Đề Thi Toán Lớp 4

Đề thi học tập kì 1 môn Tân oán lớp 4 năm học 2022 - 2023 là đề thi định kì cuối học kì 1 gồm lời giải chuẩn chỉnh theo các cường độ Thông bốn 22 chi tiết tất nhiên.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp đỡ những em học viên ôn tập, củng cố gắng kỹ năng và kiến thức, chuẩn bị đến bài thi cuối học tập kì 1 đạt công dụng cao, đồng thời đó cũng là tư liệu có lợi cho các thầy cô ra đề thi học tập kì 1 cho những em học viên. Sau phía trên mời những thầy cô cùng những em tham khảo.


100 Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

Nóng! Tải tức thì 100 đề thi Tân oán học tập kì 1 được nhận xét cao

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù năm 2022 Số 1

Câu 1. Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào vị trí chấm: (1 điểm)

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu bố trăm bốn mươi nhị nghìn năm trăm sáu mươi nhị.

b)

38 632

c) Năm triệu cha trăm mười nhì ngàn sáu trăm hai mươi chín.

d)

3 652 460

Câu 2. (1 điểm) Viết dấu (>; □

b) Năm 2021 nằm trong vắt kỉ 21 □

Câu 6. Xếp những số sau theo thứ trường đoản cú tự nhỏ xíu mang đến lớn: 6 789; 9 876; 7 689; 6 879. (1 điểm)


Câu 7. Khoanh vào chữ đặt trước công dụng đúng: (1 điểm)

Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích S đã là:

A. 4 m2

B. 16m2

C. 32m2

D. 8m2

Câu 8. Cho những số 45; 39; 172; 270: (1 điểm)

Hãy mang đến biết:

a) Số vừa chia hết đến 2 vừa chia không còn cho 5 là: ……..………………………………………

b) Số phân chia không còn cho 5 mà ko phân chia không còn cho 2 là: ……………………………………………

Câu 9. Bài toán: (1 điểm)

Bốn em An, Nga, Hùng, Tuấn thứu tự cân nặng là 24kilogam, 33kilogam, 42kilogam, 29kg. Hỏi vừa đủ từng em trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Câu 10. Bài toán: (1 điểm)

Trung bình cùng của tuổi chị cùng tuổi em là 18 tuổi. Em kỉm chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi?

Đáp án đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

Câu 1: Hãy viết số hoặc chữ thích hợp vào nơi chấm (1 điểm):

Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

Đọc số

Viết số

a) Tám mươi sáu triệu tía trăm bốn mươi nhì nghìn năm trăm sáu mươi nhị.

86 342 562

b) Ba mươi tám ngàn sáu trăm cha mươi hai

38 632

c) Năm triệu ba trăm mười nhì nghìn sáu trăm hai mươi chín.

5 312 629

d) Ba triệu sáu trăm năm mươi nhì nghìn bốn trăm sáu mươi

3 652 460

Câu 2: (1 điểm) Mỗi ý đúng (0,25 điểm):

a) 859 067 482 037

c) 609 608

A. 24 500 041

B. 24 005 401

C. 2450 401

D. 24 005 410

Câu 2. Bốn bao gạo lần lượt cân nặng là 37 kilogam, 41 kilogam, 45kilogam, với 49 kilogam. Trung bình từng bao khối lượng là:

A. 44 kg

B. 68 kg

C. 43 kg

D. 45 kg

Câu 3. 7m² 23 cm²= ……. cm²

A. 723 cm²

B. 70203 cm²

C. 70230 cm²

D. 70 023 cm²

Câu 4. Trong tứ giác ABCD có:

A. AD vuông góc với DC

B. AB vuông góc cùng với BC

C. AD song tuy nhiên cùng với BC

D. AB tuy vậy song với BC

Câu 5. Trong các số 546; 3782; 4860; 435, số vừa phân tách không còn đến 2; 3 và 9 là:

A. 546

B. 3782

C. 5760

D. 2735

Câu 6. Một mảnh đất hình chữ nhật gồm diện tích bằng 4080 cm², chiều rộng bằng 48 centimet. Chu vi hình chữ nhật kia là:

A. 133 cm

B. 266 cm

C. 510 cm

D. 662 cm

II. Tự luận (4 điểm)

Câu 7: Đặt tính rồi tính.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x

a) x x 56 = 308 x 2

b) x : 24 = 2507

Câu 9: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi 228m, chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng 18m. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Câu 10: Số bị trừ lớn hơn số trừ 375 đơn vị. Hiệu của phxay trừ này bởi bao nhiêu?

Đáp án Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm) Mỗi đáp án đúng 1 điểm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

D

A

C

B

II. Phần từ luận: (4 điểm)

Câu 7: Mỗi phxay tính đúng được 0.5 điểm.

365 x 103

11 890 : 58

Câu 8: Tìm x: Mỗi phần tính đúng được 0.5 điểm.

a) X x 56 = 308 x 2

X x 56 = 616

X = 616 : 56

X = 11

b) x : 24 = 2507

x = 2507 x 24

x = 60168

Câu 9: (1 điểm) Bài giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

228 : 2 = 114 (m) (0,2 điểm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

(114 + 18) : 2 = 66 (m) (0,2 điểm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:66 – 18 = 48 (m) (0,2 điểm)

Diện tích hình chữ nhật là:

66 x 48 = 3168(m²) (0,2 điểm)

Đáp số: 3168m² (0,2 điểm)

Câu 10: (1 điểm) Bài giải

Số bị trừ to hơn số trừ từng nào đơn vị chức năng thì kia chính là hiệu. Theo đề bài bác số bị trừ to hơn số trừ 375 đơn vị chức năng.

Vậy hiệu của phép trừ này là 375.

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán Số 1

I. TRẮC NGHIỆM: (4đ) Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng nhất:

Câu 1. Chữ số hàng trăm triệu của số 965 700 321 là: (0,5 điểm)

A. 9

B. 6

C. 5

D. 7

Câu 2. Số lớn số 1 trong số số 72 385; 72 538; 72 853; 71 999 là: (0,5 điểm)

A. 72 385

B. 72 538

C. 72 853

D. 71 999

Câu 3.

Xem thêm: Hợp Âm Quên Một Người Ngô Kiến Huy ), Quên Một Người

Số Hai trăm bốn mươi bố triệu ko ngàn năm trăm cha mươi được viết là: (0,5 điểm)

A. 2430 530

B. 243 530

C. 243 000 350

D. 243 000 530

Câu 4. Đọc số sau: (0,5 điểm)

- 3trăng tròn 675 401: .............................................................................................................

...............................................................................................................................................

Câu 5. Điền số thích hợp vào khu vực chấm: (1đ)

a. 254600 cmét vuông = .......m2.........cmét vuông ;

b.

*
m2 =................dm2

Câu 6. Câu nào đúng ghi Đ câu nào sai ghi S vào ô trống sau: (1đ)

A. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD □

B. Cạnh AD vuông góc với cạnh DC □

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD □

D. Cạnh AB tuy vậy song với DC □

II. TỰ LUẬN:

Đặt tính rồi tính: (2đ)

a. 254632 + 134258

b. 798643-56429

c. 245 x 304

d. 2599 : 23

Câu 2. Khối lớp Bốn có 192 học viên chia thành các đội, mỗi đội có 8 học viên. Khối lớp Năm gồm 207 học viên chia làm các nhóm, từng nhóm bao gồm 9 học sinh. Hỏi cả hai khối có tất cả từng nào nhóm? (1,5đ)

Câu 3. Dũng và Minh tất cả tổng cộng 64 viên bi, hiểu được nếu Dũng mang lại Minh 8 viên bi thì số bi của hai bạn đều bằng nhau. Hỏi từng chúng ta có từng nào viên bi? (2 đ)

Câu 4. Tính nhanh: (0,5 đ)

20trăng tròn x 45 + 20đôi mươi x 54 + 2020

Đáp án Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán

I.TRẮC NGHIỆM: (4đ)

Khoanh trúng từng câu 0,5 điểm

1

2

3

B

C

D

Câu 4: 320 675 401: ba trăm hai mươi triệu sáu trăm bảy mươi lăm ngàn tứ trăm linh một. (0,5 đ)

Câu 5 : Điền đúng mỗi câu 0,5 đ

A. 254600 cmét vuông = ..25m2 4600cmét vuông ;

B.

*
mét vuông = 50dm2

Câu 6: Điền đúng từng câu 0,25 đA. Cạnh AB vuông góc cùng với cạnh AD: Đ

B. Cạnh AD vuông góc cùng với cạnh DC: Đ

C. Cạnh BC vuông góc cùng với CD: S

D. Cạnh AB tuy nhiên song với DC: Đ

II. TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1 (2 điểm): Điền đúng mỗi phnghiền tính (0,5 đ). Nếu đặt ko trực tiếp cột trừ toàn câu 0,5 đ

Các em học sinh từ đặt tính. Kết quả thật sau:

a. 254632 + 134258 = 388890

b. 798643 - 56429 = 742214

c. 245 x 304 = 74480

d. 2599 : 23 = 113

Câu 2: Giải đúng các bước và thật sạch (2đ)

Giải

Số nhóm của học viên kăn năn lớp 4 là: (0,5 đ).

192 : 8 = 24 (nhóm)

Số đội của học sinh kân hận lớp 5 là: (0,5 đ).

207 : 9 = 23 (nhóm)

Số team của tất cả nhì khối hận lớp là: (0,25 đ).

24 + 23 = 47 (nhóm)

Đáp số: 47 đội (0,25 đ).

Câu 3. Giải đúng toàn bài xích 2đ

Giải

Vì Dũng cho Minch 8 viên bi thì số bi của hai bạn đều nhau buộc phải số bi của Dũng nhiều hơn thế số bi của Minc là:

8 + 8 = 16 (viên) (0,75đ)

Số bi của Dũng gồm là:

(64 + 16) : 2 = 40 (viên) (0,5 đ)

Số bi của Minch có là:

40 – 16 = 24 (viên) (0,5 đ)

Đáp số: Dũng: 40 viên bi

Minh: 24 viên bi (0,25đ)

Câu 4: ( 0,5 đ)

Tính nhanh:

20đôi mươi x 45 + 20trăng tròn x 54 + 2020

= 2020 x (45 + 54 + 1)

= 20đôi mươi x 100

= 202000

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 năm 2020

Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán thù Số 2

Phần I: Trắc nghiệm: Hãy chọn cùng đánh dấu tác dụng đúng.

Bài 1 (1 điểm).

Số nào trong các số dưới đây tất cả chữ số 8 biểu hiện đến 80000.

A. 42815

B. 128314

C. 85323

D. 812049

Bài 2: (1 điểm) :

Trong những số sau số nào phân chia không còn mang đến 2 dẫu vậy ko chia không còn đến 5

A.48405

B. 46254

C. 90450

D. 17309

Bài 3: (1 điểm). Điền số tương thích vào vị trí chấm: 42dmét vuông 60cmét vuông = ...............cm2

A. 4206

B. 42060

C. 4026

D. 4260

Bài 4: (1 điểm) Trong mẫu vẽ mặt có:

A. 5 góc vuông, 1 góc tội nhân, 2 góc nhọn, 1 góc bẹt

B. 5 góc vuông, 1 góc tội phạm, 2 góc nhọn

C. 4 góc vuông, 1 góc tù đọng, 1 góc nhọn, 1 góc bẹt

D. 5 góc vuông, 1 góc tù túng, 1 góc nhọn

Phần II: Tự luận

Bài 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

22791 + 39045

2345 x 58

Bài 6: (1 điểm). Tìm x

X x 27 - 178 = 15050

Bài 7: (1 điểm). Số?

a, 6 vắt kỉ cùng 9 năm = ............năm

b, 890024 cm2 = ..........m2 .........cm2

Bài 8: (1 điểm).

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi 48 cm, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 12 centimet.

Tính diện tích S hình chữ nhật đó.

Bài 9: (1 điểm). Một đội xe cộ gồm 5 xe pháo khổng lồ, mỗi xe pháo chnghỉ ngơi 27 tạ gạo và có 4 xe pháo nhỏ dại, mỗi xe cộ chsinh hoạt 18 tạ gạo. Hỏi vừa phải mỗi xe pháo chở từng nào tạ gạo?

Bài 10: (1 điểm).

Tổng số tuổi của hai bà cháu cách đây 5 năm là 70 tuổi, cháu kỉm bà 66 tuổi. Tính số tuổi mỗi cá nhân hiện tại nay?