Năm mươi lăm đề – xi – mét” viết là:

A. 35 cm

B. 35dm

C. 55 cm

D. 55 dm

Bài 3. Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

a) Số tam giác vào hình trên

A: 2

B: 3

C: 4

D: 5

b) Số tứ giác trong hình bên trên là

A: 1

B: 2

C: 3

D: 4

Bài 4: Tính:

15 kilogam + 5 kilogam =

27 kilogam – 7 kg =

36 kg + 6 kg =

38 kilogam – 4 kg =

49 kg + 16 kg =

65 kilogam – 25 kg =

Bài 5: Thùng trước tiên có 19 lkhông nhiều dầu, thùng thiết bị hai gồm ít hơn thùng trước tiên 4 lít dầu. Hỏi thùng trang bị nhì bao gồm bao nhiêu lkhông nhiều dầu?

Bài 6: Bạn Hoàng gồm 36 viên bi, các bạn Bắc tất cả 54 viên bi. Hỏi cả cặp đôi gồm từng nào viên bi?

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39. Hãy lập các phxay tính đúng.

6. Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 2020 – Đề 3

Bài 1.

A. 13 – 7

Bài 2:

D. 55 dm

Bài 3.

a) B: 3

b) C: 3

Bài 4:

15 kg + 5 kilogam = 20 kg

27 kg – 7 kg = 20 kg

36 kg + 6 kg = 42 kg

38 kilogam – 4 kilogam = 34 kg

49 kg + 16 kilogam = 65 kg

65 kilogam – 25 kg = 40 kg

Bài 5:

Thùng thứ nhì tất cả số lít dầu là:

19 – 4 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít dầu.

Bài 6:

Cả đôi bạn trẻ bao gồm số viên bi là:

36 + 54 = 90 (viên bi)

Đáp số: 90 viên bi.

Bài 7: Với 3 chữ số: 16, 23, 39, các em vẫn lập được những phnghiền tính sau:

16 + 23 = 39

39 – 16 = 23

39 – 23 = 16.

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 năm 2019 – 20đôi mươi gồm bao gồm 12 đề thi, có trắc nghiệm với từ luận cùng với các chủ đề tương xứng, các thầy cô yêu cầu cho những em tập luyện năng lực nhằm các em vắt được toàn cục kiến thức và kỹ năng công tác Tân oán lớp 2, Tiếng Việt lớp 2.

Trên đây, Tài Liệu 247 đang giới thiệu cho tới những em Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp hai năm 2019 – 2020 có lời giải. Trong khi, các em có thể bài viết liên quan tư liệu môn Tiếng Việt 2 cùng giải toán thù lớp 2 tuyệt Tiếng Anh lớp 2, Giải Tự nhiên với làng mạc hội 2, Bài tập vào ngày cuối tuần lớp 2,…. để học tập xuất sắc rộng các lịch trình của lớp 2.


những dạng đề thi lớp 2đề thi lớp 2 2022đề thi lớp 2 bộ kết nốiđề thi lớp 2 học tập kì 1 năm 2021đề thi lớp 2 tập 1