Gấu trúc ao ước gì mà không bao giờ được

Gấu trúc ước ao được tự sướng màu, bởi gấu trúc chỉ bao gồm 2 color black trắng, nên chỉ ý muốn có một tấm ảnh color mà lại không có được, vẫn mãi chỉ cần black trắng mà lại thôi