KNOCK ON WOOD LÀ GÌ

said in order khổng lồ avoid bad luông xã, either when you mention good luchồng that you have had in the past or when you mention hopes you have for the future:

Bạn đang xem: Knock on wood là gì

 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của công ty cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú hocbong2016.net.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một giải pháp đầy niềm tin.


*

to lớn read or consider something quickly in order to understvà the main points, without studying it in detail

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Xóa Table Trong Excel - Hướng Dẫn Các Kỹ Thuật Xoá Định Dạng Trong Excel

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các tiện ích tra cứu kiếm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hocbong2016.net English hocbong2016.net University Press Quản lý Sự chấp thuận Bộ ghi nhớ và Riêng tư Corpus Các điều khoản sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語