In the dark là gì

Kính kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý khách theo dõi và quan sát bài học kinh nghiệm THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài xích số 23 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bởi Hằng Tâm với Brandon phú trách.

Bạn đang xem: In the dark là gì

The two idioms we’re learning today are IN THE DARK and WORK LIKE A HORSE.

Trong bài học bây giờ, nhị thành ngữ ta học là IN THE DARK cùng WORK LIKE A HORSE.


*

Mai Lan và Mike spent a long time in the library today. Mike is taking up a part-time job at the ngân hàng as a loan officer. He needs to learn fast about the various financial plans lớn help his clients. So, Mike checked out a few books to lớn read và prepare himself for his job.

Hôm nay Mai Lan và Mike vừa bắt đầu sinh hoạt trong thư viện mấy tiếng đồng hồ. Mike sắp tới sửa đi làm việc bài toán buôn bán thời gian tại bank, anh làm nhân viên cấp dưới lo về cho vay vốn tiền. Anh yêu cầu học tập thật nhanh những hình thức tài chánh để Ship hàng quý khách, cho nên vì vậy Mike đã mượn ra vài cuốn nắn sách nhằm hiểu với sửa soạn cho việc có tác dụng.

MIKE: Mai Lan. I’m a bit nervous. This job doesn’t seem lớn be as simple as I originally thought.Mai Lan. Tôi khá lo. Công bài toán này không tồn tại vẻ đơn giản nhỏng tôi nghĩ thuở đầu.

MAI LAN: Cheer up, Mike. You’re smart, you can learn all subjects fast. Don’t underestimate yourself!Vui lên đi, Mike. Anh thông minh, tất cả những môn học tập anh phần đông học tập nkhô cứng lắm. Đừng từ bỏ hạ giá bán mình!

MIKE: Thanks. But this is really difficult. I read the documents the ngân hàng gave me last night. Quite a tough job! I’ll have to lớn read and remember a lot of information.Cám ơn cô. Nhưng việc này nặng nề thiệt. Tôi hiểu các tư liệu công ty băng chuyển mang lại ngày hôm qua. Việc khó khăn à ! Tôi đã cần phát âm và lưu giữ các dữ kiện lắm !

MAI LAN: In any new jobs, we have sầu to lớn learn. It takes time & hard work. Don’t you agree?Trong các bước mới, ta buộc phải học tập với mất ngày giờ với khó khăn nhọc tập. Anh gật đầu đồng ý ko ?

MIKE: Yeah. I know I have sầu khổng lồ work hard now. The more I read, the more I find out I’m in the dark.Đúng. Tôi biết tôi đề xuất mất công. Càng phát âm tôi càng thấy là tôi “in the dark”.

MAI LAN: In the dark? What’s that? I can guess the meaning of this idiom, but tell me more about it.In the dark? Trong bóng buổi tối ? Tôi có thể đoán thù được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ này. Nhưng anh hãy giảng thêm cho tôi.

MIKE: “In the dark” means not knowing, in ignorance, without information.

Xem thêm: Phản Xạ Có Điều Kiện Và Phản Xạ Không Điều Kiện, Giải Bài Tập Sinh Học 8

“In the dark” có nghĩa là lưỡng lự, u mê, không có tài liệu, thông tin để hiểu.MAI LAN: So you’re going khổng lồ work as a ngân hàng loan officer but you’re still in the dark about what you’re supposed khổng lồ vị at your job.

Vậy anh sắp làm cho nhân viên cấp dưới nhà băng lo hình thức dịch vụ cho vay tiền tuy nhiên anh vẫn “in the dark”, “buổi tối mù”, băn khoăn gì về việc anh phải làm cho.

MIKE: Exactly! I need to lớn sit down & learn just like what we bởi in school, learning a subject lớn know the answers to lớn questions in tests.Đúng cầm ! Tôi yêu cầu ngồi xuống với học nhỏng ta học tập những môn học tập làm việc trường để hiểu vấn đáp các thắc mắc vào bài bác thi !

MAI LAN: Then after learning và getting experience at work, you will no longer be in the dark! You will know about the types of loans và which ones are appropriate for your clients.Rồi sau thời điểm học tập và có kinh nghiệm tay nghề trong lĩnh vực, anh vẫn không hề bị “in the dark” “buổi tối tăm”. Anh vẫn biết những một số loại chi phí vay với một số loại như thế nào hợp với người tiêu dùng.

MIKE: Wow! You’re such a good advisor. I wish I have you as my manager!Ồ. Cô là thế vấn xuất sắc vượt. Ước gì cô là người có quyền lực cao của tớ.

MAI LAN: I’m totally in the dark about this subject và so many more!Tôi hoàn toàn “buổi tối tăm”về ngành này với các ngành không giống !

MIKE: Yeah, technology! I know that better than anyone else. I have sầu to be so patient when I help you improve your computer skills.Đúng, về vi tính! Tôi thấu hiểu rộng ai không còn. Tôi đề nghị kiên trì lắm Khi tôi góp cô tăng kĩ năng về năng lượng điện tân oán.

MAI LAN: Mike. By saying “I have sầu to lớn be patient”, you mean you have lớn try not to lớn get angry with me when you help me?Mike. Nói là “tôi buộc phải kiên nhẫn” anh mong muốn nói anh nên chũm không nổi sùng Khi anh giúp tôi buộc phải ko ?

MIKE: Now, now, don’t get upphối. I know you are in the dark about computer. I’ve sầu been always nice khổng lồ you, haven’t I?Thôi thôi, chớ cáu giận. Tôi biết cô “về tối mù” về vật dụng vi tính. Vì vậy tôi luôn luôn luôn nhẹ nhàng với cô, đúng không ạ nào ?

MAI LAN: You’ve been very nice except when you raise your voice và roll your eyes!Anh đáng yêu lắm trừ lúc anh to lớn giờ đồng hồ và đảo đôi mắt !

MIKE: Oh oh! Am I that hard? I’d better watch myself và never bởi vì that again! Are you OK with that, Mai Lan?Ồ, ồ. Tôi tệ nuốm đấy hả ? Tôi bắt buộc trường đoản cú xét mình và ko làm thay nữa. Được chưa, Mai Lan ?

MAI LAN: Alright. You’re forgiven! Seriously, let’s get baông chồng lớn your preparation for the job. So what are you going to lớn vày next?Rồi. Anh được tha rồi đấy. Nói chuyện đứng đắn, bây chừ bọn họ quay trở lại chuyện anh sửa biên soạn cho công việc của anh ấy. Anh sắp tới làm gì sắp đến sắp tới đây ?

MIKE: I’m going trang chủ and read & learn and take notes and memorize… I’ll work lượt thích a horse.Tôi đang về nhà, gọi, học, ghi nốt, học tập nằm trong lòng…. Tôi đang làm việc nhỏng trâu!

MAI LAN: I know horses have khổng lồ work hard pulling carts, carrying stuffs. So you mean you will work very hard, for hours every day, right?Tôi biết ngựa nên làm việc nặng trĩu nhỏng kéo xe, cùng mang vật dụng nặng trĩu. Vậy ý anh là anh đang đề xuất thao tác chịu khó, nhiều giờ đồng hồ trong thời gian ngày, buộc phải ko ?

MIKE: Yes, that’s it. I’ll have sầu khổng lồ work very hard, work lượt thích a horse. No fun for a while!Đúng điều đó đó. Tôi đã phải thao tác làm việc học hỏi và giao lưu thật chuyên, “có tác dụng nhỏng trâu”. Không vui chơi giải trí gì hết vào một thời gian!

MAI LAN: Well, very soon, you won’t be “in the dark” anymore & you won’t need to “work like a horse” because you will know what you should vày in your job và you can relax và enjoy your job.Thực ra chẳng bao thọ anh sẽ không hề “buổi tối tăm” và không nên “làm việc nlỗi trâu” bởi anh đã biết buộc phải làm gì trong việc của bản thân với anh hoàn toàn có thể nhàn rỗi với vui vào việc làm.

MIKE: I hope so. And you too, soon you will no longer be in the dark about the computer. You’ve sầu been working like a horse on the computer, soon you will be able lớn handle this device lượt thích a real pro!Tôi mong muốn như thế. Và cô nữa. Chẳng bao lâu cô vẫn không còn “về tối tăm” về lắp thêm vi tính. Cô vẫn học tập nlỗi trâu , cô đã có thể dùng lắp thêm vi tính giống như các người chuyên nghiệp chấp nhận.

Xem thêm: Phân Biệt Tuyến Nội Tiết Và Tuyến Ngoại Tiết, Tuyến Ngoại Tiết

MAI LAN: OK. Let’s be positive sầu. We work seriously and we keep our spirits high! This is the way to go!OK. Ta sẽ giữ lại được tích cực và lành mạnh. Chúng ta làm phần đông Việc đứng đắn và duy trì niềm tin cao! Đúng mặt đường rồi đó!

MIKE: Right, Mai Lan. You’re the best!Đúng, Mai Lan ! Cô số một đấy !

Hôm nay chúng ta vừa học tập nhì thành ngữ : IN THE DARK nghĩa là KHÔNG BIẾT và WORK LIKE A HORSE tức là LÀM VIỆC NHƯ TRÂU. Hằng Tâm với Brandon xin hứa hẹn chạm chán lại quí vị trong bài học kinh nghiệm tới.