Dramatically Là Gì

Nhiều bạn luôn luôn “toát các giọt mồ hôi hột” mỗi khi “chinc chiến” task 1 vì chưa luyện tập nhiều cách mô tả không giống nhau Khi diễn tả chứng trạng “tăng”, “giảm” bên trên biểu thứ, dẫn cho biện pháp viết lủng củng và lặp trường đoản cú.

Bạn đang xem: Dramatically là gì

Trong nội dung bài viết này, hocbong2016.net đang share với bạn một số trong những phương pháp miêu tả khác biệt để thuận tiện quá “cửa ải” task 1 nhé!

DECLINE

 a. Sử dụng cồn từ

Động tự không tồn tại trạng thái: dropped, went down, declined, decreased, fell,...Bản thân các động từ bỏ này chỉ đối chọi thuần diễn tả nghĩa “giảm”, chúng bắt buộc đi cùng các trạng tự để nhấn mạnh tâm trạng. Các trạng từ nhưng chúng ta nên thực hiện đó là: significantly, steeply, dramatically, substantially, sharply, gradually, slightly, remarkably, considerably, marginally, fractionally, slowly, rapidly, steadily,... Động tự có trạng thái: Các động từ này cũng mang nghĩa “giảm” cơ mà bạn dạng thân nó vẫn khái quát nghĩa nhấn mạnh hơn, chúng ta ko nên áp dụng kèm với các trang tự chỉ trang thái nữa. Chúng gồm những: collapsed, tumbled, slumped, plummeted, plunged, nose-drived,…

b. Sử dụng danh từ

Ngoài cần sử dụng những cồn từ bỏ để diễn tả, chúng ta có thể thực hiện những danh tự đi kèm theo cùng với một trong những tính trường đoản cú để mô tả một cách đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steep fall,…

a gradual fall/ decrease,…

a sudden decrease/ plunge/ slump,…

a marked drop/ decline,…

c. Một số phương pháp mô tả khác

– The price sank to lớn new low point

– The price went inkhổng lồ không tính phí fall

– There was a dip = the price dipped

– The price suffered/ experienced/ saw/ recorded/ witnessed/ show a steep/ sharp decline/decrease/ fall = There was a/an adj + N in the price

– The price fell/ went bachồng to lớn the 2010 level

– The price fell lớn its lowest level

– The price gradually went down before expreriencing a sharp decline

– There was a slight decline in the price, followed by a sudden drop/ a collapse/ tumble/ plunge…

– There was a marked fall in the price = The price fell markedly (for a short period, etc)

– Sales of book made up a lower proportion

INCREASE

Tương tự điều đó, Khi diễn tả sự tạo thêm của bảng biểu thứ, bạn cũng có thể sử dụng:

a. Sử dụng đụng từ

Verb không tồn tại trạng thái: went up, rose, picked up, grew, increased.

Xem thêm: Phân Biệt Cc Là Gì ? Phân Biệt Và Ưu Điểm Của Cc Và Bcc Khi Gửi

Bản thân các rượu cồn từ này chỉ đơn thuần diễn tả nghĩa “tăng”, cần đi cùng những trạng từ để nhấn mạnh trạng thái. Các trạng từ nên áp dụng kia là: exponentially, steadily, rapidly, remarkably, sharply, significantly, dramatically, slightly…Verb có trạng thái: shot up, soared, surged, leaped, rocketed, accelerated. Các hễ tự này cũng sở hữu nghĩa “tăng” nhưng mà phiên bản thân nó đang bao hàm nghĩa nhấn mạnh rộng.

b. Sử dụng danh từ

Danh từ bỏ đi kèm theo với một số tính tự nhằm mô tả một giải pháp đa dạng chủng loại hơn:

a sharp/ steady rise,…

a noticeable increase,…

a sharp increase/ growth/ leap,…

an significant rise,…

an upsurge

c. Một số bí quyết diễn đạt

– The price increased/ grew/ went up/ rose rapidly/ shot up

– The price soared/ leaped/ climbed to lớn a new peak

– The price hit a peak/ reached a high/ reached a peak

– The price saw/ recorded/ experienced a high at (Eg. $200)

– The sale saw a noticeable turnaround (Doanh thu nâng cao tốt)

– A twofold/ threefold increase = doubled/ tripled/ quadrupled (vội vàng 4 lần)/ quintupled (vội 5 lần)

– The price climbed/ soared to lớn a peak

– Sale rose 5% = a 5% rise was recorded = Sale recorded/ saw a 5% rise

– The price recorded a 10-year high at $200 = hit a peak of $200 over the 10-year period