Lời Kinh Chú Đại Bi 7 Biến - Chữ To

Chụ Đại Bi 7 phát triển thành giọng phát âm nhanh hao, chữ to lớn, vì thầy Thích Trí Thoát tụng.

Bạn đang xem: Lời kinh chú đại bi 7 biến - chữ to

Kinch crúc Đại Bi 7 biến đổi cho những người chưa thuộc.


Crúc Đại Bi được ví nhỏng kinh cứu khổ, bất kể ai trì tụng chú Đại Bi với toàn bộ thành tâm chắc hẳn rằng phần đông giành được tất cả phần đa điều ý muốn cầu, ước nguyện. Vậy crúc Đại Bi 7 đổi thay là gì? Hướng dẫn tụng chú Đại Bi 7 biến cho người chưa nằm trong.

*

Niệm crúc Đại Bi 7 biến

Thiên thủ thiên nhãn vô hổ thẹn đại bi tâm đà la ni

1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da

2. Nam tế bào a rị da

3. Bà lô yết đế thước chén bát ra da

4. Bồ Đề tát đỏa bà da

5. Ma ha tát đỏa bà da

6. Ma ha ca lô ni ca da

7. Án

8. Tát bàn ra phạt duệ

9. Số đát mãng cầu đát tỏa

10. Nam tế bào vớ kiết lật đỏa y mông a rị da

11. Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà

12. Nam tế bào mãng cầu ra cẩn trì

13. Hê rị, ma ha bàn đa sa mế

14. Tát bà a tha đậu du bằng

15. A thệ dựng

16. Tát bà tát đa (Na ma bà tát đa)

17. Na ma bà dà

18. Ma pphân tử đạt đậu đát điệt tha

19. Án. A bà lô hê

20. Lô ca đế

21. Ca ra đế

22. Di hê rị

23. Ma ha người tình đề tát đỏa

24. Tát bà tát bà

25. Ma ra ma ra

26. Ma hê ma hê rị đà dựng

27. Cu lô cu lô yết mông

28. Độ lô độ lô pphân tử xà da đế

29. Ma ha phạt xà da đế

30. Đà ra đà ra

31. Địa rị ni

32. Thất Phật ra da

33. Giá định giá ra

34. Mạ mạ phạt ma ra

35. Mục đế lệ

36. Y hê di hê

37. Thất na thất na

38. A Ra sâm Phật ra xá lợi

39. Phạt sa phạt sâm

40.

Xem thêm: Học Luật Dân Sự Ra Làm Gì - Học Và Làm Gì Ở Các Nhóm Ngành Luật

Phật ra xá da

41. Hô lô hô lô ma ra

42. Hô lô hô lô hê rị

43. Ta ra ta ra

44. Tất rị vớ rị

45. Tô rô tô rô

46. Bồ Đề dạ Bồ Đề dạ

47.Bồ đà dạ bồ đà dạ

48. Di đế rị dạ

49. Na ra cẩn trì

50. Địa rị sắc ni na

51. Ba dạ ma na

52. Ta bà ha

53. Tất đà dạ

54. Ta bà ha

55. Ma ha vớ đà dạ

56. Ta bà ha

57. Tất đà du nghệ

58. Thất bàn ra dạ

59. Ta bà ha

60. Na ra cẩn trì

61. Ta bà ha

62. Ma ra na ra

63. Ta bà ha

64. Tất ra tăng a mục khê da

65. Ta bà ha

66. Ta bà ma ha a vớ đà dạ

67. Ta bà ha

68. Giả kiết ra a vớ đà dạ

69. Ta bà ha

70. Ba đà ma kiết vớ đà dạ

71. Ta bà ha

72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ

73. Ta bà ha

74. Ma bà rị chiến hạ yết ra dạ

75. Ta bà ha

76. Nam tế bào hắc ra đát na đa ra dạ da

77. Nam tế bào a rị da

78. Bà lô kiết đế

79. Thước bàn ra dạ

80. Ta bà ha

81. Án. Tất điện đô

82. Mạn đà ra

83. Bạt đà gia

84. Ta bà ha

Nam Mô Quan Thê Âm Bô Tát (3 lần)

Mời các bạn theo dõi và quan sát tử vi đông phương để update thêm hồ hết lên tiếng hữu dụng khác.