ĐỀ THI TOÁN LỚP 4 GIỮA HỌC KÌ 1

Đề thi Toán thù 4 Giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 bao gồm giải đáp (5 đề)

Với Đề thi Toán thù 4 Giữa kì 1 nâng cao năm 2021 - 2022 có câu trả lời (5 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán thù 4 của những ngôi trường trên toàn nước để giúp học viên có kế hoạch ôn luyện từ bỏ kia đạt điểm cao trong số bài thi Toán thù lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 giữa học kì 1

*

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề điều tra quality Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(nâng cao - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số Năm mươi triệu sáu trăm linch sáu ngàn chín trăm hai mươi lăm viết là:

A: 5 606 925

B: 50 606 925

C: 506 606 925

D: 56 069 205

Câu 2: Số lớn nhất trong số số 8 460 524; 8 549 999; 7 587 542; 8 460 542

A: 8 460 542

B: 8 460 524

C: 8 459 999

D: 7 587 542

Câu 3: Trong những số sau đây, số như thế nào có chữ số 5 biểu lộ 5000?

A: 550 000

B: 23 025 356

C: 5 278 855

D: 2 556 505

Câu 4: Số thích hợp để điền vào chỗ chnóng của 10T 10kilogam = ..............kilogam là:

A:1010B: 100 010C: 10 010D: 101 000

Câu 5: Số thoải mái và tự nhiên nhỏ bé duy nhất gồm năm chữ số được viết trường đoản cú bố chữ số khác nhau là:

A: 10234B: 10002C: 10000D: 10001

Câu 6: Trung bình cùng của nhì số lẻ liên tiếp là 78. Số nhỏ là:

A: 156B: 77C: 154D: 80

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S

2 tấn 200kg = 2020kg
1 tấn thóc nặng nề hơn 1 tấn bông
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg
1 tấn 3 kg = 1003kg

Câu 2: Tìm số.

*
*
*
*

Câu 3: Số vừa phải cùng của 5 số là 162. Số lắp thêm năm gấp đôi số trang bị tư, số thứ tứ bởi vừa phải cùng của tía số thứ nhất. Tìm số trang bị bốn và số sản phẩm năm.

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A B C B B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

2 tấn 200kg = 2020kg S
1 tấn thóc nặng rộng 1 tấn bông S
4 tấn trăng tròn kg > 4020kg S
1 tấn 3 kg = 1003kg Đ

Câu 2 (2 điểm):

*
*
*
*

Câu 3 (3 điểm):

Số thiết bị tư là : 135

Số sản phẩm công nghệ năm là: 270

Phòng Giáo dục và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Tìm x biết x : 3 = 4873

A.14609

B. 14619

C. 14629

D. 14639

Câu 2: Kết quả phép tính (47028 + 36720) + 43256 là:

A.127004

B. 40492

C. 53564

D. 32948

Câu 3: Hùng gồm một số trong những tiền, Hùng đã tiêu không còn 45000 đồng. Vậy nên số chi phí còn sót lại bởi 3/5 số chi phí sẽ tiêu. Hỏi lúc đầu Hùng bao gồm bao nhiêu tiền?

A.27000 đồng

B. 36000đồng

C. 72000đồng

D. 10000 đồng

Câu 4: Thứ từ bỏ tiến hành những phxay tính vào biểu thức: 224 + 376 : 6 × 4 là:

A.Chia, nhân, cộng

B.Cộng, chia, nhân

C. Nhân, chia, cộng

D. Cộng, nhân, chia

Câu 5: Tìm x biết: 10 * x + x + 5 = 115

A.10 B. 11C. 12D. 13

Câu 6: Hai số bao gồm hiệu là 1536. Nếu sản xuất số trừ 264 đơn vị thì hiệu new là:

A.1800B. 2064C. 1008D. 1272

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x

a. 1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

b. 9 × ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (2 điểm): Có nhị rổ cam, nếu như sản xuất rổ trước tiên 4 trái thì tiếp đến số cam làm việc nhì rổ đều nhau, nếu thêm 24 quả cam vào rổ đầu tiên thì kế tiếp số cam làm việc rổ đầu tiên vội 3 lần số cam sinh sống rổ trang bị nhì. Hỏi lúc đầu mỗi rổ tất cả từng nào quả cam?

Câu 3 (2 điểm): Một khu vườn hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 35m. Khu vườn này được được mở thêm theo hướng rộng tạo cho chiều rộng lớn đối với trước tăng cấp rưỡi với cho nên vì thế diện tích tăng thêm 280m².Tính chiều rộng lớn và ăn mặc tích vườn sau khi mở thêm.

Câu 4 (1 điểm): Tính nhanh

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - 20 - 27

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B A C A A D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.1200 × 3 - ( 17 + x) = 36

3600 – (17 + x) = 36

17 + x = 3600 -36

17 + x = 3564

x = 3564 – 17

x = 3547

b.9 × ( x + 5 ) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 – 5

x =76

Câu 2 (2 điểm):

Thêm 4 trái vào rổ đầu tiên thì số cam 2 rổ đều bằng nhau đề nghị rổ vật dụng nhì nhiều hơn rổ thứ nhất 4 quả cam.

Nếu chế tạo rổ thứ nhất 24 quả thì rổ trước tiên vội vàng 3 rổ 2 bắt buộc số quả cam sinh hoạt rổ 2 là: (24 – 4) : (3 – 1) = 10 (quả)

Số cam ngơi nghỉ rổ trước tiên là: 10 – 4 = 6 (quả)

Đáp số: Rổ lắp thêm nhất: 6 quả

Rổ trang bị hai: 10 quả

Câu 3 (2 điểm):

Diện tích hình chữ nhật tăng 280m² chính là một ít diện tích hình chữ nhật ban sơ.

Nên diện tích hình chữ nhật là:

280 × 2 = 560 (m²)

Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

560 : 35 = 16 (m)

Diện tích hình chữ nhật sau thời điểm không ngừng mở rộng là:

560 + 280 = 840 (m²)

Đáp số: Cphát âm rộng lớn 16m

Diện tích sau 840m²

Câu 4 (1 điểm):

(145 x 99 + 145 ) - ( 143 x 102 – 143 × 2 ) + 54 x 47 - 47 x 53 - đôi mươi - 27

= 145 × (99 + 1) – 143 × (102 – 2) + 47 × (54 – 53) – (20 + 27)

= 145 × 100 – 143 × 100 + 47 × 1 – 47

= 100 × (145 – 143) + (47 – 47)

= 100 × 2 + 0

= 200

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa học kì 1

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 3)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trung bình cùng của 4 số là 14, trung bình cộng của 3 trong 4 số sẽ là 15. Số còn lại là:

A.11B. 12C. 13 chiều. 15

Câu 2: Trong các tích tiếp sau đây, tích như thế nào ngay gần kết quả 4000 nhất?

A.528 × 7B. 748 × 6C. 812 × 5D. 409 × 10

Câu 3: Một hình chữ nhật có chiều nhiều năm 12cm, chiều rộng lớn 8cm. Nếu hình vuông bao gồm chu vi bởi chu vi hình chữ nhật thì diện tích S là:

A.40cm²B. 60 cm²C. 80 cm²D. 100 cm²

Câu 4: Giá trị của biểu thức: 876 – m cùng với m = 432 là:

A.444 B. 434 C. 424 D. 414

Câu 5: Năm 1459 ở trong cầm cố kỷ tlỗi mấy?

A.XII B. XIII C. XIV D. XV

Câu 6: Một cây cây viết giá bán 3500 đồng. Nếu từng học sinh cài 2 cây như vậy thì 10 em thiết lập hết bao nhiêu tiền?

A. 70000 đồng

B. 35000 đồng

C. 7000 đồng

D. 3500 đồng

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính nhanh

a.237 + 357 + 763

b.2345 + 4257 - 345

Câu 2 (2 điểm): Cho dãy số: 3,7,11,15,…,143

a.Dãy số bên trên có bao nhiêu số hạng?

b.Tổng những số hạng của dãy bên trên bằng bao nhiêu?

Câu 3 (2 điểm): Sân ngôi trường hình chữ nhật tất cả chiều rộng 3m, chiều nhiều năm gấp rất nhiều lần chiều rộng. Trong sân, fan ta đào 9 hố hình vuông vắn cạnh 3 dm để trồng cây. Hỏi diện tích S còn sót lại trên sảnh là bao nhiêu?

Câu 4 (1 điểm): Ngày 8 tháng 3 năm 2016 là sản phẩm công nghệ ba. Hỏi sau 60 năm nữa thì ngày 8 mon 3 là thứ mấy?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A C D A D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.237 + 357 + 763 = (237 + 763) + 357

= 1000 + 357

= 1357

b.2345 + 4257 – 345 = (2345 – 345) + 4257

= 2000 + 4257

= 6257

Câu 2 (2 điểm):

Dãy số bên trên là dãy số bí quyết hầu hết 4 đối chọi vị

a.Số số hạng = (Số cuối – Số đầu) : Khoảng phương pháp + 1

= (143 – 3) : 4 + 1

= 36 số

b.Tổng = (Số cuối + Số đầu) × Số số hạng : 2

= (143 + 3) × 36 : 2

= 2628

Câu 3 (2 điểm):

Đổi: 3m = 30dm

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

30 × 2 = 60 (dm)

Diện tích hình chữ nhật là:

30 × 60 = 1800 (dm²)

Diện tích 1 hố trồng cây hình vuông vắn là:

3 × 3 = 9 (dm²)

Tổng diện tích hố tdragon cây là:

9 × 9 = 81 (dm²)

Vậy diện tích S sảnh trường sót lại là:

1800 – 81 = 1719 (dm²)

Đáp số: 1719 dm²

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Ta có: một năm thường sẽ có 365 ngày, một năm nhuận có 366 ngày ( tháng 2 gồm 29 ngày). Mà cđọng 4 năm thì có một năm nhuận, nhưng năm năm 2016 (năm nhuận) sẽ qua mon 2, buộc phải trong tầm 60 năm nữa gồm 60 : 4 = 15 năm nhuận, đề nghị số năm hay là 60 – 15 = 45 năm

Vậy 60 năm nữa bao gồm tổng số ngày là: 15 × 366 + 45 × 365 = 21915 (ngày)

Mà một tuần lễ lễ bao gồm 7 ngày, yêu cầu ta bao gồm số tuần là:

21915 : 7 = 3130 (tuần) cùng dư 5 ngày

Vậy 8 mon 3 năm năm 2016 là máy bố thì 60 năm nữa ngày 8 mon 3 đã là công ty nhật.

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề khảo sát quality Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 4)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cho 14758 = 10000 + 4000 + … + 50 + 8. Số thích hợp là:A.700B. 7000C. 70D. 7

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng: Hình bên có:

A.4 tam giác

B.5 tam giác

C.5 tứ giác

D.3 tứ giác

Câu 3: Hai số bao gồm tổng là 390. Số bé bỏng là số gồm 2 chữ số, trường hợp viết thêm chữ số 3 vào đằng trước số bé nhỏ ta được số bự. Số béo là:

A.90B. 387C. 345D. 336

Câu 4: Cho 4 số 0; 1; 2; 4. Viết được bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

A.6 sốB. 12 sốC. 18 sốD. 24 số

Câu 5: Hôm ni là sản phẩm công nghệ năm ngày 23 tháng tư, hỏi 100 ngày nữa là thứ mấy:

A.Thđọng tưB. Thđọng nămC. Thứ sáuD. Thđọng bảy

Câu 6: Có 2135 quyển vsinh hoạt được xếp đều vào 7 thùng. Hỏi 5 thùng như thế tất cả toàn bộ từng nào quyển vở?

A.305B. 350C. 1525D. 525

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính giá trị biểu thức

a.25178 + 2357 x 3

b.42567 + 12328 : 8

Câu 2 (2 điểm): Tìm số tự nhiên và thoải mái gồm 3 chữ số biết hàng đơn vị là 7. Nếu gửi chữ số 7 trường đoản cú sản phẩm đơn vị lên đầu ta được số new gấp 2 lần số cũ với thêm 21 đơn vị chức năng.

Câu 3 (2 điểm): Lớp 4A tất cả 5 tổ đi tLong cây, số người mỗi tổ là bằng nhau. Mỗi các bạn trồng được 4 hoặc 6 cây. Cả lớp tLong được 220 cây. Hỏi gồm từng nào chúng ta trồng được 4 cây, từng nào chúng ta trồng được 6 cây, biết số học viên lớp 4A thấp hơn 50 chúng ta cùng nhiều hơn thế 40 chúng ta.

Xem thêm: Thế Nào Là Hệ Thống Pa System Là Gì ? Thế Nào Là Hệ Thống Pa Là Gì

Câu 4 (1 điểm): Một người với cam đi thay đổi đem táo Apple và lê. Cứ 9 trái cam thì thay đổi được 2 quả táo Apple cùng 1 quả lê. Cđọng 5 trái táo thì thay đổi được 2 quả lê. Nếu tín đồ đó đổi hết số cam mang đi thì đổi được 17 quả táo với 13 trái lê. Hỏi fan kia đưa đi bao nhiêu trái cam?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A B C C D C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.25178 + 2357 x 3 = 25178 + 7071

= 32249

b.42567 + 12328 : 8 = 42567 + 1541

= 44108

Câu 2 (2 điểm):

call số bắt buộc tìm là ab7

Ta có: 7ab = ab7 × 2 + 21

700 + ab = (ab ×10 + 7) × 2 +21

700 + ab = ab ×10 × 2 + 7 × 2 + 21

700 + ab = ab × trăng tròn + 35

ab × đôi mươi - ab = 700 – 35

19 × ab = 665

ab = 665 : 19 = 35

Vậy số nên tìm là 357

Câu 3 (2 điểm):

Vì lớp 4A chia thành 5 tổ cơ mà số chúng ta từng tổ cân nhau yêu cầu số học viên lớp 4A phân tách không còn cho 5. Mà lớp 4A gồm số học sinh bé dại hơn 50 và to hơn 40 buộc phải lớp 4A có 45 các bạn.

Giả sử tất cả chúng ta phần nhiều trồng được 6 cây thì tổng số kilomet là:

45 × 6 = 270 (cây)

Số cây dư ra so với thực tế là:

270 - 2đôi mươi = 50 (cây)

Số bạn tdragon được 4 cây là:

50 : (6 -4) = 25 (bạn)

Số các bạn trồng được 6 cây là:

45 – 25 = đôi mươi (bạn)

Đáp số: 20 chúng ta trồng 6 cây

25 bạn tdragon 4 cây

Câu 4 (1 điểm):

Bài giải

Vì 9 quả cam đổi được 2 quả táo bị cắn dở với 1 trái lê đề nghị 18 quả cam đổi được 4 trái táo và 2 quả lê.

Mà 5 quả hãng apple lại đổi được 2 trái lê yêu cầu 18 trái cam đổi được tất cả 4 + 5 = 9 trái táo Apple, vì vậy cđọng 2 trái cam thay đổi được một trái táo.

Ta lại có: 5 trái apple đổi được 2 quả lê, đề nghị 10 quả cam đổi được 2 quả lê, hay 5 trái cam được 1 quả lê.

Vậy tín đồ đó thay đổi được toàn bộ 17 quả táo bị cắn cùng 13 quả lê thì đưa đi số cam là:

17 × 2 + 13 × 5 = 99 (quả)

Đáp số: 99 quả

*

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề điều tra unique Giữa học tập kì 1

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

(cải thiện - Đề 5)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Số lớn số 1 gồm 5 chữ số nhưng tổng các chữ số bởi 27 là:

A.98765B. 98730C. 99900D. 99999

Câu 2: Biểu thức nào dưới đây gồm công dụng bằng 34 x 78?

A.(30 × 78) × (4 × 78)

B. (30 × 78) + (4 × 78)

C. (30 + 78) × (4 × 78)

D. (30 + 78) + (4 + 78)

Câu 3: Để số 196* phân tách hết cho cả 2 với 3 thì chữ số đề xuất điền vào địa chỉ * là:

A.2B. 4C. 3 chiều. 6

Câu 4: Hình bên bao gồm từng nào đoạn thẳng:

*

A.9

B.10

C.11

D.12

Câu 5: khi nhỏ 1 tuổi thì chị em 25 tuổi, bố 29 tuổi. Hỏi Khi bé 10 tuổi thì tổng cộng tuổi ba, chị em, bé là bao nhiêu?

A.55 tuổiB. 63 tuổiC. 82 tuổiD. 72 tuổi

Câu 6: Hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 6centimet, chiều rộng lớn 4centimet. Hỏi con đường chéo cánh hình chữ nhật phân chia hình đó thành 2 hình tam giác cân nhau tất cả diện tích S là bao nhiêu?

A.24cm²B. 12cm²C. 12cmD. 24cm

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính bằng cách dễ dàng nhất:

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125

Câu 2 (2 điểm): Một tổ thợ mộc 3 người vào 5 ngày làm cho được 75 mẫu ghế. Hỏi nếu 5 người có tác dụng trong 7 ngày được bao nhiêu loại ghế. Biết năng suất mọi người như nhau.

Câu 3 (2 điểm): Một chiếc đồng hồ đeo tay cứ đọng 45 phút lại nkhô cứng 3 giây. Buổi sáng sủa, dịp 6h chỉnh đồng hồ về giờ đúng. Hỏi 6h chiều (theo giờ đồng hồ đúng) thì đồng hồ đeo tay kia chỉ bao nhiêu giờ?

Câu 4 (1 điểm): Một người dân có 56 ngàn đồng tất cả những tờ tiền 5000; 2000 với 1000. Biết số tờ 1000 gấp đôi số tờ 5000. Hỏi mỗi một số loại chi phí bao gồm bao nhiêu tờ?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B A D C B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):

a.312 x 425 + 312 x 574 + 312 = 312 × (425 + 574 + 1)

= 312 × 1000

= 312000

b.2 x 8 x 50 x 25 x 125 = (2 × 50) × (8 × 125) × 25

= 100 × 1000 × 25

= 100000 × 25

= 2500000

Câu 2 (2 điểm):

Bài giải

1 fan trong 5 ngày có tác dụng được số loại ghế là:

75 : 3 = 25 (cái)

1 người trong một ngày làm được số cái ghế là:

25 : 5 = 5 (cái)

5 bạn trong 1 ngày làm cho được số mẫu ghế là:

5 × 5 = 25 (cái)

5 bạn trong 7 ngày làm cho được số mẫu ghế là:

25 × 7 = 175 (cái)

Đáp số: 175 chiếc ghế

Câu 3 (2 điểm):

Bài giải

Vì 1 giờ đồng hồ tất cả 60 phút, đề nghị 1 giờ đồng hồ thời trang sẽ chạy nhanh:

3 × 60 : 45 = 4 (giây)

Từ 6 giờ tạo sáng cho 6 tiếng chiều là 12 tiếng, đề nghị đồng hồ đeo tay đã chạy nhanh:

4 × 12 = 48 (giây)

Vậy thời điểm kia đồng hồ chỉ 6 giờ đồng hồ 48 giây chiều.

Câu 4 (1 điểm):

Ta có: Số tờ tiền 1000 gấp đôi số tờ 5000 bắt buộc số tờ 1000 phải là số chẵn, phải toàn bô chi phí nhiều loại 1000 là số chẵn.

Dù số tờ 2000 là chẵn tốt lẻ thì số tiền loại 2000 là số chẵn.

Mà toàn bô tiền là 56000 đồng là số chẵn cần số tiền một số loại 5000 cũng yêu cầu là số chẵn, suy ra số tờ 5000 cũng là số chẵn.

Ta thấy: số tờ 5000 buộc phải nhỏ rộng 8 vày nếu như là 8 thì sẽ sở hữu 16 tờ 1000 yêu cầu tổng cộng chi phí 5000 cùng 1000 là: 5000 × 8 + 1000 × 16 = 56000 (đồng). Nên vẫn không tồn tại tờ 2000, không nên với đề bài xích.

Vậy số tờ 5000 là 2 tờ, 4 tờ hoặc 6 tờ. Thử 3 ngôi trường vừa lòng ta thấy trường phù hợp chính xác là 6 tờ 5000; 12 tờ 1000 và còn lại là 7 tờ 2000.