Former student là gì

Former + cái gì đó => tức thị mẫu nào đó là gắng, cũ, đã có lần là dòng gì đấy, nghe khó hiểu ghê