Influence đi với giới từ nào

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam giới TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền lành Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
influence
*
influence<"influəns>danh trường đoản cú (influence on somebody / something) tác động, tác dụng the influence of the moon (on the tides), of the climate (on agricultural production) tác động của mặt trăng (so với thủy triều), của khí hậu (đối với chế tạo (nông nghiệp)) the influence of parents on their children tác động của phụ huynh đối với con cái to lớn have a good/bad/beneficial/harmful/pernicious influence on somebody"s behaviour/character bao gồm ảnh hưởng tốt/xấu/bao gồm lợi/gồm hại/nguy khốn so với hạnh kiểm/tính phương pháp của người nào to lớn exercise one"s influence on someone tạo tác động so với ai, phát huy tác động đối với ai to be under somebody"s influence chịu tác động của ai uy cố kỉnh, gia thế his parents no longer have any real influence over him bố mẹ cậu ấy không còn uy nuốm đích thực như thế nào đối với cậu ấy lớn use one"s influence with sometoàn thân thực hiện uy cầm của chính mình đối với ai she has great influence with the manager và could no doubt help you cô ấy khôn cùng bao gồm tác động cùng với ông giám đốc, đề nghị chắc chắn rằng sẽ giúp được anh đụng tự tác động, bỏ ra păn năn, tác động bad weather influences the peddlers" business tiết trời xấu tác động tới sự việc có tác dụng ăn của không ít người bán sản phẩm rong it"s clear that her painting has been influenced by Picasso cụ thể là giải pháp vẽ tnhãi của cô ý ấy vẫn chịu ảnh hưởng của Picasso what influenced them to steal this sum of money? điều gì vẫn khiến cho bọn chúng đánh tráo số tiền này? ảnh hưởng, tác dụng
*
/"influəns/ danh từ bỏ tác động, công dụng under the influence of Chịu tác động của, bởi ảnh hưởng của khổng lồ exercise one"s influence on someone gây ảnh hưởng so với ai, đẩy mạnh ảnh hưởng đối với ai uy thế, gia thế a person of influence người có quyền năng người có hình họa hưởng; điều có hình họa hưởng; điều tất cả chức năng người có quyền lực
*