Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Khoanh vào vào chữ cái đặt trước giải pháp trả lời đúng tốt nhất cho mỗi câu hỏi bên dưới đây:

Câu 1.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 2 học kỳ 1

Kết quả của phxay tính 45 + 55 là:

A. 99

B. 100

C. 91

D. 95

Câu 2. Kết trái của phnghiền tính 99 - 43 là:

A. 54

B. 55

C. 56

D. 57

Câu 3. Tuần này, đồ vật nhị là ngày 3 tháng 12. Tuần sau, trang bị bố là ngày nào?

A. Ngày 7 tháng 12

B. Ngày 8 tháng 12

C. Ngày 9 mon 12

D. Ngày 10 mon 12

Câu 4. Hình sau có:

*
*
*

A. 2 tam giác

B. 3 tam giác

C. 4 tam giác

D. 5 tam giác

Câu 5. Trong phép cùng có tổng bằng 19, số hạng đầu tiên bởi 9. Hỏi số hạng đồ vật nhì bởi bao nhiêu?

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

Câu 6. Số tức khắc trước của 76 là số nào?

A. 74

B. 75

C. 76

D. 77

B. Phần từ bỏ luận : Làm những bài tập sau:

Câu 7.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Subscriptions Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Subscription Fee Là Gì

(1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a, 25 + 9 b, 100 – 16

Câu 8. (1 điểm) Tìm x

a, x + 5 = 22 b, x – 15 = 25

Câu 9. (1 điểm) Bao gạo nặng trĩu 54 kg, bao ngô khối lượng nhẹ hơn bao gạo 17 kilogam. Hỏi bao ngô khối lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Câu 10. (1 điểm) Em hãy tính hiệu của số nhỏ dại độc nhất vô nhị gồm nhị chữ số và số lớn số 1 có một chữ số.

Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: Toán 2 - Chân ttránh sáng tạo

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì 1 đề số 2

A. Phần trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: Số lớn số 1 gồm nhì chữ số là:

A. 10

B. 90

C. 99

D. 100

Câu 2: Số ngay tức khắc trước của 69 là:

A. 60

B. 68

C. 70

D. 80

Câu 3: Hiệu là 8, số trừ là 24, số bị trừ là:

A. 16

B. 33

C. 32

D. 18

Câu 4: 28 + 72 – trăng tròn = … Kết quả của phép tính là:

A. 60

B. 100

C. 70

D. 80

Câu 5: Chuông reo vào học tập thời gian 7 giờ đồng hồ. quý khách An đến trường lúc 8 giờ đồng hồ. Vậy An đi học muộn bao nhiêu phút?

A. 10

B. 30

C. 40

D. 60

Câu 6: 1 ngày bao gồm.... giờ. Số bắt buộc điền vào nơi chấm là:

A. 12

B. 24

C. 14

D. 15

Câu 7: Hình dưới đây có mấy hình tứ đọng giác?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8:Trong sân vườn gồm 45 cây ổi, số cây ổi ít hơn số lượng kilomet na là 18 cây. Hỏi vào sân vườn gồm tất cả bao nhiêu cây na?

A. 63 cây.

B. 27 cây

C. 62 cây

D. 28 cây

B. Phần từ bỏ luận: (6 điểm)

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 29 + 27 59 + 31 b. 70 - 35 81 - 37

Câu 2: (1 điểm) Tìm x

a. x - 28 = 44 b. 100 – x = 36

Câu 3: (2 điểm)Một cửa hàng buổi sáng bán được 57 ki-lô-gam gạo. Buổi chiều bán được nhiều rộng buổi sáng 18 ki-lô-gam gạo. Hỏi buổi chiều bán được từng nào ki-lô-gam gạo?

Câu 4: (1 điểm)Tìm một trong những hiểu được mang số kia cùng với 35 thì được số gồm hai chữ số giống như nhau cơ mà tổng nhì chữ số đó bởi 18.