ĐỀ THI TOÁN LỚP 7 HỌC KÌ 2

Đề khám nghiệm học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 mang lại mang lại các bạn 7 đề thi gồm câu trả lời chi tiết dĩ nhiên bảng ma trận đề thi. Qua đó giúp các bạn lớp 7 có thêm các gợi ý tham khảo, củng cầm cố kiến thức và kỹ năng làm cho quen thuộc cùng với kết cấu đề thi học kì 2.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 7 học kì 2


Sở đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 7 năm 2021 - 2022

Đề thi học kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học tập kì 2 Toán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề thi học tập kì 2 Tân oán 7

Cấp độ Chủ đềNhận biếtThông hiểuVận dụngTổng
Vận dụngVận dụng cao
TNKQTLTNKQTLTNKQTLTNKQTL

1. Thống kê.

- Xác định tín hiệu.

- Lập bảng tần số.

- Tìm kiểu mẫu, search quý hiếm trung bình của tín hiệu.

Số câu 3 3
Số điểm 1,5 1,5
Tỉ lệ % 15% 15%

2. Biểu thức đại số.

- Nhận biết đối kháng thức đồng dạng, nghiệm của nhiều thức, quý giá của nhiều thức.

- Biết search bậc của đối chọi thức, nhiều thức, đa thức thu gọn.

- Thu gọn đa thức.

- Cộng, trừ nhì nhiều thức.

- Tìm nghiệm của đa thức.

- Cộng đa thức.

Số câu3 3 33 113
Số điểm0.75 0.75 0,751,5 14,75
Tỉ lệ %7.5% 7,5% 7,5%15% 10%47,5%

3. Tam giác

- Tam giác cân.

- Định lí Pitago.

- Các trường phù hợp cân nhau của tam giác vuông.

Nhận biết một tam giác là tam giác gần như.

Xác định độ nhiều năm 1 cạnh của tam giác vuông.

Chứng minch hai tam giác đều nhau, tam giác vuông.

Số câu

1

1

2

4

Số điểm

0.25

0,25

2

2,5

Tỉ số %

2,5%

2,5%

20%

25%

4. Quan hệ giữa các nhân tố trong tam giác. Các con đường đồng quy trong tam giác.

Biết khoảng cách từ bỏ trung tâm đến đỉnh tam giác.

Vận dụng đặc thù của con đường vuông góc cùng mặt đường xiên.

Số câu 1 12
Số điểm 0.25 11,25
Tỉ số % 2.5% 10%12,5%

Tổng số câu

4

1

10%

5

1.25

12,5%

9

3,75

37,5%

4

4

40%

22

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề kiểm soát học tập kì 2 Toán thù 7

Câu 1: Đơn thức làm sao dưới đây đồng dạng cùng với đối kháng thức

*

*

*

*

D. -3xy

Câu 2: Đơn thức

*
 gồm bậc là :

A. 10

B. 6

C. 8

D. 12

Câu 3: Bậc của đa thức

*
 là :

A. 7

B. 5

C. 6

D. 4

Câu 4: Giá trị x=2 là nghiệm của nhiều thức:

A. f(x)=2+x

B. f(x)=x-2

*

D. f(x)=x(x+2)

Câu 5: Kết quả phép tính

*

*

*

*

*

Câu 6. Giá tri biểu thức

*
 tai x=2 cùng y=1 là:

A. 12

B. -9

C. 18

D. -18

Câu 7. Thu gọn gàng đa thức

*
 bằng :

*

*

*

*

Câu 8. Số như thế nào sau đấy là nghiệm của đa thức

*

*


*

*

*

Câu 9: Đa thức

*

A. Không có nghiệm

B. Có nghiệm là -1

C. Có nghiệm là 1

D. Có 2 nghiệm

Câu 10: Độ lâu năm nhị cạnh góc vuông tiếp tục theo lần lượt là 3cm và 4cm thì độ nhiều năm cạnh huyền là :

*

B. 5

C. 7

D. 14

Câu 11: Tam giác số đông là tam giác có

A. hai cạnh bằng nhau

B. cha góc nhọn

C. bố cạnh bằng nhau

D. một góc bằng

Câu 12: Nếu AM là đường trung tuyến với G là giữa trung tâm của tam giác ABC thì :

A. AM=AB

B. AM=AG

*

*

II. TỰ LUẬN: (7,0 điểm)

Bài 1:( 1,5 điểm). Điểm thi đua trong những tháng của một năm học tập của lớp 7A được liệt kê vào bảng sau:

Tháng

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Điểm

80

90

70

80

80

90

80

70

80

a) Dấu hiệu điều tra là gì?

b) Lập bảng tần số. Tìm kiểu mốt của dấu hiệu.

c) Tính điểm vừa phải thi đua của lớp 7A.

Bài 2. (2,5 điểm) Cho hai nhiều thức

*

a. Thu gọn gàng với thu xếp nhị đa thức P(x) và Q(x)

b. Tìm nhiều thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c. Tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Bài 3: (3,0 điểm).Cho ABC tất cả AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE vuông góc BC (E trực thuộc BC). Chứng minh DA = DE.


c) ED giảm AB tại F. Chứng minc DADF = DEDC rồi suy ra DF > DE.

Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán 7

I. TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm):- Mỗi câu đúng được 0,25 điểm.

Xem thêm: Vas Là Gì ? Vas Là Viết Tắt Của Cụm Từ Nào? Hé Lộ Chức Năng Của Vas Đối Với Kế Toán Hiện Nay

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

A

A

B

B

C

C

D

D

A

B

C

D

II. TỰ LUẬN: (7 điểm).

Câu

Nội dung buộc phải đạt

Điểm

1

a)

Dấu hiệu khảo sát là: Điểm thi đua trong thời điểm tháng của lớp 7A.

0.25

b)

Lập đúng chuẩn bảng “ tần số” dạng ngang hoặc dạng cột:

quý giá (x)

70

80

90

Tần số (n)

2

5

2

Mốt của dấu hiệu là: 80

0.75

c)

Tính số điểm trung bình thi đua của lớp 7A là:

*

0.5

2

a)

Thu gọn nhị solo thức P(x) cùng Q(x)

*

*

0.5

0.5

b)

Tính tổng nhị nhiều thức đúng được

M(x) = P(x) + Q(x)

*

*

N(x) = P(x) -Q(x) - ()

*

*

*

0.25

0.25

0.25

0.25

c)

x + 2=0

x = -2

Đa thức M(x) có hai nghiệm

0.25

0.25

Đề thi học tập kì 2 Tân oán 7 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 Toán thù 7

Cấp độ

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Tổng

Cấp độ thấp

Cấp độ cao

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

1. Thống kê

- Nhận hiểu rằng một số có mang về bảng tần số, dấu hiệu thống kê lại.

Số câu

2(C1,2)

2

Số điểm

0,5

0,5

Tỉ lệ %

5%

5%

2. Biểu thức đại số.

- Nhận hiểu rằng đối chọi thức, đa thức; solo thức đồng dạng, thông số của đa thức; bậc của đối kháng thức, nhiều thức; biện pháp thu gọn gàng đối kháng thức, nhiều thức; phương pháp bình chọn một quý hiếm x là nghiệm của nhiều thức

- Hiểu giải pháp tình quý giá của đa thức trên giá trị cho trước của biến;

- Hiểu về nghiệm của nhiều thức để tìm thông số không biết.

- Cộng, trừ nhì nhiều thức một trở thành.

- Tìm nghiệm của nhiều thức.

- Tính giá trị của đa thức

Số câu

8(C3,4,5,6,7,

8,9,11)

2(C10,12)

1(C17)

1(C19)

12

Số điểm

2

0,5

2

1

5,5

Tỉ lệ %

20%

5%

20%

10%

55%

3. Quan hệ giữa các yếu tố vào tam giác, tam giác vuông đều bằng nhau.

- Nhận biết số đo góc xung quanh tam giác, cụ được độ dài 1 cạnh của tam giác bởi bất đẳng thức tam giác

- Biết vẽ hình, ghi GT, KL của bài bác toán; chỉ ra những nhân tố nhằm nhì tam giác vuông đều nhau.

Số câu

2(C13, 16)

(C18a)

2

Số điểm

0.5

1

1,5

Tỉ số %

5%

10%

15%

4. Các mặt đường đồng quy trong tam giác

- Biết phương pháp tính số đo góc tương quan mang đến con đường phân giác của tam giác; độ nhiều năm mặt đường trung đường.

- Chứng minch các nguyên tố tương quan mang đến những mặt đường đồng quy vào tam giác.

Số câu

2(C14,15)

(C18bcd)

2

Số điểm

0,5

2

2,5

Tỉ số %

5%

20%

25%

Tổng số câu

12

3

30%

5

4

40%

1

3

30%

19

Tổng số điểm

10

Tỉ số %

100%


Đề thi học kì 2 Toán thù 7

Câu 1: Bảng “tần số” còn tên gọi không giống làA. Bảng số liệu thống kê;

B. Bảng phân phối thực nghiệm của vệt hiệu;

C. Bảng lốt hiệu;

D. Bảng cực hiếm tín hiệu.

Câu 2: Vấn đề giỏi hiện tượng lạ mà bạn khảo sát quan tâm khám phá Điện thoại tư vấn là:A. Tần số;

C. Giá trị;

B. Giá trị trung bình;

D. Dấu hiệu.

Câu 3: Trong các biểu thức sau đâu là đối kháng thức:

A. 4xy2;

B. 3-2y;

C. 10x +y;

D. 5(x+y).

Câu 4: Khẳng định sau đó là không đúng ?

A. 3x2y3với 3x3y2là nhì solo thức đồng dạng;

B.- 3x2y3với 3x2y3 lànhị đối kháng thức đồng dạng;

C. (xy)2với 3x2y2là nhì 1-1 thức đồng dạng;

D. – 2(xy)3với 5x3y3là hai 1-1 thức đồng dạng.

Câu 5: Tổng các hệ số của đa thức 2x2 – x – 1 là

A. – 1;

B. 1;

C. 0;

D. 2.

Câu 6: Đơn thức

*
có bậc là

A. 6;

B. 10;

C. 8;

D. 12.

Câu 7: Bậc của đa thức

*

A. 7;

B. 6;

C. 5;

D. 4.

Câu 8: Giá trị x = 2 là nghiệm của nhiều thức

*

*

C. N(x) = x(x + 2);

*

Câu 9: Kết trái thu gọn gàng 1-1 thức

*

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

Câu 10: Giá trị biểu thức 3x2y + 3y2x tại x = -2 và y = -1 là

A. 12;

B. -9 ;

C. 18;

D. -18.

Câu 11: Thu gọn gàng nhiều thức P = x3y – 5xy3 + 2 x3y + 5 xy3 bằng

A. 3 x3y;

B. x3y ;

C. x3y + 10 xy3 ;

D. 3 x3y - 10xy3.

Câu 12: Đa thức A(x) = ax2 + 7x + 4 gồm một nghiệm x = -1. Lúc đó thông số a có mức giá trị là

A.

*

B.

*

C. 3

D.

*

Câu 13: Cho tam giác ABC biết cạnh AB = 10centimet, BC = 5centimet. Như vậy:A: Cạnh AC tất cả độ lâu năm bởi 12 centimet hoặc 5 cm;

B: Cạnh AC có độ dài bởi 5cm;

C: Cạnh AC bao gồm độ nhiều năm bởi 12cm;

D: Cả cha trường hòa hợp trên số đông đúng.

Câu 14: Cho tam giác ABC có B = 60o. Đường phân giác của góc A cùng góc C cắt nhau trên I. Số đo góc AIC bằng:

A. 60o ;

B. 120o;

C. 100o;

D. 130o .

Câu 15: Tam giác ABC vuông tại đỉnh A và có AB = 12 cm, AC = 5 cm. Trung tuyến đường AM có độ lâu năm là:

A. 6 cm;

B. 7,5 cm;

C. 7cm;

D. 6,5 centimet.

Câu 16: Số đo góc x (Hình 1) bằng


A. 60o;

C. 75o;

B. 65o;

D. 85o.

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 17: (2 điểm) Cho nhị đa thức

*
*

a) Thu gọn gàng hai đa thức P(x) và Q(x)

b) Tìm đa thức M(x) = P(x) + Q(x) với N(x) = P(x) – Q(x)

c) Tìm nghiệm của nhiều thức M(x).

Câu 18: (3 điểm) Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 centimet.

a) Chứng tỏ tam giác ABC vuông tại A.

b) Vẽ phân giác BD (D trực thuộc AC), tự D vẽ DE vuông góc BC (E ∈ BC). Chứng minch DA = DE.

c) ED giảm AB trên F. Chứng minh DF > DE.

Câu 19: (1 điểm)

Tìm cực hiếm của đa thức 3x4 + 5x2y2 + 2y4 + 2 y2, biết rằng: x2 + y2 = 2

Đáp án đề thi học kì 2 Toán 7

Phần I. Trắc nghiệm khách quan. (4 điểm) (Mỗi câu làm cho đúng được 0,25 điểm)