Đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2

Đề thi Toán thù lớp 6 Giữa kì 2 năm 2022 - 2023 bao gồm lời giải (4 đề)

Haylamvì soạn và xem thêm thông tin Đề thi Tân oán lớp 6 Giữa kì hai năm 2022 - 2023 có câu trả lời (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn Toán 6 của những trường trên cả nước sẽ giúp đỡ học sinh đầu tư ôn luyện từ kia đạt điểm cao trong các bài bác thi Toán lớp 6.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6 giữa học kì 2

*

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào tạo nên .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học tập 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 1)

I. Trắc nghiệm: (2 điểm)

Chọn vần âm đứng trước đáp án đúng chomỗi thắc mắc sau

Câu 1: Với a = -1; b = -2 thì cực hiếm biểu thức a2.b2 là:

A. 1B. -2C. 3D. 4

Câu 2: Cho thì a bằng:

A. 6B. 4C. 2D. 8

Câu 3: Số đối của phân số là:

*

Câu 4: Tóm lại như thế nào sau đấy là đúng:

A. Hai góc kề nhau bao gồm tổng thể đo bởi 90o.

B. Hai góc phụ nhau tất cả toàn bô đo bởi 180o.

C. Hai góc bù nhau có tổng số đo bởi 90o.

D. Hai góc kề bù có tổng cộng đo bằng 180o.

II. Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm) Thực hiện nay phxay tính

*

Câu 6: (2 điểm) Tìm x biết

*

Câu 7: (2 điểm)

Trên nửa phương diện phẳng bờ cất tia Ox, vẽ tia Oy sao để cho

*
, vẽ tia Ot thế nào cho
*
. Tia Oy liệu có phải là tia phân giác của góc xOt không? Vì sao?

Câu 8: (1 điểm)

Cho biểu thức

*

a)Với quý giá như thế nào của n thì A là phân số?

b)Tìm các cực hiếm của n để A là số nguim.

Đáp án và Hướng dẫn làm bài

I.Trắc nghiệm (2 điểm)

Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu1234
Đáp ánDBCD
Câu 1:

Tgiỏi a = -1, b = -2 vào biểu thức a2.b2 ta được:

a2.b2 = (-1)2.(-2)2 = 4

Chọn D.

Câu 2:

Vì nên 6.a = 8.3 => a = 4 .Chọn B.

Câu 3:

Số đối của phân số là

*
.

Câu 4:

Theo triết lý, ta có:

Hai góc bù nhau bao gồm tổng thể đo bởi 180o.

Hai góc prúc nhau bao gồm toàn bô đo bởi 90o.

Hai góc kề bù có tổng số đo bởi 180o.

Không xác định được toàn bô đo của hai góc kề nhau.

Xem thêm: Lời Chúc Buổi Sáng Tốt Lành Chào Ngày Mới Người Yêu Đầy Ngọt Ngào

Chọn D

II.Tự luận (8 điểm)

Câu 5: (3 điểm)

*

*

Câu 6: (2 điểm)

*

Câu 7: (2 điểm)

*

Câu 8: (1 điểm)

a) Để A là phân số thì 2n - 4 ≠ 0 => 2n ≠ 4 => n ≠ 2

Vật với n ≠ 2 thì A là phân số

b) Ta tất cả :

*

Để A là số nguim thì 3M - 2 tốt n - 2 là ước của 3.

Mà (n – 2) ∈ Ư(3) = -3; -1; 1; 3

n - 2 = 1 => n = 3

n - 2 = -1 => n = 1

n - 2 = 3 => n = 5

n - 2 = -3 => n = -1

Vậy n ∈ -1; 1; 3; 5 thì A là số nguyên

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát điều tra chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán thù 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (3,0 điểm): Tính

a) – 47. 69 + 31. (- 47) – (- 155) + 5. (-3)2

*

*

Bài 2 (3,5 điểm): Tìm x

a) 3 – (17 – x) = 289 – ( 36 + 289)

*

*

*

Bài 3 (2,5 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng tất cả chứa tia Ox, vẽ nhì tia Oy và Oz sao để cho

a) Tia như thế nào nằm trong lòng hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính góc yOz?

c) Vẽ tia Oa là tia đối của tia đối của tia Ox. Tia Oz tất cả là tia phân giác của góc aOy không? Vì sao?

Bài 4 (1,0 điểm):

*

Chứng tỏ:

*

Đáp án cùng Hướng dẫn có tác dụng bài

Câu 1 (3,0 điểm)

a) - 47. (69 + 31) + 155 + 5.9 = - 47. 100 + 155 + 45

= - 4500

*

Câu 2 (3,5 điểm)

a)

3 – 17 + x = 289 – 36 – 289

-14 + x = 36

x = -22

*

d)

*

Vậy x2 = 36

Vì x là số nguim dương buộc phải x = 6.

Câu 3 (2,5 điểm)

*

*

c)

Vì Oa với Ox là nhị tia đối nhau nên tia Oz nằm giữa nhị tia Ox và Oa. Suy ra, Ox với Oa nằm ở nhì nửa mặt phẳng đối nhau bao gồm bờ cất tia Oz.

Vì tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz yêu cầu nhì tia Ox với Oy nằm ở và một nửa mặt phẳng gồm bờ cất tia Oz.

Suy ra, tia Oy và Oa nằm trong nhì nửa phương diện phẳng đối nhau tất cả bờ chứa tia Oz.

Tia Oz nằm trong lòng nhì tia Oa với Oy.

Ta có:

*

Vậy tia Oz là tia phân giác của góc aOy.

Câu 4 (1,0 điểm)

Ta có:

*

Cộng từng vế của các bất đẳng thức trên:

*
Phòng Giáo dục đào tạo với Đào tạo thành .....

Đề khảo sát unique Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian làm cho bài: 90 phút

(Đề thi số 3)

Câu 1: (3 điểm)

a) Cho A = {x ∈ Z | - 3 0, góc xOt = 1200.

a) Tia làm sao nằm trong lòng 2 tia còn lại? Vì sao?

Câu 5: (1 điểm) Tìm số nguyên n làm sao để cho n + 5 phân tách hết cho n – 2.

Đáp án và Hướng dẫn có tác dụng bài

Câu 1 (3điểm)

a/ A = -2; -1; 0; 1;2

b/ Sắp xếp những số nguim theo đồ vật từ bỏ giảm dần:

137; |-100| ; 12; 0; -8 ; - 15; -324

c/ Ư(6) = -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

Ư(-7) = -7; -1; 1; 7

Câu 2 (2điểm)

a/ ( 42 – 98 ) – ( 42 – 12) -12

= 42 – 98 – 42 + 12 - 12

= (42 – 42) + ( 12 -12 ) – 98

= - 98

b/ (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

= <(-5).(-2)>.<4.(-25)>.3

= - 3000

Câu 3 (2điểm)

a/ x – 105 : 3 = - 23

x – 35 = - 23

x = 12

Vậy x = 12

b/ |x – 8| + 12 = 25

|x – 8| = 25 – 12

|x – 8| = 13

=> x - 8 = 13 hoặc x - 8 = - 13

x = 21 ; x = -5

Vậy x = 21 hoặc x = -5

Câu 4 (2 điểm)

a)Ta gồm hình vẽ:

*

*

Câu 5 (1 điểm)

Ta có: n + 5 = (n - 2) + 7

Vì n – 2 phân tách không còn cho n – 2

Để n + 5 chia không còn mang đến n – 2 thì 7 chia hết mang đến n - 2

Suy ra, n – 2 ∈ Ư(7)

Mà Ư(7) =-7; -1; 1; 7

Suy ra (n – 2)∈-7; -1; 1; 7

Ta bao gồm bảng sau:

n - 2-7-117
n-5139
Vậy n ∈ -5;1;3;9.

Phòng Giáo dục và Đào tạo thành .....

Đề điều tra khảo sát chất lượng Giữa kì 2

Năm học 2021

Môn: Toán 6

Thời gian có tác dụng bài: 90 phút

(Đề thi số 4)

Câu 1: (2,0 điểm) Tính nhanh

a) (42 – 98) – (42 – 12) - 12

b) (– 5) . 4 . (– 2) . 3 . (-25)

Câu 2: (2,0 điểm) Tìm số nguyên x, biết:

a) x – 105 : 3 = - 23

b) |x – 8| + 12 = 25

Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:

*

Câu 4: (3,0 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ đựng tia Ox. Vẽ 2 tia Oy cùng Oz làm sao cho góc xOy = 50o, góc xOz = 120o. Vẽ Om là tia phân giác cua góc xOy, On là tia phân giác của góc xOz