Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Cách 1. Xét phương thơm trình hoành độ giao điểm của hai tuyến phố trực tiếp đó để tìm hoành độ giao điểm.

Bạn đang xem: Nếu hai đường thẳng và cắt nhau tại một điểm trên trục hoành thì hoành độ giao điểm đó là

Bước 2. Tgiỏi hoành độ giao điểm vừa tìm được vào trong 1 trong hai pmùi hương trình đường trực tiếp ta tìm được tung độ giao điểm.


Lời giải của GV hocbong2016.net

Giao điểm của đường trực tiếp (d) với trục tung có hoành độ (x = 0). Txuất xắc (x = 0) vào pmùi hương trình (y = 2x + 6) ta được (y = 2.0 + 6 = 6).

Vậy tọa độ giao vấn đề cần tìm là (Mleft( 0;6 ight)).

Đáp án buộc phải chọn là: c


*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho hai đường thẳng $d_1:y = 2x - 2$ cùng $d_2:y = 3 - 4x$. Tung độ giao điểm của $d_1;d_2$ có tọa độ là


Cho hàm số $y = left( 1 - m ight)x + m$ . Xác định $m$ đựng đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm gồm hoành độ $x = - 3$


Cho hàm số $y = left( 3 - 2m ight)x + m - 2$ . Xác định $m$ chứa đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm bao gồm tung độ $y = - 4$.

Xem thêm: Dãy Hoạt Động Hóa Học Của Kim Loại, Ý Nghĩa Và Bài Tập Vận Dụng


Cho hàm số $y = mx - 2$ có đồ gia dụng thị là đường thẳng $d_1$ cùng hàm số $y = dfrac12x + 1$ gồm vật thị là con đường trực tiếp $d_2$. Xác định $m$ nhằm hai tuyến phố trực tiếp $d_1$ và $d_2$ cắt nhau tại một điểm bao gồm hoành độ $x = - 4$.


Cho hàm số $y = left( m + 1 ight)x - 1$ có đồ dùng thị là mặt đường thẳng $d_1$ với hàm số $y = x + 1$ gồm vật thị là đường trực tiếp $d_2$. Xác định $m$ nhằm hai tuyến đường trực tiếp $d_1$ cùng $d_2$ giảm nhau trên một điểm bao gồm tung độ $y = 4$.


Với quý hiếm nào của m thì đồ gia dụng thị hàm số (y = - 2x + m + 2) và (y = 5x + 5 - 2m) cắt nhau trên một điểm bên trên trục tung?


Cho cha đường thẳng(d_1:y = - 2x;d_2:y = - 3x - 1;)

(d_3:y = x + 3.) Khẳng định nào bên dưới đó là đúng?


Với giá trị nào của m thì cha đường thẳng (d_1:y = x;d_2:y = 4 - 3x) với (d_3:y = mx - 3) đồng quy?


Cho con đường trực tiếp (d:y = - 2x - 4) . Gọi $A,B$ theo lần lượt là giao điểm của $d$ cùng với trục hoành cùng trục tung. Tính diện tích S tam giác $OAB.$


Cho đường thẳng (d_1:y = - x + 2) với $d_2:y = 5 - 4x$. Điện thoại tư vấn $A,B$ thứu tự là giao điểm của $d_1$ với $d_2$ với $d_1$ với trục hoành. Tổng hoành độ giao điểm của $A$ cùng $B$ là


gọi (d_1) là đồ dùng thị hàm số (y = mx + 1) với (d_2) là trang bị thị hàm số (y = dfrac12x - 2.)

Xác định cực hiếm của $m$ để $Mleft( 2; - 1 ight)$ là giao điểm của $d_1$ và $d_2$.


Với giá trị làm sao của m thì ba mặt đường trực tiếp (d_1:y = left( m + 2 ight)x - 3;)

(d_2:y = 3x + 1) với (d_3:y = 2x - 5) giao nhau trên một điểm?


*

*

*

Cơ quan lại nhà quản: cửa hàng Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát


Giấy phxay cung cấp hình thức social trực đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Sở tin tức cùng Truyền thông.