Hệ thức lượng trong tam giác vuông

*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 1 trang 66 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi 1 Bài 1 trang 66 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Chứng minh


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc 2 Bài 1 trang 67 SGK Toán 9 Tập 1. Xét hình 1. Hãy minh chứng hệ thức


*
Bài 1 trang 68 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài bác 1 trang 68 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy tính x cùng y trong những hình sau


*
Bài 2 trang 68 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 2 trang 68 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy tính x với y vào hình bên dưới đây


*
Bài 3 trang 69 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 3 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Hãy tính x cùng y trong hình sau


*
Bài 4 trang 69 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài bác 4 trang 69 SGK Toán thù 9 tập 1. Hãy tính x với y trong hình sau:


*
Bài 5 trang 69 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 5 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Trong tam giác vuông cùng với các cạnh góc vuông bao gồm độ nhiều năm là 3 cùng 4, kẻ mặt đường cao ứng với cạnh huyền.

Bạn đang xem: Hệ thức lượng trong tam giác vuông


*
Bài 6 trang 69 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 6 trang 69 SGK Tân oán 9 tập 1. Đường cao của một tam giác vuông chia cạnh huyền thành nhị đoạn trực tiếp bao gồm độ dài là 1 và 2.


*
Bài 7 trang 69 sgk Toán thù 9 - tập 1

Giải bài xích 7 trang 69 SGK Toán 9 tập 1. Người ta giới thiệu nhị giải pháp vẽ đoạn trung bình nhân x của hai đoạn trực tiếp a, b.

Xem thêm: Lỗi Do Em - Truyen Ngon Tinh


*
Bài 8 trang 70 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 8 trang 70 SGK Toán thù 9 tập 1. Tìm x và y trong mỗi hình sau


*
Bài 9 trang 70 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 9 trang 70 SGK Toán 9 tập 1. Cho hình vuông ABCD. điện thoại tư vấn I là một trong điểm nằm trong lòng A và B.

Xem thêm: Bài 27: Điều Chế Oxi Trong Phòng Thí Nghiệm Và Trong Công Nghiệp


Đề bình chọn 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9


Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 1 - Chương 1 - Hình học tập 9


*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 2 trang 71 SGK Tân oán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 2 trang 71 SGK Tân oán 9 Tập 1. Xét tam giác ABC vuông tại A


Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9


Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 1 - Chương 1 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9


Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 9


Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Chương thơm 1 - Hình học tập 9

Giải Đề bình chọn 15 phút - Đề số 4 - Bài 1 - Cmùi hương 1 - Hình học 9


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài bác
*

Đăng cam kết nhằm thừa nhận lời giải tốt và tài liệu miễn phí

Cho phxay loigiaixuất xắc.com gửi những thông tin cho bạn để nhận ra các lời giải tốt cũng tương tự tư liệu miễn phí tổn.


Chuyên mục: Giáo Dục