Khải hoàn môn tiếng anh là gì

Today the Arch of Titus is much admired by the hundreds of thousands of people each year who visit the Roman Forum.

Bạn đang xem: Khải hoàn môn tiếng anh là gì


Cổng của Karls (Karlstor) là khải trả môn nhằm mục đích vinh danh Tuyển hầu tước Karl Theodor, nằm tại phía đông của Heidelberg.
The Karls‘ gate (Karlstor) is a triumphal arch in honour of the Prince Elector Karl Theodor, located at Heidelberg"s east side.
Tượng của Sol Invictus được với bởi vì những người lính signifer xuất hiện thêm tía lần trên phù điêu của Khải hoàn môn Constantinus.
Statuettes of Sol Invictus, carried by the standard-bearers, appear in three places in reliefs on the Arch of Constantine.
Lúc ông trsống sau đây thắng lợi của chính bản thân mình trước Parthia, ông đang dựng lên Khải hoàn môn của Septimius Severus sinh hoạt Rome.
When he returned from his victory over the Parthians, he erected the Arch of Septimius Severus in Rome.
Tại ngay gần sông, trung thành tâm phố tất cả một khải hoàn môn vinc danh Bokassa, dinc tổng thống và một siêu thị trung tâm.
Cthất bại to the river, the thành phố centre features a large arch dedicated to lớn Bokassa as well as the presidential palace và the central market.
Cổng Esquilimãng cầu – (còn tồn tại) nằm tại đồi Esquilinus vẫn rất có thể được thấy được, cùng với khải hoàn môn của nhà vua Gallienus.
Porta Esquilina – this gate on the Esquiline is still visible, & incorporates the later arch of the emperor Gallienus.
The Arc de Triomf (2) (Khải Hoàn Môn), trưng bày sát trung tình thật phố, được xây đắp để đáng nhớ trở thành nuốm đặc biệt quan trọng kia.
The Arc de Triomf (2) (Triumphal Arch), situated near the center of the đô thị, was built to commemorate that important sự kiện.
ĐỨNG SỪNG SỮNG TẠI TRUNG TÂM CỦA THÀNH PHỐ ROME, Ý, LÀ MỘT KHẢI HOÀN MÔN THU HÚT KHÁCH DU LỊCH TRÊN KHẮPhường. THẾ GIỚI.

Xem thêm: Hot Girl Bảo Ngọc Vợ Hoài Lâm Là Ai ? Chín Năm Sóng Gió Của Hoài Lâm


Một số địa danh lừng danh độc nhất của Bắc Triều Tiên là tượng đài, nhỏng tháp Juđậy, Khải Hoàn Môn và Tượng đài Grvà Mansu Hill.
Some of North Korea"s most recognisable landmarks are monuments, like the Juđậy Tower, the Arch of Triumph và the Mansu Hill Gr& Monument.
Chi tiết bên trên Khải Hoàn Môn Titus sinh sống Rô-ma, cho biết thêm phần lớn chiến lợi phđộ ẩm mang được Khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt
Khải Hoàn Môn trên Bình Nhưỡng (giờ Hàn: 개선문) được xây dừng nhằm kỉ niệm phong trào binh cách của tín đồ Triều Tiên trước Nhật Bản từ năm 1925 mang lại 1945.
Khải trả môn Constantinus (tiếng Latinh: Arcus Constantini, giờ Ý: Arteo di Costantino) là một Cổng xin chào thắng lợi tại Roma, nằm trong lòng Đấu ngôi trường La Mã và đồi Palatine.
The Arch of Constantine (Italian: Arteo di Costantino) is a triumphal arch in Rome, situated between the Colosseum & the Palatine Hill.
Có lẽ chúng được tạo nên để để lên đỉnh một Khải hoàn môn hoặc một tòa nhà béo không giống, hết sức rất có thể bởi ngọc hoàng Septimus Severus ủy nhiệm.
They were probably created lớn top a triumphal arch or some other grvà building, perhaps commissioned by the Emperor Septimus Severus.
Hình trên: Chi tiết trên Khải Hoàn Môn Titus sinh hoạt Rô-ma, Ý, mô tả kèn trompet đem từ thường thờ Giê-ru-sa-lem vào thời điểm năm 70 công ngulặng (CN).
Above: Detail from the Arch of Titus, Rome, Italy, depicting trumpets taken from the temple in Jerusalem in 70 C.E.
Phibun coi tượng đài như một Bangkok mới, Tây hóa, "làm cho Thanon Ratchadamnoen thành quốc lộ Champs-Élysées với Tượng đài Dân chủ là Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe)."
Phibun saw the monument as the centre of what he envisaged as a new, Westernised Bangkok, "making Thanon Ratchadamnoen the Champs-Élysées and the Democracy Monument the Arc de Triomphe" of Bangkok.
Khải Hoàn Môn (tiếng Đức: Arc de Triomphe)là một trong những cuốn nắn đái ttiết của Erich Maria Remarque, viết năm 1945 về người ghen nạn ko quốc tịch nghỉ ngơi Paris trước Thế chiến II.
Arch of Triumph (German: Arc de Triomphe) is a 1945 novel by Erich Maria Remarque about stateless refugees in Paris before World War II.
Lời tiên tri của Giê-su về sự tiêu diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 công ngulặng đã ứng nghiệm chính xác, nhỏng Khải trả môn Titus trên Rô-ma xác nhận
The fulfillment of prophecies Jesus gave about Jerusalem’s destruction in 70 C.E. is attested lớn by the Arch of Titus in Rome
Đài đã biết thành đổ nát trong ráng kỷ 18, mà lại năm 1811, dưới sự chỉ đạo của Napoléon Bonaparte, đài xịt nước đã có phục hồi bởi vì Jean Chalgrin, phong cách xây dựng sư của Khải Hoàn Môn.
It fell inlớn ruins during the 18th century, but in 1811, at the command of Napoleon Bonaparte, the fountain was restored by Jean Chalgrin, the architect of the Arc de Triomphe.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M