De Thi Toán Lớp 4 Kì 2 Năm 2021

Top 6 Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4 năm học tập 2021-2022 giỏi tốt nhất, bao hàm 6 đề thi, có kèm theo cả câu trả lời nhằm học sinh ôn tập, tập luyện kiến thức nhằm đạt công dụng rất tốt mang lại kì thi cuối kì II. Mời các em tham khảo.

Bạn đang xem: De thi toán lớp 4 kì 2 năm 2021

Đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 4 được biên soạn theo gần kề với văn bản công tác trong sách giáo khoa, giúp các em ôn tập, luyện giải đề để sẵn sàng thật tốt đến kì thi học tập kì 2 đạt tác dụng cao nhất.


1. Ma trận đề thi đánh giá cuối HK 2 môn Toán thù lớp 4

STT

Chủ đề mạch kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Số học: Phân số; các phép tính cộng trừ , tra cứu yếu tố không biết với phân số , tín hiệu chia hết, tính nkhô hanh cùng với phân số, tìm x.

Số câu

2

1

1

1

Câu số

1,2

5

6

8

Số điểm

2

1

1

2

2

Đại lượng và đo đại lượng: Biết thay đổi đơn vị chức năng đo.

Số câu

1

1

Câu số

3

7

Số điểm

1

2

3

Yếu tố hình học: Tính tỉ lệ bản đồ với giải được những bài xích toán thù gồm liên quan đến tổng tỉ.

Số câu

1

Câu số

4

Số điểm

1

Tổng số câu

2

2

1

2

1

4

4

Tổng số điểm

2

2

1

3

2

4

6


2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 4

Trường: TH .........

Họ với tên……………………..

Lớp: 4

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

Môn: Toán

Năm học: .........

Thời gian: 40 phút ít (không nói thời hạn vạc đề)

Điểm bằng số: .........................

Điểm bằng chữ:………………

Nhận xét của GV

………………………………………………

………………………………………………….

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Hoá Thptqg 2021 Tất Cả 24 Mã Đề, Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa (Có Đáp Án)

Chữ kí GV:

Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: (1 điểm)

Trong các số sau, số làm sao phân chia không còn mang đến 9

1234 B. 2345 C. 2468 D. 1062

Câu 2: (1 điểm)

Phân số làm sao bởi

*

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 3: (1 điểm)

1997dm2 =..... cm2 là:

A. 19970 cm2 B. 1997cmét vuông C. 199700cmét vuông D. 1997000cmét vuông

Câu 4: (1 điểm) M3Viết tiếp vào chỗ chnóng tác dụng đúng.

Trên bản đồ tỉ lệ 1: 10 000, quãng đường từ A đến B đo được 1 dm. Như vậy độ dài thật của quãng đường từ A đến B là...................dm


Câu 5: (1điểm) Tính

A.

*

B.

*

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 6: (1 điểm)

Tính diện tích S hình thoi tất cả chéo cánh dài 153cm và chéo cánh ngắn bằng chéo cánh dài.

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 7: (2 điểm)

Một sợi dây dài 28m được cắt thành nhì đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ nhị. Hỏi mỗi đoạn dài từng nào mét?

Bài giải

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

Câu 8: (2 điểm)

a)Tính bằng phương pháp dễ dàng nhất:

…..............................................................................……………………………………………


…..............................................................................……………………………………………

b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

…..............................................................................……………………………………………

…..............................................................................……………………………………………

3. Đáp án đề thi học kì 2 Tân oán lớp 4

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN CUỐI NĂM LỚP.. 4

NĂM HỌC...........

Khoanh vào chữ cái trước mỗi câu trả lời đúng 1 điều.

Câu 1

Câu 2

Câu 3

D

B

C

Câu 4: 1(điểm) HS điền đúng kết quả là 10 000dm.

Câu 5: Đặt tính rồi tính:

HS có tác dụng đúng từng phxay tính được 0,5điểm

Câu 6: (1 điểm)

Độ dài đường chéo cánh nđính thêm hình thoi là:

153 x = 102 (cm)

Diện tích hình thoi là:

(153 x 102) : 2 = 7803(cm2)

Đáp số : 7803cm2

Câu 7: (2 điểm) HS nêu câu giải mã với tính được đoạn dây trước tiên một điểm.

HS nêu câu lời giải với tính được đoạn dây máy hai 0,75 điểm.

Nêu đáp số đúng được 0,25 điểm.

Bài giải

Số mét đoạn dây trước tiên dài là:

28 : 4 x 3 = 21(m)

Số mét đoạn dây thiết bị hai dài là:

28 - 21 = 7(m)

Đáp số: Đoạn sản phẩm nhất: 21m .

Đoạn máy hai : 7m

Câu 8: (2 điểm)

(Học sinc yêu cầu tính vừa lòng thưởng thức của đề new lấy điểm buổi tối đa.)


b)Tìm x biết:

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X = 2130

X x 2 + X x 3 + X x 4 + X x 1= 2130

X x (2 + 3 + 4 + 1) = 2130

X x 10 = 2130

X = 2130 : 10

X = 213

Mời các bạn bài viết liên quan những lên tiếng bổ ích khác trên phân mục Học tập ở trong mục Tài liệu.