LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ TIẾNG ANH LÀ GÌ

Từ vựng giờ đồng hồ Anh về Thuế với văn uống bản hành chính

Dưới đó là đầy đủ trường đoản cú cùng cụm từ phổ cập về lĩnh vực thuế quan tiền với văn uống bạn dạng hành thiết yếu về thuế. Freetalk English hy vọng đã cung cấp chúng ta trong các bước.

Văn bạn dạng hành chính

Sociadanh mục republic of Vietphái mạnh => Cộng hòa thôn hội công ty nghĩa đất nước hình chữ S Ministry of Finance => Sở tài bao gồm Minister of Finance => Sở trưởng bộ tài chinh Deputy Minister => Thđọng trưởng Tax directorate => Tổng viên thuế Director General => Tổng cục trưởng, Cục trưởng Deputy Director General => Tổng viên phó, Cục phó Tax department => Cục thuế District tax department => Chi viên thuế Director of district tax department => Chi viên trưởng Division => phòng Board => Ban Head of Division => Trưởng chống Deputy Head of Division => Phó trưởng phòng Civil servant => Công chức Official => Chuyên ổn viên Inspector => Tkhô nóng tra viên Law => Luật Decree => Nghị định Circular => Thông tư Decision => Quyếtđịnh

>15 website học tập tiếng anh online với những người phiên bản xđọng tốt nhất

>Phương pháp dạy giờ Anh mang đến trẻ em lớp 2 tận nơi hiệu quả

>Kinc nghiệm tìm cô giáo dạy kèm giờ Anh cho những người đi làm việc giỏi

*

Thuế

Tax-payer => Người nộp thuế Registration => Đăng ký thuế Declare => Khai báo thuế Impose a tax => Ấn định thuế Refund of tax => Thủ tục hoàn thuế Tax offmix => Bù trừ thuế Examine => kiểm soát thuế Inspect => Tkhô nóng tra thuế License tax => Thuế môn bài xích Company income tax => thuế thu nhập công ty Personal income tax => Thuế các khoản thu nhập cá nhân Value added tax (VAT) => Thuế quý giá gia tăng Special consumption tax => Thuế tiêu trúc quan trọng đặc biệt Natural resources tax => Thuế tài nguim Environment tax => Thuế bảo đảm an toàn môi trường Environment fee => Phí bảo vệ mội trường Registration fee => Lệ phí tổn trước bạ Export tax => Thuế xuất khẩu Import tax => thuế nhập khẩu Tax rate => Thuế suất Tax policy: Chính sách thuế Tax cut => Giảm thuế Tax penalty => Tiền pphân tử thuế Taxable => Chịu đựng thuế, khoản thuế đề nghị nộp Tax abatement => Sự khấu trừ thuế Latefilingpenalty =>Tiềnphạtdokhaithuếtrễhạn Latepaymentpenalty =>Tiềnphạtdođóngthuếtrễhạn Lessee,tenant =>Ngườithuêmướncông ty,đất Lessor =>Chủchothuênhà,khu đất Levy =>Đánhthuế;tịchthutiền(từngânhàng);buộcphảichịuthuếtheophápluậtquyđịnh Levy(onabankaccount)=>Saiápvàtịchthutiền(từtài khoảnngânhàngtheolệnhcủatòaán) Levyonwages =>Tríchtiềntừlươngđểtrảnợtheolệnhcủatòaán Liabilities =>Cáckhoảnnợphảitrả Lien =>Saiáp;quyềntịchthutàisảnđểtrừnợ Limitedpartnership =>Hìnhthứchợptáckinhdoanhgiớihạn Long ­term =>Dàihạn Lumpsum =>Trọn gói, sốtiềnnhậnhaytrảmộtlầnthayvìnhậnhaytrảnhiềulần Makepaymentkhổng lồ => Tkhô hanh toán mang lại,trảtiềnmang đến Naturaldisaster =>Thiêntai Offerincompromise =>Đềnghịđượcthỏathuậngiữahaibênđểgiảiquyếtmộtvấnđềchưađược thỏaxứng đáng Over payment =>Sốtiềntrảnhiềuhơnmứcquyđịnh Account => Trươngmục/tàikhoản Accountstatement >Sao kê thông tin tài khoản Accountspayable => Tàikhoảnchitrả Accountsreceivable =>Tài khoản dìm tiền, trươngmụcthunhập Accruedtaxes =>Cáckhoảnthuếnợtíchlũy(cùng dồn dochưathanhtoán) Adjustments =>Cácmụcđiềuchỉnh Advocate =>Viênchứctrợgiúpngườikhaithuế / công cụ sư Amendedreturn =>hồsơthuếđãkhaiđượcđiềuchỉnhlại