Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh không chuyên

Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án HD chấm)


... Snghỉ ngơi Giáo Dục Đào Tạo ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚPhường 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không nói thời gian phát đề) Mỗi câu 0,5 điểm ... student Sngơi nghỉ Giáo Dục Đào Tạo KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚPhường. 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: Tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời hạn phát đề) 35 (Thí sinh có tác dụng giấy ... ký:………………………… STại GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁPhường ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP.. 10 THPT CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014-2015 Môn thi: Tiếng Anh (Chuyên) A LISTENING Part I (5.0 points):...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh không chuyên


*

... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) 198 + ( 102 -1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... để phơng trình bao gồm nhì nghiệm riêng biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= ... để phơng trình gồm hai nghiệm khác nhau x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A=...
*

... holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change into passive) > 38 He is tired,...
*

... answer key to this demo / now ……………………………………………………………………………………… Trêng trung học cơ sở B¶o §µi DE ON THI VAO LOP. 10 THPT TEST I Choose the best answer to lớn complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... terrfic I"m so proud of hlặng & love sầu him so much 1.Who you think the writer sends this poscard to? 2.What does he think about his father? 3.What quality ... 4.Computers are used khổng lồ thiết kế new models People ………………………………………………… Trêng trung học cơ sở B¶o §µi DE ON THI VAO LOP 10 trung học phổ thông TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that...
*

*

... never => ever 10 stand => standing PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A II (8 pts.) 1-D 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this document ... Write your answer in the box provided (10 pts.) The attack in the thành phố center last night (example) the kind of behavior amongst young people that many object khổng lồ This matter is very (confidence) Don’t ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) frikết thúc is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth inlớn my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... A 45 A D 16 C 26 B 36 A 46 B B 17 A 27 D 37 D 47 C D 18 B 28 C 38 B 48 C D 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A trăng tròn D 30 A 40 C 50 C ...
... pass saw was wearing telling arrives is 10 smells PART C: READING I pt (0.1 point/answer) B A B D A C C A D 10 B II pt (0.1point/answer) F T T F F F T F T 10 T PART D: WRITING I 1.4 pts (0.2 point/answer) ... be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud lớn be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or khung Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...

Xem thêm: Bộ 12+ Bức Tranh Tô Màu Hoa Quả Cho Bé Mầm Non, Tranh Tô Màu Trái Cây, Hoa Quả


... we _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw hyên (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... in the box below (10 pts) (0.5pt/sentence) D – terms D – had never seen A – you took B – it impossible B - hooked C – resist B – shelved D – faith C – taste 10 B - delay 11 B - certificate 12 ... certificate 12 B – returns 13 C – missing 14 D -filled 15 B - credible 16 D – nature 17 A – should have done 18 C - nevertheless 19 A-would have failed 20 D - tell 14 b Supply the correct khung of the...
... ĐÁP. ÁN B A C 13 B 17 D 21 D 25 C 29 D 33 A 37 C C C 10 D 14 B 18 A 22 A 26 B 30 B 34 B 38 D A B 11 B 15 A 19 C 23 B 27 C 31 A 35 A 39 C D D 12 B 16...
... ever 10 stand => standing V (5 pts.) PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E II (8 pts.) 1-D 8-G PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this ... C B C 10 A 11 D 12 B 13 D 14.C 15.B XXX PART B I (15 pts.) II (5 pts.) advantage fire faith victory leave III (10 pts.) exemplified/exemplifies confidential mid-sentence dependants down-pour ... with this particular drug is (neglect) A (dominate) friover is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth inkhổng lồ my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The end  Hướng dẫn chnóng Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR và VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C trăng tròn C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
... HẾT - Họ tên thí sinh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông NĂM 2 015 -2 016 ĐÁPhường. ÁN MÔN TIẾNG ANH Câu 1: (1 điểm) Tìm trường đoản cú gồm phần gạch men chân phát ... 60 từ) Anh Sơn theo bảng công bố sau, bắt đầu câu mang lại sẵn Đáp án gợi ý: Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 10 0 km from Vinch City và it was founded in 19 63 It ... was founded in 19 63 It now comprises/has an area of 597 sq km The population of Anh Son is/ Anh son has a population of about one hundred thirteen thous& people It is not only famous for tourist...
... THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / TRƯỜNG trung học cơ sở HƯƠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2 015 -2 016 ĐỀ THI THỬ-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 15 /03/2 015 Thời gian làm cho bài: ... the given words (1pt) They have just bought some English books → Some English books Minh last wrote khổng lồ his pen pal five months ago ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / → Minch ... (1pt) They / not see / each other / since / they / leave / school → He/ not pass/ coming exam/unless/ work/ hard → i The end – ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 )...
Từ khóa: đề thi demo vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh 2013đề thi test vào lớp 10 môn tiếng anh 2015đề thi thử vào lớp 10 môn giờ anh tất cả đáp anđề thi thử vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh violetgiải đáp đề thi test vào lớp 10 môn tiếng anh năm 2014 đề số 2 đề thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng anhbộ đề thi tuyển vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhbộ 10 đề thi tuyển vào lớp 10 môn tiếng anh bao gồm đáp ánđề thi học kì lớp 10 môn giờ đồng hồ anhde thi chuyen cap lop 10 mon tieng anhde thi giua ki lop 10 mon tieng anhđề khảo sát điều tra vào lớp 10 môn giờ anhtuyen tap de thi thu vao lop 10 tháng toantuyển tập đề thi test vào lớp 10 môn toántuyển tập đề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhNghiên cứu vãn sự chuyển đổi một trong những cytokin ở người bị bệnh xơ cứng bì hệ thốngchăm đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp hóa học chỉ điểm sinch học tập vWF, VCAM 1, MCP. 1, d dimer trong chẩn đân oán với tiên lượng nhồi tiết óc cấpMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng đoạn phim trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vớt vật liệu thay đổi (metamaterials) kêt nạp sóng điện tử sinh sống vùng tần số THzđề thi test THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái hoà lần 2 có lời giảiBiện pháp quản lý hoạt động dạy dỗ hát xoan vào ngôi trường trung học các đại lý thị trấn lâm thao, phụ thọGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: Thực hành phát hiện tại diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinc học tập 11 bài bác 13: Thực hành phát hiện nay diệp lục với carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: Thực hành vạc hiện nay diệp lục cùng carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤPhường. LPWAN SLIDEPhối hận vừa lòng giữa phòng văn hóa truyền thống cùng lên tiếng với phòng giáo dục và huấn luyện và giảng dạy trong câu hỏi tuyên ổn truyền, dạy dỗ, đi lại thành lập nông buôn bản mới huyện tkhô nóng tdiệt, thức giấc phụ thọĐịnh tội danh trường đoản cú trong thực tế thị trấn Cần Giuộc, tỉnh giấc Long An (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tìm gọi nguyên tắc Đánh Giá khối hệ thống đảm bảo bình an khối hệ thống thông tinSsinh sống hữu ruộng đất và tài chính nông nghiệp & trồng trọt châu ôn (lạng ta sơn) nửa vào đầu thế kỷ XIXTổ chức với buổi giao lưu của Phòng Tư pháp từ bỏ thực tế tỉnh Phụ Tchúng ta (Luận vnạp năng lượng thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ cấp dưỡng nông nghiệp & trồng trọt tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Agribank cùng Phát triển nông xóm Việt Nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinch học 11 bài 14: Thực hành phân phát hiện hô hấp sinh sống thực vậtGiáo án Sinc học 11 bài bác 14: Thực hành phát hiện tại hô hấp nghỉ ngơi thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Tại HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm tìm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ đề tài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong tim bà bầu chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ văn uống 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm chiêu tập người thân trong thời điểm dịp lễ tết đặc điểm bình thường với mục đích của ngành ruột vùng tmáu minc về nhỏ trâu lập dàn ý bài văn uống tự sự lớp 10 giải bài xích tập đồ gia dụng lý 8 cthị xã cũ trong bao phủ chúa trịnh giải bài bác tập trang bị lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc biên soạn bài cô nhỏ nhắn cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve bé trau bài xích ca nđính thêm đi trên bến bãi mèo sự cải tiến và phát triển của từ vựng tiếp theo sau ôn tập vnạp năng lượng học tập trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập Xác Suất thống kê lại tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8