Granules Là Gì

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use tự hocbong2016.net.Học các tự bạn cần giao tiếp một cách lạc quan.


Bạn đang xem: Granules là gì

Proliferation of granule cell precursors in the dentate gyrus of adult monkeys is diminished by bức xúc.
The cytoplasm of the cells had lysosome-like granules containing dead granulosa cell debris at different stages of degradation.
Anteriorly, the granules are much more numerous, almost filling the cytoplasm, surrounding small blind-ending canals.
The rachis cytoplasm contains mitochondria, extensive sầu rough endoplasmic reticulum, và electron-dense granules.
They often contain swelling structures of the membranes, amorphous matter & dark osmophilic granules.
The mechanism of degranulation is most easily visualized with eosinophils because of the greater form size & mật độ trùng lặp từ khóa of their lysosomal granules.
In summary, we have sầu imaged the integrated dynamics of cortical granules và microfilaments during maturation, fertilisation and parthenogenesis.
These results suggest that the microfilament assembly is involved in the distribution, movement & exocytosis of cortical granules during maturation & fertilisation.
The numbers of bait granules remaining within the circles were counted at 45 min after application & compared using t-tests.
Proliferation of granule cell precursors in the dentate gyrus of adults monkeys is diminished by găng tay.
On the other hvà, our results match the polarity which exists between dense granules & the periaxonemal sheath.
Các quan điểm của các ví dụ ko mô tả quan điểm của những biên tập viên hocbong2016.net hocbong2016.net hoặc của hocbong2016.net University Press hay của các đơn vị cấp giấy phép.

Xem thêm: Iphone Chưa Active Là Gì? Cách Phân Biệt Máy Chưa Nghĩa Của Từ Active

*

lớn laugh repeatedly in a quiet but uncontrolled way, often at something silly or rude or when you are nervous

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tìm tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Bộ lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các luật pháp thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語