De Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Năm 2021 Có Đáp An

Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 4 năm 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

Bộ đề thi Toán lớp 4 học kì hai năm học 2021 - 2022 được biên soạn là 5 đề Toán lớp 4 kì 2 tất cả đáp án dĩ nhiên. Các đề thi được soạn chuẩn theo Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 theo Thông tư 22. Qua đó sẽ giúp đỡ những em học viên ôn tập với củng cố gắng các dạng bài xích tập Toán lớp 4 kì 2 tất cả trong đề thi lớp 4. Hi vọng tài liệu này giúp các em học viên lớp 4 từ bỏ ôn luyện với vận dụng những kiến thức và kỹ năng đang học tập vào bài toán giải bài xích tập toán thù. Chúc những em học tập giỏi.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021 có đáp an

Tmê say khảo thêm:


Nghiêm cnóng coppy cùng với mục đích thương mại

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Khoanh vào câu trả lời đặt trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1 (1 điểm): Chữ số 4 trong số 28 482 919 có mức giá trị bằng:

A. 400

B. 4 000 000

C. 40 000

D. 400 000

Câu 2 (1 điểm): Phân số

*
bởi phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (1 điểm): Số như thế nào dưới đây phân tách hết cho cả 2 và 5?

A. 19 845

B. 15 431

C. 16 490

D. 17 952

Câu 4 (1 điểm): Diện tích của hình thoi gồm độ lâu năm hai tuyến đường chéo thứu tự là 12cm cùng 25centimet là:

A. 150cm2

B. 300cm2

C. 450cm2

D. 600cm2

Câu 5 (1 điểm): Số thích hợp nhằm điền vào nơi chấm 8m2 12dmét vuông = … dm2 là:

A. 81 200

B. 8012

C. 8120

D. 812

Câu 6 (1 điểm): Số thứ nhất bởi đôi mươi, số máy hai bằng 2/5 số thứ nhất. Trung bình cộng của nhì số bằng:

A. 56

B. 32

C. 28

D. 14

II. Phần từ bỏ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Tính:


a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 8 (1 điểm): Một thửa ruộng hình chữ nhật có chu vi bằng 120m, chiều rộng lớn bởi 5/7 chiều nhiều năm. Người ta tdragon bắp cải bên trên thửa ruộng kia, tính ra cứ đọng 25mét vuông thu hoạch được 28kilogam bắp cải. Hỏi bên trên cả thửa ruộng kia, fan ta thu hoạch được toàn bộ từng nào ki-lô-gam bắp cải?

Câu 9 (1 điểm): Tìm một trong những có tía chữ số hiểu được giả dụ viết thêm chữ số 3 vào phía bên trái số đó, ta được tổng của số mới với số phải tra cứu là 3370.

Câu 10 (1 điểm): Tính bằng cách thuận tiện nhất:

*

Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1 (0,5 điểm): Phân số như thế nào lớn nhất trong số phân số bên dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 2 (0,5 điểm): Rút ít gọn phân số

*
được phân số buổi tối giản là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 3 (0,5 điểm): Số tương thích nhằm điền vào địa điểm chấm 3kilogam 8hg = … g là:

A. 3800

B. 3080

C. 3008

D. 380

Câu 4 (0,5 điểm): Số tương thích viết vào ô trống 2☐2 sẽ được số phân chia hết mang lại 9 là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 5 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều lâu năm

*
m với chiều rộng lớn bởi
*
m. Diện tích hình chữ nhật là:


A.

*
m2

B.

*
m2

C.

*
m2

D.

*
m2

Câu 6 (1 điểm): Giá trị của

*
thỏa mãn
*
là:

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

II. Phần từ bỏ luận (6 điểm)

Câu 7 (1 điểm): Đúng ghi Đ, sai ghi S:

15dmét vuông 6cmét vuông = 1560cmét vuông ☐

1 phút ít 17 giây = 70 giây ☐

3m2 12dm2 = 3120cm2 ☐

3h 20 phút = 200 phút ít ☐

Câu 8 (2 điểm): Tính:

a)

*

b)

*

c)

*

d)

*

Câu 9 (1 điểm): Tìm trung bình cùng của các số 160, 224, 48 cùng 300.

Xem thêm: Dị Tính Có Nghĩa Là Gì - Bạn Có Phải Là Người Dị Tính Không

Câu 10 (2 điểm): Hai kho chứa tổng số 1520T thóc. Tìm số thóc của từng kho, biết rằng số thóc của kho lắp thêm nhị bởi 7/13 số thóc của kho thứ nhất.

(Để xem trọn cỗ đề thi kèm giải đáp, mời cài đặt tư liệu về!)

------------------

Ngoài Sở đề thi Toán thù lớp 4 kì 2 năm học tập 2021 - 2022 bên trên, các em học sinh lớp 4 còn có thể tham khảo đề thi học tập kì 1 lớp 4 giỏi đề thi lớp 4 kì 2 của các môn Toán thù lớp 4, Tiếng Việt lớp 4 và Tiếng Anh lớp 4 được học hỏi với tinh lọc. Hy vọng với phần đông tư liệu này, các em học sinh vẫn học giỏi môn Toán lớp 4 hơn.