ĐỀ THI TOÁN LỚP 6

Đề thi giữa kì 1 lớp 6 môn Toán sách Cánh Diều - Đề 4

A. Đề thi thân học kì 1 môn Tân oán lớp 6 sách Cánh Diều Đề 4B. Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tân oán lớp 6 Đề 4

Đề thi giữa học tập kì 1 lớp 6 môn Toán thù năm 2022 - 2023 sách Cánh Diều - Đề số 4 là tài liệu được biên soạn giúp chúng ta học sinh ôn luyện, củng vậy kỹ năng những dạng bài xích tập xuất xắc chuẩn bị cho bài xích thi giữa học tập kì 1 tốt nhất có thể. Sau trên đây mời những em thuộc tham khảo với cài đặt về nhằm ôn tập thi giữa kì lớp 6 đạt công dụng cao.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 6

Để thiết lập đề thi, mời ấn vào con đường liên kết sau: Đề thi Tân oán lớp 6 thân học kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

Xem thêm: Vì Sao Tiêu Chiến Cao Bao Nhiêu, Cao Bao Nhiêu? Diễn Viên Tiêu Chiến

TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự bởi - Hạnh phúc

Đề số 4

A. Đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 sách Cánh Diều Đề 4

II. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Phnghiền nhân 7.7.7.7.7 được viết rút gọn gàng thành:


A. 57

B. 5.7

C. 7.5

D. 75

Câu 2: Số bộ phận của tập phù hợp A = 3; 4; 5; …; 78; 79; 80 là:

A. 78 phần tử

B. 79 phần tử

C. 80 phần tử

D. 8một trong những phần tử

Câu 3: Cho 4 số tự nhiên và thoải mái 1831; 5930; 1940; 1848. Trong 4 số bên trên tất cả bao nhiêu số vừa chia hết cho 2, vừa chia không còn đến 5?

A. 4 số

B. 3 số

C. 2 số

D. 1 số

Câu 4: Tập vừa lòng ước số của số 18 là:

A. Ư(18) = 1; 2; 3; 5; 6; 9; 18

B. Ư(18) = 1; 2; 3; 4; 6; 9; 18

C. Ư(18) = 1; 2; 3; 6; 9; 18

D. Ư(18) = 1; 2; 3; 9; 18; 36

Câu 5: Kết trái của phép tính 25.23 là:

A. 28

B. 28

C. 82

D. 82

Câu 6: Cho hình lục giác phần lớn ABCDEF trọng tâm O, gồm từng nào tam giác phần đa được tạo thành từ bỏ những con đường chéo cánh thiết yếu bao gồm một cạnh là cạnh của lục giác đều?

A. 5 tam giác

B. 6 tam giác

C. 7 tam giác

D. 8 tam giác


Câu 7: Trong các số sau 7, 18, 13, 19, 6, 10; có bao nhiêu số là số nguyên ổn tố?

A. 2 số

B. 3 số

C. 4 số

D. 5 số

Câu 8: Trong các hình dưới đây, gồm bao nhiêu hình là hình bình hành?

A. 6 hình

B. 5 hình

C. 4 hình

D. 3 hình

Câu 9: Chu vi của hình vuông gồm cạnh bằng 70cm là:

A. 280cm

B. 4900cm

C. 2800dm

D. 28m

Câu 10: Điều khiếu nại nhằm số a vào biểu thức A = 15 + a + 5 + 10 phân tách hết mang lại 5 là:

A. a là số tự nhiên chẵn

B. a là số có tận thuộc bằng 0 hoặc 5

C. a là số tự nhiên bất kì

D. a là số tự nhiên lẻ

Câu 11: Có từng nào số thoải mái và tự nhiên vừa lòng 12 ≤ x

A. 6 số

B. 7 số

C. 8 số

D. 9 số

Câu 12: Diện tích của hình bình hành bằng 360cmét vuông. Độ dài cạnh lòng của hình bình hành biết độ cao bằng 15centimet là:

A. 30cm

B. 28cm

C. 26cm

D. 24cm

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 13 (1,5 điểm): Thực hiện nay phnghiền tính:

a) 55 + 672 + 28 + 345

b) 33.5 + 33.7 – 33.2

c) 28 : <5 + (17 – 15).32 + 81 : 9>

Câu 14 (1 điểm): Tìm x, biết:

a) 89 + (138 – x) = 90

b) 3x + trăng tròn = 65

Câu 15 (2 điểm): Tính diện tích của miếng bìa H được tạo bởi hình vuông và hình chữ nhật tất cả kích cỡ nlỗi mẫu vẽ bên dưới đây:


Câu 16 (0,5 điểm): Chứng tỏ rằng số A = 2 + 22 + 23 + … + 260 chia hết đến 3 và 7.

B. Đáp án đề thi thân học tập kì 1 môn Tân oán lớp 6 Đề 4

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: D

Câu 2: A

Câu 3: C

Câu 4: C

Câu 5: A

Câu 6: B

Câu 7: B

Câu 8: C

Câu 9: A

Câu 10: B

Câu 11: C

Câu 12: D

II. Phần từ luận

Câu 13:

a) 55 + 672 + 28 + 345 = (55 + 345) + (672 + 28) = 400 + 700 = 1100

b) 33.5 + 33.7 – 33.2 = 33.(5 + 7 – 2) = 33.10 = 330

c) 28 : <5 + (17 – 15).32 + 81 : 9>

= 28 : <5 + 2.9 + 9> = 28 : <28 : <5 + (17 – 15).32 + 81 : 9>> = 28 : 32 = 28 : 25 = 23 = 8

Câu 14:

a) 89 + (138 – x) = 90

138 – x = 90 – 89

138 – x = 1

x = 138 – 1

x = 137

b) 3x + đôi mươi = 65

3x = 65 – 20

3x = 45

x = 45 : 3

x = 15

Câu 15:

Diện tích hình vuông vắn là: 24.24 = 576cm2

Chiều lâu năm hình chữ nhật là: 24 + 30 = 54cm

Diện tích hình chữ nhật là: 54.17 = 918cm2

Diện tích miếng bìa là: 576 + 918 = 1494cm2

Câu 16:

Có A = 2 + 22 + 23 + … + 260

A = 2.(1 + 2) + 23.(1 + 2) + … + 259.(1 + 2)

A = 2.3 + 23.3 + … + 259.3

A = 3.(2 + 23 + … + 259) chia hết đến 3

Có A = 2 + 22 + 23 + … + 260

A = 2.(1 + 2 + 22) + 24.(1 + 2 + 22) + … + 258.(1 + 2 + 22)

A = 2.7 + 24.7 + … + 258.7

A = 7.(2 + 24 + … + 258) phân chia hết mang lại 7

----> Đề thi cùng bộ sách Cánh Diều:


Đề thi bộ sách Kết nối trí thức cùng với cuộc sống:

Đề thi thân kì 1 Tân oán 6 cuốn sách Chân ttránh sáng tạo:

----------------------------

Ngoài Đề thi Toán thù thân học tập kì 1 lớp 6 sách Cánh Diều trên. Các chúng ta cũng có thể tìm hiểu thêm các đề thi hay với chất lượng, những dạng toán nâng cấp giỏi và khó khăn giành riêng cho chúng ta học tập Toán lớp 6 được chắc hẳn rằng, củng thay và cố gắng Chắn chắn kiến thức và kỹ năng nhất.