Hình nền win 10

Cá nhân hóa máy Windows 10 của chúng ta bằng nhiều chủ thể mới, đã mắt từ bỏ hocbong2016.net Store. 

Tải thêm chủ thể


Chủ đề là sự kết hợp thân màn hình, màu sắc hành lang cửa số và âm tkhô cứng. Để nhấn chủ thể, hãy mở rộng một trong các danh mục, nhấn vào links so với chủ thể đó rồi nhấn Mở. Thao tác này đã lưu lại chủ thể vào PC của bạn với áp dụng chủ đề mang đến screen nền. Xem Cá nhân hóa PC của người sử dụng nhằm bài viết liên quan.


Tải xuống những động vật hoang dã toàn chình họa chủ thể

Tải về chủ thể Bees  

Tải về chủ đề lưu niệm Bing

Tải xuống các chủ đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/C/D/4/CD4F487F-432B-41A8-8AE5-7DF1532DC97F/BunniesDucklings.themepackBunnies cùng Ducklings

Tải xuống chủ đề bướm

Tải xuống mèo ngẫu nhiên thời gian làm sao  

Tải xuống hầu hết chỗ vào chủ thể mèo

Tải xuống thay đổi chủ thể

Tải về các màu sắc của chủ thể thiên nhiên  

Tải xuống Showcase Community:https://tải về.hocbong2016.net.com/download/1/7/A/17ABABA3-79C8-4B6D-AA18-384E33D1B055/CommunityShowcaseFaumãng cầu.themepackFaumãng cầu Theme

Tải xuống Showcase Community: Fauna 2 Theme

Tải xuống Showcase Community:https://download.hocbong2016.net.com/download/1/7/A/17ABABA3-79C8-4B6D-AA18-384E33D1B055/CommunityShowcaseFauna3.themepackFauna 3 Theme

Tải xuống reviews về cộng đồng: côn trùng chủ đề

Tải về cộng đồng Showcase: côn trùng nhỏ 2

Tải về xã hội Showcase: côn trùng 3

Tải xuống nhà đềhttps://download.hocbong2016.net.com/download/5/E/1/5E126440-3CCD-4A41-B9ED-0A5A35C3B0C3/CougarMtZoo.themepackCougar Mountain Zoo

Tải xuống chủ thể Close-Ups Creature

Tải xuống chó tronghttps://download.hocbong2016.net.com/download/7/A/2/7A2D760A-F699-4632-BAE2-58CF65DF0342/DogsInWinter.themepackTheme ngày đông

Tải xuống cáchttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/5/F/C/5FC4F80C-242D-423B-9A11-9510A013152D/Dolphins.themepackchủ thể cá heo

Tải xuống chủ đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/5/A/E/5AE09185-4F41-4B3D-8526-55C59211C5FC/Foxes.themepackFoxes

Tải về nhà đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/F/E/8/FE85E57B-5C0B-43B1-ABC2-227480EFC2A8/GalapagosByRG.themepackGalapagos Wildlife

Tải xuống Garden glimpses 2 chủ đề

Tải xuống Garden glimpses 3

Tải xuống Garden glimpses 4 chủ đề

Tải xuống nhà đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/1/A/D/1AD70045-D933-4ABA-BC84-84C6F7165F38/Horses.themepackngựa

Tải xuống những nhà đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/E/8/2/E82E0791-8A04-4201-872C-1A49C4DDA3DE/HummingbirdsDesireeSkatvold.themepackchlặng rầm rĩ

Tải xuống chủ thể buổi sớm

Tải xuống chủ đềhttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/1/A/D/1AD70045-D933-4ABA-BC84-84C6F7165F38/MustangLifeGenePraag.themepackMustang

Tải xuống Pacific theme

Tải xuống các con chó nhỏ vui chủ thể

Tải xuống cầu vồng chủ đề

Tải xuống chủ thể Raptors

Tải xuống Ravens cùng Crows theme

Tải xuống Sleepy kitten theme

Tải xuốnghttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/8/9/A/89A728DA-EC8F-4379-8514-830ABC35FF42/SmallWorld.themepackTheme trái đất nhỏ

Tải xuống chủ đềhttps://download.hocbong2016.net.com/download/2/C/5/2C5741CB-DB98-4D69-84F5-4205E61D5493/Snakes.themepackrắn

Tải xuốnghttps://tải về.hocbong2016.net.com/download/e/6/c/e6cb3a2e-6336-462c-8ca2-355feada646a/Tigers.themepackTiger Theme

Tải xuống Theme Beauty

Tải về nhà đềhttps://download.hocbong2016.net.com/download/3/5/f/35FE6267-34F0-4487-904C-484C63956D93/Wolves.themepacksói